Analyse

Et omfattende sett med løsninger som forvandler dataene dine til innsikt du kan omsette i handling

Finn analyseproduktet du trenger

Hvis du vil … Bruk denne
Grenseløse analysetjenester med uovertruffen kort tid til innsikt (tidligere SQL Data Warehouse) Azure Synapse Analytics
En heladministrert, rask, brukervennlig og kollaborativ Apache® Spark™-basert analyseplattform som er optimalisert for Azure Azure Databricks
En fulladministrert Hadoop- og Spark-skytjeneste for virksomheten din som støttes av en 99,9 % serviceavtale HDInsight
En dataintegreringstjeneste for iscenesetting og automasjon av dataflytting og -transformasjon Data Factory
Åpen og fleksibel AI-utvikling som dekker skyen og kanten Machine Learning
Behandling av data i sanntidsstrømmer fra millioner av IoT-enheter Azure Stream Analytics
En fullstendig administrert forespørselsbasert analysetjeneste der du betaler per jobb med sikkerhet, revisjon og støtte på virksomhetsnivå Data Lake-analyse
Analysemotor i foretaksklasse som en tjeneste Azure Analysis Services
En tjeneste for telemetribehandling i hyperskala som samler inn, transformerer og lagrer millioner av hendelser Event Hubs
Rask og svært skalerbar tjeneste for datautforskning Azure Data Explorer
En enkel og trygg tjeneste for deling av store data med eksterne organisasjoner Azure Data Share
Ende til ende-IoT-analyseplattform for å overvåke, analysere og visualisere dine bransje-IoT-bransjedata i skala Azure Time Series Insights

Uslåelig ytelse til en fantastisk pris. Rett og slett enestående.

Analyser i Azure er opptil 14 ganger raskere og koster 94% mindre enn andre skytjenesteleverandører.

Kunder gjør de utroligste ting med Azure-analyseprodukter