Kan jeg kjøpe fra Azure Marketplace på min Microsoft-volumlisens/foretaksavtale?

Ja. Foretaksavtalekunder kan kjøpe programmer og tjenester fra Azure Marketplace. Priser fastsettes og eies av ISVer. Standard Microsoft-volumlisensrabatter gjelder derfor ikke for Azure Marketplace-tilbud.

Related questions and answers