Kan jeg oppgradere eller nedgradere tjenestenivået? Hvis ja, hvordan påvirker det faktureringen?

Ja, det er mulig å endre SKU-en i det administrerte nivået ved hjelp av Azure-kommandolinjegrensesnittet. Brukere blir belastet prisen på den forrige SKU-en frem til endringspunktet, og den nye SKU-prisen etter at endringen er gjort.

Beholderregister

Relaterte spørsmål og svar

  • Standardgebyrer for nettverk gjelder for utgående nettverkstrafikk fra eller til Azure-datasentre. Vi anbefaler å vedlikeholde et register i det samme datasenteret som beholderdistribusjonene dine. Se forhåndsvisningsfunksjonen for georeplikering for å administrere flere områder som ett og gi nettverksnære distribusjoner på tvers av flere områder.

  • Fakturaen viser kostnaden for hvert administrerte register basert på SKU-en til registeret, i tillegg til eventuelle nettverkskostnader.

  • Basic-, Standard- og Premium-nivåer inkluderer en viss mengde lagringsplass som en del av prisen. Hvis lagringen overstiger den inkluderte mengden, blir den som er registrert belastet for sin ekstra lagring.