Trenger jeg en Azure-konto for å lage en robot?

Du kan begynne å utvikle roboten din med Bot Framework SDK tilgjengelig på https://github.com/microsoft/botframework.

Azure Bot Service

Related questions and answers

  • For å konvertere en eksisterende V4-robot til en skill kan du gå til: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Azure-tjenester betales for forbruk: for eksempel, per time databehandling eller per melding sendt. På denne måten betaler du bare for ressursene du bruker og kan avbryte når som helst.

  • Bot Service teamet evaluerer alltid nye kanaler og brukstelemetri. Du kan gi forslag til nye Bot Service-kanaler her og innenfor GitHub-repositorium.

  • Azure Bot Service samsvarer med ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), HIPAA BAA (Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement), HITRUST (Health Information Trust Alliance Common Security Framework), og SOC 1, SOC 2 og SOC 3.

  • Ja, roboter støtter tale gjennom en Direct Line Speech-kanal.

  • QnA Maker hjelper deg å lage en bot som svarer på spørsmål som er dekket i dokumentasjonen, som en side med vanlige spørsmål. Finn ut mer om hvordan QnA-maker virker