Hopp over navigasjon

Dataanalyse

Et omfattende sett med løsninger som forvandler dataene dine til innsikt du kan omsette i handling

For å få mest mulig ut av stordata trenger man analyseløsninger som er kraftigere enn tradisjonelle databehandlingsprogrammer. Azure har et omfattende sett med løsninger for store data som hjelper deg å samle inn, lagre, behandle, analysere og visualisere data – uansett type, mengde eller hastighet – slik at du kan finne nye muligheter og handle raskt.

Finn analyser-produktet du trenger

Hvis du vil … Bruk denne
Et fulladministrert, fleksibelt datalager med sikkerhet på alle skaleringsnivåer uten ekstrakostnad SQL-datalager
En heladministrert, rask, brukervennlig og kollaborativ Apache® Spark™-basert analyseplattform som er optimalisert for Azure Azure Databricks
En fulladministrert Hadoop- og Spark-skytjeneste for virksomheten din som støttes av en 99,9 % serviceavtale HDInsight
En dataintegreringstjeneste for iscenesetting og automasjon av dataflytting og -transformasjon Data Factory
Open and elastic AI development spanning the cloud and the edge Machine Learning
Real-time data stream processing from millions of IoT devices Stream Analytics
En fullstendig administrert forespørselsbasert analysetjeneste der du betaler per jobb med sikkerhet, revisjon og støtte på virksomhetsnivå Data Lake-analyse
Enterprise grade analytics engine as a service Azure Analysis Services
En tjeneste for telemetribehandling i hyperskala som samler inn, transformerer og lagrer millioner av hendelser Event Hubs
Power BI Embedded
Apache Spark for Azure HDInsight

Kunder gjør de utroligste ting med Azure analyser-produkter

DocuSign setter sitt preg på et nytt marked ved å behandle data som en strategisk ressurs

"We’ve built rich data systems using SQL Server and Azure to make sure our customers have a trustworthy experience. That’s a foundational tenet for us. But the data also informs decisions that drive our business forward. We use it to help us decide what features to build and what markets to go after. We use it to make decisions based on where and why growth is happening."

Eric Fleischman, sjefarkitekt og viseadministrerende direktør for plattformutvikling

Brasiliansk forhandler skiller seg ut fra mengden takket være dataanalyseplattformen sin

"We built about 90 percent of the solution without IT help. Cortana Intelligence Suite has been really easy to get in place. It has great documentation, we were able to structure the data warehouse quickly, and it integrates seamlessly with Power BI. The learning curve is almost nonexistent."

Felipe Souza Lima, dataanalytiker

En ny og lønnsom tilnærming til data gjør en bank i vekst til en leder blant nettbanker

"Now we can easily evaluate effectiveness and clearly see what we need to adjust. The APS solution will help us be an innovator and a leader in the online banking industry."

Billy Lo, Head of Enterprise Architecture

Veikart for analyser i Azure

OMS Monitoring solution for Azure Backup using Azure Log Analytics

tirsdag 10. april 2018

Now you can use your Operations Management Suite (OMS) workspace and Azure Log Analytics to monitor backups across Recovery Services Vaults and Subscriptions.

  • Tilgjengelig nå
  • Backup

Azure HDInsight—Interactive querying and Log Analytics

tirsdag 26. september 2017

HDInsight now has two additional features available—HDI Interactive Query, and Azure Log Analytics.

  • I testversjon
  • HDInsight

Azure Data Factory new capabilities

tirsdag 17. april 2018

New Azure Data Factory features, now in public preview, will enable you to build hybrid data integration so that you'll be able to create, schedule, and orchestrate your ETL/ELT workflows, at scale, wherever your data lives, including the cloud or any self-hosted network.

  • I testversjon
  • Data Factory