Hopp over navigasjon

ハイブリッド クラウド戦略の設計: ID 管理とアクセス管理

Ressursen ハイブリッド クラウド戦略の設計: ID 管理とアクセス管理 er ikke tilgjengelig på Norsk. Informasjonen er tilgjengelig på 日本語.

Publisert: 22.03.2018

調査によれば、現在の企業の 80% 以上がハイブリッド クラウドのアプローチを採用しています (出典: マイクロソフトが 2017 年に実施したハイブリッド クラウドの現状に関するレポート)。企業のハイブリッド環境を複雑化させる要因を可能な限り減らすには、効果的な ID 管理とアクセス管理戦略の策定が欠かせません。それによって、オンプレミス ネットワークとクラウド サービスを利用するために従業員が作成している、複数の ID や資格情報を一元化する必要があります。

この e-book では、ハイブリッド クラウドの ID とアクセスに関する以下のような共通課題を解決する、Azure のソリューションを紹介します。

• ユーザー ID を統合する。

• 単一の ID を導入し、管理性を高めコストを削減する。

• 管理しやすい ID を導入してセキュリティを強化する。

• 新しいアプリをシステムに統合する。

Logg på for å laste ned

- Eller -

Oppgi noen flere opplysninger og send inn.

Microsoft kan bruke kontaktinformasjonen din til å tilby oppdateringer og spesialtilbud om Microsoft Azure og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Du kan når som helst avslutte abonnementet. Les personvernerklæringen hvis du vil vite mer.