Bruk av arbeidskontoer med Visual Studio-abonnement

Vanlige spørsmål

Generelt

 • Arbeidskonto er en konto opprettet av en administrator i en organisasjon, slik at et medlem av organisasjonen kan få tilgang til alle Microsoft-skytjenestene, som for eksempel Microsoft Azure, Microsoft Intune og Office 365. En arbeidskonto kan være formatert som brukerens e-postadresse, som for eksempel brukernavn@orgnavn.com, når en organisasjon samler eller synkroniserer sine Active Directory-kontoer med Azure Active Directory. Du kan få mer informasjon om prosessen ved å administrere arbeidskontoer for administratoren i organisasjonen ved å se Hva er prosessen ved å administrere arbeidskontoer for å gjøre organisasjonsmedlemmer berettiget?.

  Microsoft-konto, opprettet av en bruker for personlig bruk, er det nye navnet på det som tidligere ble kalt for Windows Live ID. Microsoft-kontoen er en kombinasjon av en e-postadresse og et passord som brukes av en bruker til å logge seg på alle Microsoft-produkter og skytjenester rettet inn mot forbrukere, som for eksempel Outlook (Hotmail), Messenger, OneDrive, MSN, Windows Phone og Xbox LIVE. Hvis en bruker bruker en e-postadresse og et passord til å logge seg på disse eller andre tjenester, har brukeren allerede en Microsoft-konto, men brukeren kan også registrere seg for en ny konto når som helst.

 • Du må bruke en Microsoft-konto til å aktivere Visual Studio-abonnementet, men du kan deretter knytte fordelene til arbeidskontoen din via Min konto-portalen. Du får det samme nivået med fordeler, enten du bruker en arbeidskonto eller en Microsoft-konto.

 • Dette gjelder også for organisasjoner med Visual Studio-abonnementer som trenger muligheten til å overføre Microsoft Azure-fordeler mellom ansatte i den samme organisasjonen. Dette er relevant for organisasjoner som er bekymret for at en MSDN-abonnent i organisasjonen som oppretter Microsoft Azure-aktiva under en Microsoft-konto, kan utgjøre en fare for uoppgjorte forretninger når personen knyttet til denne Microsoft-kontoen, forlater bedriften. Overføring av Microsoft Azure-fordelene til en annen enkeltperson krever at denne enkeltpersonen også har en tilknyttet MSDN-lisens.

 • Nye eller eksisterende Visual Studio-abonnenter som ennå ikke har aktivert Microsoft Azure MSDN-fordelen, kan aktivere den ved hjelp av en arbeidskonto via Min konto-portalen.

  Hvis du allerede har aktivert Microsoft Azure-fordelen og ønsker å overføre abonnementet fra din Microsoft-konto til din arbeidskonto, kan du kontakte kundestøtte for Microsoft Azure.

Prosesser

  1. Administratoren registrerer seg som en organisasjon for en Microsoft-skytjeneste, som for eksempel Microsoft Azure, Microsoft Intune eller Office 365.
  2. En skybasert leier klargjøres automatisk i Azure Active Directory for å representere organisasjonen.
  3. Når denne leieren er klargjort, utsteder administratoren arbeidskontoer til hvert medlem.
 • Visual Studio-abonnenter kan aktivere Microsoft Azure-fordelen med en arbeidskonto ved å følge trinnene nedenfor:

  1. Naviger til Min konto (du blir bedt om å logge deg på med Microsoft-kontoen din).
  2. Velg Koble til arbeidskontoen i Abonnementsfordeler under Microsoft Azure.
  3. Angi en arbeidskonto (f.eks. brukernavn@orgnavn.com), og velg Kobling.
  4. Velg Aktiver Microsoft Azure, og logg deg på med arbeidskontoen.
 • Arbeidskontoen aktiveres når brukeren har utført trinnene som er beskrevet i svaret på spørsmålet «Hvordan kan berettigede Visual Studio-abonnenter opprette et MSDN Microsoft Azure-abonnement?». Dette validerer arbeidskontoen og sørger for at brukeren som får tilgang til fordelen, er brukeren som fordelen er gitt til.

 • Når en ansatt forlater en organisasjon og den tilknyttede kontoen er fjernet fra Azure Active Directory, deaktiveres brukerens arbeidskonto automatisk. Hvis du ønsker å overføre ressursene under dette deaktiverte MSDN Azure-abonnementet til en annen Visual Studio-abonnent i organisasjonen, kan administratoren i organisasjonen kontakte kundestøtte for Microsoft Azure for å overføre eierskapet til den deaktiverte kontoen.

  Obs! Når du deaktiverer en brukers arbeidskonto, avsluttes ikke brukerens Visual Studio-abonnement. Hvis du vil fjerne MSDN-abonnementet til en ansatt som forlater organisasjonen, kan du se Hjelp for administrasjon av volumlisensiering.

 • Organisasjoner bør implementere en tydelig policy som krever at Visual Studio-abonnenter bruker arbeidskontoene sine.

 • Med en tydelig policy og veiledning kan organisasjoner redusere sannsynligheten for at dette skjer, men de kan ikke forhindre det fullstendig.