Inkluderer prisen for den virtuelle maskinen lagringsomkostningene tilknyttet den løpende avbildningen?

Priser for virtuelle maskiner inkluderer bare lokal disklagring. Du kan se kostnaden ved å legge til Premium (SSD-baserte) og Standard (HDD-baserte) disker til de virtuelle maskinene dine, på prissiden for Administrerte disker.

Virtuelle maskiner

Relaterte spørsmål og svar

  • Ja. Hvis du har en serviceavtale kan du, via lisensmobilitet, bruke din egen lisens for alle serverprodukter som støtter Virtual Machines.

  • En midlertidig disk er lagring som er direkte festet til den distribuerte virtuelle maskinen. Data på en midlertidig disk går tapt så snart den virtuelle maskinen stenges ned. Hvis du trenger varig lagring, finnes det flere typer og størrelser av varige datadisker som faktureres separat. Se priser for lagring for mer informasjon. For varig VM-lagring, anbefaler vi at du bruker Managed Disks for å få full fordel fra bedre administrasjonsfunksjoner, skalerbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet.

  • Lær om NSG.

  • An Azure Reserved Virtual Machine Instance is an advanced purchase of a virtual machine for one or three years in a specific region. In return for this upfront commitment, you can receive up to 72 percent savings compared to pay-as-you-go pricing. You can cancel an Azure Reserved Virtual Machine Instance any time (up to $50,000 per year). When you cancel, you return the remaining months of a reserved instance back to Microsoft for an early termination fee of 12 percent. The remaining prorated balance, minus the fee, will be refunded to your original purchase. Reserved capacity can also be cancelled any time, and you’ll receive a prorated refund. Learn more about reserved instances and reserved capacity pricing.