Kan jeg bruke Azure DevOps for kommersielle prosjekter / produksjonsprosjekter?

Lær om kommersiell støtte.

Azure DevOps

Relaterte spørsmål og svar

  • Lær om oppretting av løsninger utenfor Microsoft.

  • Lær hvordan å sette opp HTTPS.

  • Lær om kjøpsproblemer.

  • Lær om fakturering.

  • Lær om kontotilgang.

  • Lær hvordan å bruke belastningstester.