Hopp over navigasjon

Priser på StorSimple

Lavere kostnader med en hybridskylagringstjeneste for bedrifter

Totalkostnaden for StorSimple-apparatet består av det månedlige abonnementsgebyret, gebyrer for Azure Blob Storage-kapasitet og -tilgang samt gebyrer for dataoverføring som varierer i henhold til bruk.

StorSimple-abonnementsgebyret varierer basert på apparatmodellen. Det måles daglig for hver dag som apparatet er registrert med Azure StorSimple-administrasjonstjenesten. Hvis du vil avslutte tjenesten og ikke lenger blir belastet, tar du apparatet ut av drift fra administrasjonstjenesten.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. Faktiske priser kan variere avhengig av typen avtale som er inngått med Microsoft, kjøpsdato og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar og konverteres i henhold til referansekurser fra Thomson Reuters, som oppdateres den første dagen i hver kalendermåned. Logg på Priskalkulator for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud hos Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Modell Daglig pris Månedspris (31 dagers måned)
Virtuelt apparat – 1200 $- $-
Skymatrise 8010 eller 8020 $- $-
Fysisk apparat – 8100 $- $-
Fysisk apparat – 8600 $- $-

Kostnaden for det virtuelle apparatet fordeles daglig, og starter når den aktiveres via Azure. Abonnementsmåleren stopper når enheten deaktiveres og slettes fra StorSimple Device Manager-tjenesten i Azure-portalen. Hvis enheten bare slås av, stoppes ikke måleren, den må deaktiveres.

Hvis du kjøpte ditt StorSimple-apparat under Azure Storage Acceleration Program, vil du fortsette å bli trukket etter den gamle prismodellen (et månedlig gebyr for StorSimple-administrasjon på $0.034 per GB per måned, gjeldende bare for apparater i 8000-serien). Den opprinnelige tidsfristen for overgang til det nye abonnementet i juni 2020 har blitt forlenget til desember 2021. Du har allikevel fremdeles mulighet til å flytte til den nye abonnementsbaserte modellen (vist ovenfor) når som helst. Ta kontakt med din kundeansvarlige hvis du har spørsmål eller vil gå over til den nye prismodellen.

Alle kunder overføres til den nye prismodellen i desember 2021. Vi anbefaler sterkt at kunder begynner å planlegge overgang siden StorSimple ikke lenger blir støttet etter desember 2022.

StorSimple Data Manager

Med StorSimple Data Manager får du problemfri tilgang til StorSimple-data i skyen. Denne tjenesten tilbyr API-er for å trekke ut data fra StorSimple og presentere dem for andre Azure-tjenester i formater som er enkle å bruke. Formatene som støttes i første omgang, er Azure-blober, Azure-filer og Azure Media Services-ressurser. Dette gjør at du enkelt kan lage arbeidsflyter der du kan bruke data som er lagret på enheter i StorSimple 8000-serien, med Azure Media Services, Azure HDInsight, Azure Machine Learning og Azure Cognitive Search.

Prisene for StorSimple Data Manager er basert på antallet datatransformasjonsjobber som kjøres, samt hvor mye data som transformeres.

Datatransformering (per jobb) $-
Datatransformering (per GB) $-

Underliggende gebyrer for lagring og nettverk med StorSimple

StorSimple bruker kundens lagringskonto for å lagre data. Det finnes et gebyr for Blob-lagringskapasitet i tillegg til gebyrer for lagringstilgang og utgående nettverkstrafikk forbundet med lagringskontoen.

Forståelse av hvordan StorSimple administrerer dataene dine vil hjelpe deg med å forstå hvordan lagringskontoen blir fakturert. StorSimple bryter blokkdata ned i mindre biter for å fjerne duplikater. Ved å bryte ned skydata i mindre biter for å fjerne duplikater kan du oppnå lavere skyforbruk og bedre ytelse, men dette fører også til flere transaksjoner. Den standard bitstørrelsen er 64 kB og kunder kan øke størrelsen til 512 kB for arkiveringsvolumer som sannsynligvis ikke vil fordel av den mindre størrelsen for fjerning av duplikater.

Det finnes tre tilgjengelige Azure Storage-kontotyper for bruk med StorSimple – Konto for generell bruk V1, konto for generell bruk V2 og Blob Storage-konto.

Målertype Beskrivelse
Daglig StorSimple-gebyr Er avhengig av modellen og belastes for hver dag som apparatet er aktivt.
Blob-lagringskapasitet Dette er lagringskontogebyret for inaktive data i Azure etter fjerning av duplikater og komprimering. Prisene varierer basert på redundansalternativene (LRS, ZRS, GRS og RA-GRS) og tilgangsnivåene (lavfrekvente eller høyfrekvente).
Kostnader for Blob-lagringstilgang
  • Operasjoner
  • Les/skriv
  • Replikering
Utgående dataoverføring Nettverksgebyret for nedlasting av data fra Azure.
Virtual Machines og Standard Managed Disks Hvis du bruker StorSimple-skymatrise blir du belastet for den underliggende virtuelle maskinen og lagringsdiskene i tillegg til alle gebyrene ovenfor.
  • Model 8010 – Linux Standard_A3 VM, 4 x 1 TB Standard Managed Disks (S30) for hver virtuelle maskin
  • Model 8020 – Linux Standard_DS3 VM, 4 x 1 TB Standard Managed Disks (S30) for hver virtuelle maskin

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-prisene. Få en forståelse av prisene for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et tilpasset forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Mer informasjon om StorSimple

Les mer om StorSimple funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for dette produktet.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere StorSimple ressurser.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?