Hopp over navigasjon

Gartner 연구 자료: Microsoft의 Azure Stack이 2017년 클라우드 비즈니스를 위해 할 수 있는 일

Ressursen Gartner 연구 자료: Microsoft의 Azure Stack이 2017년 클라우드 비즈니스를 위해 할 수 있는 일 er ikke tilgjengelig på Norsk. Informasjonen er tilgjengelig på 한국어.

Publisert: 10.11.2017

약 75%의 엔터프라이즈가 하이브리드 클라우드 컴퓨팅 전략을 추구하고 있습니다.* 하이브리드 클라우드를 최대로 활용하는 데 있어 상호 운용성은 그 핵심 요소입니다. IT 관리자와 개발자에게 있어 이는 내부 및 외부 클라우드 서비스 사이에서 앱을 개발 및 배포하여 효율성과 유연성을 제공하는 것입니다. 고객에게 있어서는 API 호환 서비스 및 앱에 온-프레미스, 호스트되는 사설 또는 공용 대상을 제공하여 고객의 클라우드 여정에 있어 더 나은 사용자 환경을 제공하는 것입니다. Azure Stack이 다음을 수행할 수 있습니다.

• 클라우드 컴퓨팅의 민첩성 및 빠른 속도의 혁신을 온-프레미스 환경에 제공
• 온-프레미스 및 클라우드 개발 환경 간 더 나은 일관성 추진
• 조직의 더욱 손쉬운 확장 지원
• 현재 하이브리드 클라우드 컴퓨팅 모델에서 발견되는 기술의 섬 현상 완화

Gartner 연구 자료 읽기Microsoft의 Azure Stack이 2017년 클라우드 비즈니스를 위해 할 수 있는 일 이 하이브리드 클라우드 컴퓨팅 연구 자료는 전문가 권장 사항, 분석 및 주요 사용 사례를 제공합니다.

등록한 다음 Azure Stack Gartner 보고서를 다운로드하세요.

*출처: Gartner, Microsoft의 Azure Stack이 2017년 클라우드 비즈니스를 위해 할 수 있는 일, 2017년 8월.   리소스는 영어로 제공됩니다.

Logg på for å laste ned

- Eller -

Oppgi noen flere opplysninger og send inn.

Microsoft kan bruke kontaktinformasjonen din til å tilby oppdateringer og spesialtilbud om Microsoft Azure og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Du kan når som helst avslutte abonnementet. Les personvernerklæringen hvis du vil vite mer.