Kan jeg distribuere API Management-proxyen lokalt i mitt eget datasenter?

Nei. Det finnes ingen alternativer for lokal distribusjon for øyeblikket, men du kan stemme på uservoice hvis du ønsker denne funksjonen. Du kan imidlertid bruke Azure-basert API-administrasjon med lokale systemer og data.

API Management

Relaterte spørsmål og svar

  • Developer-nivået er for utprøving, utvikling og funksjonstesting av API Management. Kunder må ikke bruke dette nivået til produksjon.

  • Kunder kan skalere API Management ved å legge til og fjerne enheter. Hver enhet har en kapasitet som er avhenger av nivået. Standardnivået gir for eksempel en beregnet maksimal gjennomstrømming på omtrent 2 500 forespørsler per sekund. Kapasiteten skaleres proporsjonalt etter hvert som du legger til flere enheter. To standardenheter gir for eksempel omtrent 5 000 forespørsler per sekund.