Finnes det daglige push-kvoter for Notification Hubs?

Det er ingen dagskvoter for push-varsler.

Notification Hubs

Relaterte spørsmål og svar

  • Aktive enheter er enheter som er kvalifisert for å motta varslinger. De er definert som unike registrerings-ID-er for enheter som bruker Google Cloud Messaging eller Amazon Device Messaging, kanal-URI (Uniform Resource Identifier) for enheter som bruker Windows varslingstjeneste eller Microsofts push-varseltjeneste eller enhetstokener for enheter som bruker Apples push-varseltjeneste.

  • Verken basic- eller standardnivået krever automatisk skalering. Kundene kan bruke et ubegrenset antall push-varsler til annonserte priser.

  • Push-varslinger inkluderer alle varslinger som leveres til plattformvarslingstjenestene (bl.a. Windows Notification Service, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging og Microsoft Push Notification-tjeneste).

  • Alle nye registreringer mot huber i navneområdet som har nådd kvoten for aktive enheter, blir avbrutt.

  • Et Azure-abonnement hjelper deg med å få orden på tilgangen til skytjenesteressurser, blant annet Notification Hubs. Et navneområde er en grupperingsmekanisme som kan inneholde flere varslingshuber, og som befinner seg i ett område. Et nav er en motor som gjør det enklere å sende push-varslinger. Den sender varslinger til programmer på alle plattformer med funksjoner i Notification Hubs.

  • Gå til administrasjonsportalen, ServiceBus og klikk ditt navneområde og deretter varslingshuben. I skaleringsfanen kan du endre tjenestenivået for Notification Hubs.