About Azure Storage Service Encryption (SSE) for Data at Rest

Storage-kontoer

Related questions and answers

  • Du kan velge redundansen når du oppretter lagringskontoen din. Når den er opprettet kan du sjekke redundansen enten ved å bruke Azure-portalen eller API-en for tjenesteadministrasjon.

  • Lær hvordan å flytte data omkring.

  • Lær hvordan å designe svært tilgjengelige apper med RA-GRS.

  • Lær hvordan å diagnostisere ytelsesproblemer.

  • Lær hvordan istandsette lagringsmetrikk.