Jeg ønsker å legge til chit-chat i min chatbot?

Med Spm/Sv-oppretterfunksjon kan du enkelt legge personlighet til boten din. Den reduserer også risikoen at boten din svikter når den blir stilt enkle spørsmål. Chichat tilbyr en forhåndsbefolket sett av omtrent 100 svar på populære spørsmål. Du kan redigere alle svarene slikat de passer boten din bedre. Lær mer om å legge chitchat til boten din

Relaterte spørsmål og svar

  • Azures Bot Service er administrerte tjenester som hjelper deg å skape og administrere konversasjonsapper på Azure via en enkelttjeneste. Bruk Azures Bot Service til å skape en bot, koble denne til kundene dine på en rekke ulike konversasjonskanaler, integrere andre Azure-tjenester og lære om hvordan appen din brukes via analyser.

    Bot Framework SDK besørger de mest omfattende opplevelsene for leveranser av boter. De omfatter et sett åpen kilde-SDKer for kompilering av konversasjonsopplevelser, hvor Bot Framework Emulator tester og feilsøker boten din lokalt, og en rekke kommandolinjeverktøy hjelper deg å opprette og kontrollere botens ulike tjenester mer effektivt.

  • Azure Bot Service samsvarer med ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), HIPAA BAA (Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement), HITRUST (Health Information Trust Alliance Common Security Framework), og SOC 1, SOC 2 og SOC 3.

  • Bot Service teamet evaluerer alltid nye kanaler og brukstelemetri. Du kan gi forslag til nye Bot Service-kanaler her og innenfor GitHub-repositorium.

  • Microsoft Bot Framework (som inkluderer Azure Bot Service) er en omfattende plattform for å bygge kunstig intelligens-opplevelser i bedriftsklassen. Det inkluderer et sett av åpen kilde SDK-er, verktøy og tjenester som lar utviklere bygge, teste og koble til roboter som har naturlig interaksjon med brukere uansett hvor de er. Med Microsoft Bot Framework er det lett å lage en robot med evnen til å snakke, lytte, forstå og lære av brukerne dine ved å integrere Azure Cognitive Services.

  • Microsoft Bot Framework og Azure Bot Service er en omfattende plattform for å bygge kunstig intelligens-opplevelser i bedriftsklassen. De inkluderer et sett av åpen kilde SDK-er, verktøy og tjenester som lar utviklere bygge, teste og koble til roboter som har naturlig interaksjon med brukere uansett hvor de er. Med Microsoft Bot Framework er det lett å lage en robot med evnen til å snakke, lytte, forstå og lære av brukerne dine ved å integrere Azure Cognitive Services.

  • Dersom du opplever en feil mens du overfører roboten din, kan Bot Service-teamet hjelpe. Send inn feilen på GitHub eller kontakt Azure-støtte via Microsoft Azure-portalen.