Hva er forskjellen mellom Azure Bot Service og Bot Framework SDK og verktøyene?

Azures Bot Service er administrerte tjenester som hjelper deg å skape og administrere konversasjonsapper på Azure via en enkelttjeneste. Bruk Azures Bot Service til å skape en bot, koble denne til kundene dine på en rekke ulike konversasjonskanaler, integrere andre Azure-tjenester og lære om hvordan appen din brukes via analyser.

Bot Framework SDK besørger de mest omfattende opplevelsene for leveranser av boter. De omfatter et sett åpen kilde-SDKer for kompilering av konversasjonsopplevelser, hvor Bot Framework Emulator tester og feilsøker boten din lokalt, og en rekke kommandolinjeverktøy hjelper deg å opprette og kontrollere botens ulike tjenester mer effektivt.

Azure Bot Service

Relaterte spørsmål og svar

  • QnA Maker hjelper deg å lage en bot som svarer på spørsmål som er dekket i dokumentasjonen, som en side med vanlige spørsmål. Finn ut mer om hvordan QnA-maker virker

  • For nye konversasjonelle opplevelser, bruk Bot Framework SDK V4. Der hvor kunder har funnet dialogmodellene i Bot Framework SDK V3 til å være strenge og begrensende, er Bot Framework SDK V4 modulært og gjennomførbart. Det gir fundament for bot-maler og løsningsakselleratorer. Dersom du allerede har Bot Framework SDK V3 boter i produksjon, kommer de til å fortsette å virke som de gjør - i overskuelig fremtid. Lær mer om på Vanlige spørsmål om Bot Framework-siden

  • Med Microsoft får du kraftig kunstig intelligens med tale og naturlig språkforståelse, Bot Framework med åpen kildekode, støtte i foretaksklassen og fullstendig eierskap og kontroll av dataene dine.

  • Azure Bot Service samsvarer med ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), HIPAA BAA (Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement), HITRUST (Health Information Trust Alliance Common Security Framework), og SOC 1, SOC 2 og SOC 3.

  • Bot Service teamet evaluerer alltid nye kanaler og brukstelemetri. Du kan gi forslag til nye Bot Service-kanaler her og innenfor GitHub-repositorium.

  • Lær mer om å overføre roboter i .NET og JavaScript til den nyeste versjonen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.