As a Visual Studio Enterprise subscriber, do I get additional pipelines for Visual Studio Team Services?

Yes. Active Visual Studio Enterprise subscribers get one private pipeline included in Team Services accounts in which they are a member. You will see one private pipeline per Visual Studio Enterprise subscriber added in your Team Services account. Click Settings, and go to the Build and Release page. Learn more about Private Pipelines.

Relaterte spørsmål og svar

  • Lær hvordan du stenger ned en organisasjon.

  • Lær om støtte av kontotyper.

  • Lær om fakturering.

  • Lær om oppretting av løsninger utenfor Microsoft.

  • Lær hvordan å distribuere en konsollapplikasjon.

  • Lær om kommersiell støtte.