Gjelder volumlisensrabatter for Azure Marketplace-kjøp?

Nei. Prisene på løsninger i Azure Marketplace fastsettes og eies av ISV-er, og standard volumlisensrabatter fra Microsoft gjelder ikke for kjøp på Azure Marketplace.

Related questions and answers

  • Nåværende virtuelle maskiner tilbudt under de tre kampanjene kommer til å være tilgjengelige på forespørsel frem til 30. september 2019. Kampanjebaserte virtuelle maskiner som er utplassert før dette, kommer til å fortsette å kjøre. Disse virtuelle maskinene kommer ikke til å være tilgjengelige for nye utplasseringer etter at kampanjen er over.

  • For å konvertere en eksisterende V4-robot til en skill kan du gå til: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkelt tilgang til kundestøtte for Azure ved å gå til Azure Portal på nettet og sende inn en støtteforespørsel. Tilgang til abonnements- og faktureringsstøtte er inkludert i Microsoft Azure-abonnementet ditt, og teknisk kundestøtte leveres via et av Azure-støtteabonnementene. Se Slik oppretter du en Azure-støtteforespørsel for trinn-for-trinn-veiledning til Azure-portalen. Alternativt kan du opprette og administrere støtteforespørsler programmatisk med REST-API for Azure-støtteforespørsel.

  • Ja, det kan du. Med funksjonen «retroaktiv tagging» kan du tagge dine eksisterende virtuelle maskiner for å benytte deg av denne fordelen. Finn ut mer om hvordan du bruker Azure Hybrid Benefit.

  • Azure-tjenester betales for forbruk: for eksempel, per time databehandling eller per melding sendt. På denne måten betaler du bare for ressursene du bruker og kan avbryte når som helst.

  • Ja, vi støtter nestet virtualisering på Azure Hybrid Benefit uten å kreve at kunden tildeler ekstra Windows Server-lisenser til de nestede VM-ene.