Priser for StorSimple Solution

StorSimple

Totalkostnaden for StorSimple-apparatet består av det månedlige abonnementsgebyret, gebyrer for Azure Blob-kapasitet og tilgang og gebyrer for dataoverføring som varierer i henhold til bruk.

StorSimple-abonnementsgebyret varierer basert på apparatmodellen. Det måles daglig for hver dag som apparatet er registrert med Azure StorSimple-administrasjonstjenesten. For å avslutte tjenesten og gebyrene, setter du apparatet ut av drift fra administrasjonstjenesten.

Prisdetaljer

Modell Daglig pris Månedspris (31 dagers måned)
Virtuelt apparat – 1200 $- $-
Skymatrise 8010 eller 8020 $- $-
Fysisk apparat – 8100 $- $-
Fysisk apparat – 8600 $- $-

Kostnaden for det virtuelle apparatet fordeles daglig, og starter når den aktiveres via Azure. Abonnementsmåleren stopper når enheten er deaktivert fra Azure-portalen. Hvis enheten bare slås av, stoppes ikke måleren, den må deaktiveres.

Hvis du kjøpte ditt StorSimple-apparat under Azure Storage Acceleration Program, vil du fortsette å bli trukket etter den gamle prismodellen (et månedlig gebyr for StorSimple-administrasjon på $0.034 per GB per måned, gjeldende bare for apparater i 8000-serien). Den opprinnelige tidsfristen for overgang til det nye abonnementet i juni 2020 har blitt forlenget til desember 2021. Du har allikevel fremdeles mulighet til å flytte til den nye abonnementsbaserte modellen (vist ovenfor) når som helst. Ta kontakt med din kundeansvarlige hvis du har spørsmål eller vil gå over til den nye prismodellen.

Alle kunder overføres til den nye prismodellen i desember 2021. Vi anbefaler sterkt at kunder begynner å planlegge overgang siden StorSimple ikke lenger blir støttet etter desember 2022.

StorSimple Data Manager

Med StorSimple Data Manager får du problemfri tilgang til StorSimple-data i skyen. Denne tjenesten tilbyr API-er for å trekke ut data fra StorSimple og presentere dem for andre Azure-tjenester i formater som er enkle å bruke. Formatene som støttes i første omgang, er Azure-blober, Azure-filer og Azure Media Services-ressurser. Dette gjør at du enkelt kan lage arbeidsflyter der du kan bruke data som er lagret på enheter i StorSimple 8000-serien, med Azure Media Services, Azure HDInsight, Azure Machine Learning og Azure Cognitive Search.

Prisene for StorSimple Data Manager er basert på antallet datatransformasjonsjobber som kjøres, samt hvor mye data som transformeres.

Datatransformering (per jobb) $-
Datatransformering (per GB) $-

Anskaffelse av et StorSimple-apparat

SVA 1200 kan anskaffes og lastes ned gratis av alle Azure-kunder. Etter at apparatet er registrert med tjenesten vil den daglige måleren gjelde.

Microsoft Azure StorSimple 8000-serien med hybride lagringsmatriser kan bare kjøpes igjennom Microsoft foretaksavtalen. For å anskaffe StorSimple-maskinvare, må kunden forplikte seg til StorSimple-abonnementsbruk frem til det neste året er omme for deres foretaksavtale eller foretaksavtalen utløper.

Eksempel

Når året for foretaksavtalen er omme, kan en kunde kjøpe en StorSimple 8100-abonnementsplan for ett år til en daglig pris på $-. 365 dager x $- daglig pris = $-. Det vil gi kunden rett til å bruke apparatet i ett år og maskinvaren sendes uten ekstrakostnader.

Hvis kunden vil ha et apparat midt i perioden, kan de kjøpe planen for de gjenværende månedene. Når året er omme for foretaksavtalen, har kunden valget mellom å fornye planen eller bytte til forbruksbasert fakturering. Hvis kunden ikke kjøper en abonnementsplan, vil Azure-måleren bli målt mot Azure-pengebeløp eller overforbruk. Prisen er den samme for planen eller forbruksbasert fakturering. Med forbruksbasert fakturering har du fleksibiliteten til å stoppe når som helst.

StorSimple overfører permanent fysiske maskinvareenheter til kunden. Kunden behøver ikke returnere maskinvaren hvis de avslutter tjenesten.

StorSimple Cloud-apparatene (SCA 8010/8020) kan bare installeres som følgesenheter til 8000-serien av fysiske enheter. En kunde må anskaffe og registrere et fysisk apparat for å bruke en StorSimple Cloud-enhet.

Underliggende gebyrer for lagring og nettverk med StorSimple

StorSimple bruker kundens lagringskonto for å lagre data. Det finnes et gebyr for Blob-lagringskapasitet i tillegg til gebyrer for lagringstilgang og utgående nettverkstrafikk forbundet med lagringskontoen.

Forståelse av hvordan StorSimple administrerer dataene dine vil hjelpe deg med å forstå hvordan lagringskontoen blir fakturert. StorSimple bryter blokkdata ned i mindre biter for å fjerne duplikater. Ved å bryte ned skydata i mindre biter for å fjerne duplikater kan du oppnå lavere skyforbruk og bedre ytelse, men dette fører også til flere transaksjoner. Den standard bitstørrelsen er 64 kB og kunder kan øke størrelsen til 512 kB for arkiveringsvolumer som sannsynligvis ikke vil fordel av den mindre størrelsen for fjerning av duplikater.

Det finnes tre tilgjengelige Azure Storage-kontotyper for bruk med StorSimple – Konto for generell bruk V1, konto for generell bruk V2 og Blob Storage-konto.

Målertype Beskrivelse
Daglig StorSimple-gebyr Er avhengig av modellen og belastes for hver dag som apparatet er aktivt.
Blob-lagringskapasitet Dette er lagringskontogebyret for inaktive data i Azure etter fjerning av duplikater og komprimering. Prisene varierer basert på redundansalternativene (LRS, ZRS, GRS og RA-GRS) og tilgangsnivåene (lavfrekvente eller høyfrekvente).
Kostnader for Blob-lagringstilgang
  • Operasjoner
  • Les/skriv
  • Replikering
Utgående dataoverføring Nettverksgebyret for nedlasting av data fra Azure.
Virtual Machines og Standard Managed Disks Hvis du bruker StorSimple-skymatrise blir du belastet for den underliggende virtuelle maskinen og lagringsdiskene i tillegg til alle gebyrene ovenfor.
  • Model 8010 – Linux Standard_A3 VM, 4 x 1 TB Standard Managed Disks (S30) for hver virtuelle maskin
  • Model 8020 – Linux Standard_DS3 VM, 4 x 1 TB Standard Managed Disks (S30) for hver virtuelle maskin

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Alle StorSimple-abonnementsplaner inkluderer programvare og tjenestestøtte i tillegg til standard maskinvarestøtte uten ekstrakostnader. Azure-kunder som har Premier Azure-støttekontrakt blir automatisk oppgradert til premium maskinvarestøtte. Kunder uten Premier-støtte kan oppgradere til premium maskinvarestøtte for et årlig gebyr på $2000.

Les mer om StorSimple-støtteabonnementer.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om StorSimple

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.