Er prisene de samme for alle trafikkrutingsmetoder?

Ja, prisene for DNS-spørringer og tilstandskontroller er de samme, uansett hvilken trafikkrutingsmetode som brukes.

Traffic Manager

Relaterte spørsmål og svar

  • Traffic Manager lar deg forbedre tilgjengeligheten til de kritiske applikasjonene dine ved å overvåke de vertsbaserte Azure-tjenesteendepunktene dine og tilby automatisk failover når en tjeneste går ned. For å gjøre dette overvåker Traffic Manager kontinuerlig tilstanden til hvert tjenestesluttpunkt. Når disse «Tilstandskontrollene» merker at en tjeneste har gått ned, omdirigerer Traffic Manager trafikken til de andre tjenestene.

  • Når en brukers PC gjør en DNS-spørring, kontakter den ikke Traffic Managers navneservere direkte. Spørringene sendes heller via «rekursive» DNS-servere driftet av virksomheter og Internett-leverandører. Disse servernes lagrer DNS-svar i hurtigminnet, slik at andre brukeres spørringer kan behandles hurtigere. Siden svarene i hurtigbufferen ikke når Traffic Managers navneservere, påløper ingen belastninger for dem. Varigheten i hurtigminnet avgjøres av «TTN»-parametere i det opprinnelige DNS-svaret. Denne parameteren kan konfigureres i Traffic Manager – standard er 300 sekunder og minimum er 30 sekunder. Ved å bruke en større TTL kan du øke mengden hurtigbufring gjort av rekursive DNS-servere, og dermed redusere belastningen for DNS-spørringer. Økt hurtigbufring vil imidlertid også påvirke hvor raskt endringer i endepunktstatus merkes av brukerne, for eksempel vil brukers failover-tider ved svikt i endepunkt blir lengre. Vi anbefaler derfor ikke å bruke veldig høye TTL-verdier. På samme vis vil lav TTL-verdi gi raskere failover-tider, men siden hurtigbufringen blir redusert, vil spørringstellingen mot Traffic Managers navneserver bli høyere. Ved å la deg konfigurere TTL-verdien, lar Traffic Manager deg gjøre det valget av TTL som passer best basert på applikasjonen din sine forretningsbehov.

  • Når en bruker får tilgang til applikasjonen din, brukes en DNS-spørring for å spore navnet av tjenesten din til brukerens IP-adresse. Ved å gi forskjellige svar på forskjellige DNS-spørringer, lar Traffic Manager deg rute innkommende trafikk over flere vertsbaserte Azure-tjenester, enten de kjører i det samme datasenteret eller over flere datasentre verden rundt. Traffic Manager gir deg alternativer for ruting av trafikk, inkludert ytelse, failover og ringdistribusjon. Ved å bruke disse til å administrere trafikken på en effektiv måte, kan du sikre at programmene dine får høy ytelse, tilgjengelighet og robusthet.