Oracle DB og WebLogic

Historiske priser for Oracle DB og WebLogic Pay-As-You-Go Images på virtuelle Windows-maskiner

31. mai 2016 sluttet Microsoft å tilby forbruksbaserte Oracle Database- og WebLogic-avbildninger som kjører på Windows Server. Nedenfor finner du historiske priser fra da Microsoft tilbød lisensinkluderte virtuelle Windows-maskiner med Oracle Database og WebLogic forhåndsinstallert, før 31. mai 2016. Dette var timespriser for programvarelisens for Oracle, og inkluderte ikke kostnadene for underliggende virtuelle Windows-maskiner. Disse prisene er kun for referanse.

Oracle-programvare for A-serie Virtual Machines

Gjeldende VM-instanser Antall virtuelle kjerner Oracle Weblogic Server (SE) Oracle Weblogic Server (EE) Oracle Database (SE) Oracle Database (EE)
A0, A1 Basic eller Standard
1 kjerne $- $- $- $-
A2 Basic eller Standard
A5 Standard
2 kjerner $- $- $- $-
A3 Basic eller Standard
A6 Standard
4 kjerner $- $- $- $-
A4 Basic eller Standard
A10, A7, A8 Standard
8 kjerner $- $- $- $-
A11, A9 Standard
16 kjerner $- $- $- $-

Oracle-programvare for D-serie Virtual Machines

Gjeldende VM-instanser Antall virtuelle kjerner Oracle Weblogic Server (SE) Oracle Weblogic Server (EE) Oracle Database (SE) Oracle Database (EE)
D1 Standard
1 kjerne $- $- $- $-
D11, D2 Standard
2 kjerner $- $- $- $-
D12, D3 Standard
4 kjerner $- $- $- $-
D13, D4 Standard
8 kjerner $- $- $- $-
D14 Standard
16 kjerner $- $- $- $-

Oracle-programvare for Dv2-serie Virtual Machines

Gjeldende VM-instanser Antall virtuelle kjerner Oracle Weblogic Server (SE) Oracle Weblogic Server (EE) Oracle Database (SE) Oracle Database (EE)
D1 v2 Standard
1 kjerne $- $- $- $-
D11 v2, D2 v2 Standard
2 kjerner $- $- $- $-
D12 v2, D3 v2 Standard
4 kjerner $- $- $- $-
D13 v2, D4 v2 Standard
8 kjerner $- $- $- $-
D14 v2, D5 v2 Standard
16 kjerner $- $- $- $-
D15 v2 Standard
20 kjerner $- $- $- $-

Oracle Server for G-serie Virtual Machines

Gjeldende VM-instanser Antall virtuelle kjerner Oracle Weblogic Server (SE) Oracle Weblogic Server (EE) Oracle Database (SE) Oracle Database (EE)
G1 Standard
2 kjerner $- $- $- $-
G2 Standard
4 kjerner $- $- $- $-
G3 Standard
8 kjerner $- $- $- $-
G4 Standard
16 kjerner $- $- $- $-
G5 Standard
32 kjerner $- $- $- $-