Hopp over navigasjon

Gartner リサーチ ノート: 2017 年のクラウド ビジネスに役立つ Microsoft Azure Stack の機能とは

Ressursen Gartner リサーチ ノート: 2017 年のクラウド ビジネスに役立つ Microsoft Azure Stack の機能とは er ikke tilgjengelig på Norsk. Informasjonen er tilgjengelig på 日本語.

Publisert: 10.11.2017

企業のおよそ 75% は、ハイブリッド クラウド コンピューティング戦略を推進しています。* ハイブリッド クラウドを最大限に活用するには、相互運用性が決め手となります。IT マネージャーおよび開発者にとっては、内部および外部のクラウド サービス間でアプリを開発してデプロイし、効率性と柔軟性を獲得することができます。顧客にとっては、クラウド導入の過程において、優れたユーザー エクスペリエンスのため、オンプレミス、ホストされたプライベート、またはパブリック ターゲットとの API の互換性を備えたサービスやアプリを提供することができます。Azure Stack により、以下の事項が実現されます。

• オンプレミス環境におけるクラウド コンピューティングのアジリティと迅速なイノベーションの実現。
• オンプレミスおよびクラウド間の開発エクスペリエンスの一貫性の推進。
• 組織によるスケーリングの簡素化。
• 現在のハイブリッド クラウド コンピューティング モデルに見られる「技術の孤立化」の防止。

Gartner のリサーチ ノート「2017 年のクラウド ビジネスに役立つ Microsoft Azure Stack の機能とは」をご覧ください。こちらのハイブリッド クラウド コンピューティングに関するリサーチ ノートでは、エキスパートによる推奨事項、分析、人気の使用用途をご紹介しています。

ぜひご登録ください。Azure Stack に関する Gartner のレポートをダウンロードいただけます。

*出典: Gartner、「2017 年のクラウド ビジネスに役立つ Microsoft Azure Stack の機能とは」2017 年 8 月。  この情報は 英語 でご利用いただけます。

Logg på for å laste ned

- Eller -

Oppgi noen flere opplysninger og send inn.

Microsoft kan bruke kontaktinformasjonen din til å tilby oppdateringer og spesialtilbud om Microsoft Azure og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Du kan når som helst avslutte abonnementet. Les personvernerklæringen hvis du vil vite mer.