Can I use the prepaid Azure Monetary Commitment funds from my Enterprise Agreement to pay for Visual Studio Team Services?

Yes, your prepaid funds can be applied to all Visual Studio Team Services charges, except for third-party extensions offered in the Visual Studio Marketplace. Third-party extensions are billed separately.

Relaterte spørsmål og svar

  • Lær hvilke nettlesere som støttes.

  • Lær om støtte av kontotyper.

  • Lær om fakturering.

  • Lær om Visual Studio Marketplace.

  • Lær hvordan du stenger ned en organisasjon.

  • Lær om kommersiell støtte.