Kan jeg veksle mellom «per bruker»- og «per godkjenning»-modellene for fakturering når jeg selv ønsker det?

Faktureringsmodellen velges under ressursopprettingen, og den kan ikke endres når ressursen er klargjort. Det er imidlertid mulig å opprette en ny Multi-Factor Authentication-ressurs som erstatter originalen. Vær oppmerksom på at du ikke kan overføre brukerinnstillingene og konfigurasjonsalternativene til den nye ressursen.

Multi-Factor Authentication

Relaterte spørsmål og svar

  • Faktureringen er basert på antallet brukere som er aktivert for Multi-Factor Authentication.

  • «Per bruker»- eller «per godkjenning»-modellen for fakturering og bruk velges under opprettingen av en Multi-Factor Authentication-leverandør i den klassiske Microsoft Azure-portalen. Det er en forbruksbasert ressurs som faktureres i henhold til organisasjonens Azure-abonnement, på samme måte som med virtuelle maskiner eller nettsteder.

  • Et delsett av Azure Multi-Factor Authentication-funksjoner tilbys kostnadsfritt til globale Azure-administratorer når tilsvarende Azure Active Directory ikke er klargjort med Azure Multi-Factor Authentication for katalogbrukere.

  • Alle kostnadene integreres i tjenestens «per bruker»- eller «per godkjenning»-kostnad. Organisasjonen (endret fra «du») belastes ikke for frittstående telefonsamtaler eller tekstmeldinger til brukerne ved bruk av Azure Multi-Factor Authentication. Telefoneiere kan pådra seg roaming-relaterte eller andre kostnader fra telefonoperatørene for mottak av telefonsamtaler eller tekstmeldinger.