Gå til hovedinnhold

Designverktøy for Azure Machine Learning

Bygg opp visuelt, test og rull ut maskinlæringsmodeller

Visuell maskinlæring for å få fart på produktiviteten

Dra-og-slipp-grensesnitt for å gjøre det raskere å bygge og rulle ut modeller for hele datavitenskapsteamet, fra nybegynnere til profesjonelle.

Visuell maskinlæring for å få fart på produktiviteten

Koble til en hvilken som helst datakilde og forbered og forhåndsbehandle dataene med et utvalg av innebygde moduler

Bygg og tren modeller visuelt med de nyeste algoritmene for maskinlæring og dyplæring

Bruk dra-og-slipp-moduler for å validere og evaluere modeller

Rull ut og publiser endepunkter for sanntids- eller bunkefølgeslutning med noen få klikk

Koble sammen og klargjør data enkelt

Dra og slipp et registrert datasett, koble til ulike datakilder, inkludert Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage, Azure SQL, eller last opp data fra en lokal fil. Forhåndsvis og visualiser dataprofilen med bare ett klikk. Forhåndsbehandle data med et rikt utvalg av innebygde moduler for transformasjon av data og utvikling av funksjoner.

Bygg og tren modeller uten å skrive kode

Bygg og tren maskinlæringsmodeller med toppmoderne algoritmer for maskinlæring og dyplæring, inkludert for visuelt innhold, tekstanalyse, anbefalinger og avviksregistrering. Dra og slipp moduler for modeller uten kode eller tilpass med Python- og R-kode.

Valider og evaluer ytelse for modellen

Kjør datasamlebånd for maskinlæring interaktivt. Kryssvalider modeller og datasett for nøyaktighet. Få tilgang til datavisualiseringer for å evaluere modeller med noen få klikk. Foreta rask rotårsaksanalyse med diagrammer, forhåndsvisning av logger og utdata for feilsøking.

Rull ut modeller og publiser endepunkter med noen få klikk

Rull ut modeller for sanntids- og bunkefølgeslutning som REST-endepunkter til ditt miljø med noen få klikk. Generer poengsumfiler og utrullingsbildet automatisk. Modeller og andre ressurser blir lagret i sentralregisteret for sporing og avstamming for maskinlæringsoperasjoner (MLOps).

Ressurser og dokumentasjon for designverktøy for Azure Machine Learning

Kom i gang med designverktøyet for Azure Machine Learning

Utvikle maskinlæringskompetansen din med Azure

Få mer informasjon om maskinlæring i Azure og delta i praktiske opplæringer med denne 30-dagers opplæringsreisen. Til slutt er du klar for sertifiseringen Azure Data Scientist Associate.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din

Kan vi hjelpe deg?