Kan kunder bruke CAL-er til eksterne skrivebordstjenester som de selv eier gjennom volumlisensavtalen, til å få tilgang til Windows Server-forekomster som kjører på Azure eller andre tjenesteleverandørers miljøer?

Fra og med 1. januar 2014 har volumlisenskunder med aktiv Software Assurance i CAL-en til sine eksterne skrivebordstjenester, utvidede rettigheter i CAL-en til de eksterne skrivebordstjenestene. Dermed kan de bruke CAL-en for de eksterne skrivebordstjenestene med Software Assurance, på en Windows Server som kjører på Azure eller delte servermiljøer fra andre tjenesteleverandører. Med denne Software Assurance-fordelen for CAL-en for eksterne skrivebordsløsninger kan hver bruker få tilgang til ekstern skrivebordsfunksjonalitet i ett delt servermiljø (f.eks. Azure eller en tredjeparts server), i tillegg til tilgang til de respektive lokale serverne. For å dra nytte av denne fordelen må du fylle ut og sende inn skjemaet for bekreftelse av lisensmobilitet til Azure eller en autorisert mobilitetspartner, der det vertsbaserte grafiske brukergrensesnittet skal kjøre. Du finner mer informasjon i tillegg 2 i avsnittet om Software Assurance-fordelen i dokumentet om produktbrukerrettigheter.

Relaterte spørsmål og svar

  • Du kan stille spørsmål i Azure-foraene. Foraene er en nettbasert ressurs der du kan få kontakt med andre Azure-kunder og -eksperter, stille spørsmål, dele erfaringer og finne løsninger. Det finnes to forumalternativer: MSDN og Stack Overflow. MSDN tilhører Microsoft, mens Stack Overflow ikke er knyttet til Microsoft.

    • Teknisk kundestøtte kan være tilgjengelig selv om du ikke har et støtteabonnement. Hvis du er medlem av visse programmer, for eksempel MPN, MSDN eller BizSpark, kan du ha rett til begrensede Azure-støttefordeler gjennom disse programmene. Se tjenestevilkårene for å få mer informasjon om støttealternativene og -fordelene dine.
    • Azure-abonnementet ditt omfatter abonnementsstøtte (for eksempel angående fakturering, kvotejustering eller kontooverføring) uten ytterligere kostnader. Du kan starte forespørselen i Azure Portal. I tillegg gir Microsoft Azure-abonnementene tilgang til statusinstrumentbordet for Azure og Azure-foraene, der du kan få hjelp med å feilsøke problemer.
  • Vi har utformet Azure-støtteabonnementene våre slik at de skal dekke ulike forretningsbehov. Betalte støtteabonnementer gir tilgang til teknisk kundestøtte for reparasjonsproblemer døgnet rundt. Høye støtteabonnementsnivåer tilbyr raskere første svartider og tilgang til rådgivning, vurderinger for konfigurasjonsoptimalisering og andre fordeler. Du finner mer informasjon om eksisterende støtteabonnementer på siden for Azure-støtteabonnementer.

    Azure Stack Hub dekkes av støtteabonnementene Standard, Pro Direct og Premier.

  • Azure support plans are customer support plans. Benefits in these plans are not transferrable to your customers.

  • Nåværende virtuelle maskiner tilbudt under de tre kampanjene kommer til å være tilgjengelige for direkte utrulling frem til 31. oktober 2020. Kampanjebaserte virtuelle maskiner som er utplassert før dette, kommer til å fortsette å kjøre. Disse virtuelle maskinene kommer ikke til å være tilgjengelige for nye utplasseringer etter at kampanjen er over.