Forrester Research 보고서: 오픈 소스가 비즈니스를 어떻게 혁신하는지 알아보기

Denne ressursen er tilgjengelig på 한국어.

Publisert: 01.11.2016

왜 오픈 소스를 도입해야 하는가?
        
Forrester Research에 따르면 소프트웨어 의사 결정권자의 41%가 오픈 소스 사용을 늘리는 것이 2016년의 주요 과제라고 답했습니다. Fortune 50대 및 Fortune 100대 기업 중에서 오픈 소스 도구를 디지털 혁신의 동력으로 삼는 곳도 늘어나고 있습니다.

Forrester 보고서 “Open Source Powers Enterprise Digital Transformation”은 기업이 갈수록 오픈 소스 기술 사용에 적극적인 이유와 그 접근 방식에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 변화의 요인과 영향에 대해 알아보려면 이 양식을 작성하시고 보고서 전문을 읽어보십시오.

리소스는 영어로 제공됩니다.

Logg på for å laste ned

- Eller -

Oppgi noen flere opplysninger og send inn.

Microsoft kan bruke kontaktinformasjonen din til å tilby oppdateringer og spesialtilbud om Microsoft Azure og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Du kan når som helst avslutte abonnementet. Les personvernerklæringen hvis du vil vite mer.