Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Windows 10 IoT Core Services

Langsiktig OS-støtte og -tjenester for å administrere enhetsoppdateringer og vurdere enhetstilstanden.

Hold enhetene stabile og sikre

Få 10 år med Windows OS-støtte, inkludert månedlige oppdateringer om sikkerhet og pålitelighet uten funksjonsoppdateringer. Dette reduserer endringene på det grunnleggende operativsystemet som kan påvirke enhetsstabiliteten. Utgaver av Windows 10 IoT Core via Langsiktig tjenestekanal blir tilgjengelige hvert andre eller tredje år, og hver utgave støttes i en 10-årig livssyklus.

Administrer enhetsoppdateringer

Opprett, tilpass og kontroller enhetsoppdateringer. Bruk det samme nettverket for innholdsdistribusjon som allerede brukes av mange millioner kunder til å administrere Windows-oppdateringer. Device Update Center lar deg implementere oppdateringer på operativsystemet, enhetsdrivere og OEM-spesifikke programmer og filer. Det kan også brukes til å teste enheter før bredere distribusjoner.

Bidra til å sikre nettverket og IoT-enheter

Vurder påliteligheten for enheter med Device Health Attestation. Denne sikkerhetstjenesten kan kombineres med et system for enhetsadministrasjon, for eksempel Azure IoT Device Management. Slik kan du generere rapporter og foreta korrigerende tiltak, som nyavbildning av enheter, nekte nettverkstilgang eller opprette tjenestebilletter.

Omfattende sikkerhet og forskriftssamsvar, innebygd

En Security Center-oversikt som viser policy og forskriftssamsvar samt rutiner for ressurssikkerhet i Azure
Security Center-oversikt over databehandling og apper med en liste over anbefalinger i Azure.

Kom i gang med en gratis konto i Azure

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, får du mange av de mest populære tjenestene våre kostnadsfritt, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn de gratis månedlige mengdene.

3

Etter 12 månederfår du fortsatt over 55 tjenester som alltid er kostnadsfrie, og du betaler bare for det du bruker ut over det kostnadsfrie månedlige antallet.

Kunder med enheter som kjører Windows 10 IoT Core

Klar når du er det – la oss konfigurere gratiskontoen i Azure