How much does it cost to upgrade my subscription?

The Pay-As-You-Go Azure subscription is our most popular and flexible payment plan. When you upgrade and remove the spending limit on your free account, you still get access to more than 25 services that are always free, plus 12 months of popular free services. With a Pay-As-You-Go subscription, you only pay for what you use—no minimum spending requirements or commitments, and you can cancel anytime.

Relaterte spørsmål og svar

 • Administrerte forekomster tillater skalering av databehandling og lagring uavhengig av hverandre. Kunder betaler for databehandling som er målt i vCores, lagring og sikkerhetskopi er målt i gigabyte (GB).

  Administrert forekomst har to prisalternativer:

  • Lisens inkludert: Ekskluderer Azure Hybrid Benefit for SQL Server. Dette alternativet er for kunder som velger å ikke bruke deres eksisterende SQL Server-lisenser med Software Assurance for administrert forekomst.
  • Basispris: Redusert pris som inkluderer Azure Hybrid Benefit for SQL Server. Kunder kan velge denne prisen ved å bruke deres SQL Server-lisenser med Software Assurance.
 • Administrerte forekomster blir fakturert til en prediktiv timespris som er basert på tjenestenivået, klargjort databehandling i vCores, klargjort lagring i GB per måned. Sikkerhetslagring av opptil 100 prosent av den totale databaselagringen er inkludert, over dette blir du fakturert per GB per måned.

 • Kunder kan distribuere forhåndsbygde Azure Hybrid Benefit Windows Server-avbildninger direkte fra Azure Marketplace for Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012 og Windows Server 2008SP1. Kunder kan også laste opp egendefinerte virtuelle maskiner og distribuere dem ved hjelp av Azure PowerShell eller Resource Manager-mal. Kunder som overfører eksisterende arbeidsbelastninger, kan bruke Azure Site Recovery (som er gratis de første 31 dagene). Besøk området på https://docs.microsoft.com/nb-no/azure/virtual-machines/virtual-machines-windows-hybrid-use-benefit-licensing for flere detaljer.

 • Ja. Hvis du har en serviceavtale kan du, via lisensmobilitet, bruke din egen lisens for alle serverprodukter som støtter Virtual Machines.

 • Hvert abonnement har en standardgrense for hvor mange HDInsight-datanoder som kan opprettes. Hvis du trenger å opprette en større HDInsight-klynge eller flere HDInsight-klynger som sammen overskrider maksimumsgrensen for det gjeldende abonnementet, kan du be om å øke fakturagrensen i abonnementet. Åpne en støtteforespørsel der Støttetype = Fakturering. Alt etter det maksimale antallet noder per abonnement som du ber om, kan du bli bedt om å oppgi mer informasjon, slik at vi kan optimalisere distribusjonen(e).

 • En midlertidig disk er lagring som er direkte festet til den distribuerte virtuelle maskinen. Data på en midlertidig disk går tapt så snart den virtuelle maskinen stenges ned. Hvis du trenger varig lagring, finnes det flere typer og størrelser av varige datadisker som faktureres separat. Se priser for lagring for mer informasjon. For varig VM-lagring, anbefaler vi at du bruker Managed Disks for å få full fordel fra bedre administrasjonsfunksjoner, skalerbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet.