Dataanalyse

Et omfattende sett med løsninger som forvandler dataene dine til innsikt du kan omsette i handling

For å få mest mulig ut av stordata trenger man analyseløsninger som er kraftigere enn tradisjonelle databehandlingsprogrammer. Azure har et omfattende sett med løsninger for store data som hjelper deg å samle inn, lagre, behandle, analysere og visualisere data – uansett type, mengde eller hastighet – slik at du kan finne nye muligheter og handle raskt.

Finn analyseproduktet du trenger

Hvis du vil … Bruk denne
Et fulladministrert, fleksibelt datalager med sikkerhet på alle skaleringsnivåer uten ekstrakostnad SQL-datalager
En heladministrert, rask, brukervennlig og kollaborativ Apache® Spark™-basert analyseplattform som er optimalisert for Azure Azure Databricks
En fulladministrert Hadoop- og Spark-skytjeneste for virksomheten din som støttes av en 99,9 % serviceavtale HDInsight
En dataintegreringstjeneste for iscenesetting og automasjon av dataflytting og -transformasjon Data Factory
Åpen og fleksibel AI-utvikling som dekker skyen og kanten Machine Learning
Behandling av data i sanntidsstrømmer fra millioner av IoT-enheter Azure Stream Analytics
En fullstendig administrert forespørselsbasert analysetjeneste der du betaler per jobb med sikkerhet, revisjon og støtte på virksomhetsnivå Data Lake-analyse
Analysemotor i foretaksklasse som en tjeneste Azure Analysis Services
En tjeneste for telemetribehandling i hyperskala som samler inn, transformerer og lagrer millioner av hendelser Event Hubs
Rask og svært skalerbar tjeneste for datautforskning Azure Data Explorer

Kunder gjør de utroligste ting med Azure-analyseprodukter