Vil betalingen for Content Delivery Network dekke forespørsler til Azure Storage for å hente dataene, og dataoverføringer fra Storage til stedet innholdsleveringsnettverket er plassert?

Nei. Når innholdsleveringsnettverket mottar en forespørsel om et objekt som ikke befinner seg ved en grenseplassering, sendes en forespørsel til Azure Storage om å hente dataene. Kostnaden for å lese data fra Storage og overføre data fra Storage til Content Delivery Network, er basert på de normale prisene for lagring og dataoverføring.

Content Delivery Network

Relaterte spørsmål og svar

 • Tilgangen på innhold i de lokale hurtigbufrene til Content Delivery Network (ofte kalt «hurtigbuffereffektivitet» eller «avlastning»), påvirkes av flere faktorer, inkludert:

  • Utløp av hodeverdier («maks. alder»)
  • Den totale størrelsen på utviklerens innholdsbibliotek (hvor mye som kan hurtigbufres)
  • Det aktive, fungerende settet (hvor mye som for øyeblikket hurtigbufres)
  • Trafikk (hvor mye som betjenes)
  • Frafall i bufferen (hvor ofte objekter legges til i bufferen eller foreldes) En utvikler som for eksempel har høyt frafall og høy trafikk, har lavere hurtigbuffereffektivitet enn andre brukere fordi objekter legges til og fjernes oftere. Dette medfører høyere kostnader for lagring og dataoverføring, siden det er nødvendig med flere forespørsler om opprinnelse. Hvis du vil redusere behovet for sending av forespørsler om opprinnelse, kan du lage lengre hoder for maks. alder slik at Content Delivery Network kan beholde objektene lenger.
 • Nei. Datasenteret velges basert på sluttbrukerens nettverkskonfigurasjoner og kan ikke kontrolleres av utvikleren. Brukere kan betjenes av plasseringer som foretrekkes av Internett-leverandøren, eller noder som logisk sett er «nærmere», men ikke nødvendigvis fysisk.

 • Prisingen for dataoverføring fra Content Delivery Network er basert på plasseringen av nodene overføringene betjenes fra, ikke sluttbrukerens plassering. Følgende geografiske områder tilsvarer sonene til Azure Content Delivery Network som angitt over. Hvis du vil se en detaljert liste over nodeplasseringer, kan du se dokumentasjonen for PoP-steder (Point of Presence - tilstedeværelsespunkter).

  • Sone 1 - Nord-Amerika, Europa, Midt-Østen og Afrika
  • Sone 2 - Asia/Stillehavskysten (inkludert Japan)
  • Sone 3 - Sør-Amerika
  • Sone 4 - Australia
  • Sone 5 - India
 • Én pris dekker geografiske områder som betjenes av de gjeldende Content Delivery Network-sonene.