Priser for Azure Disks Storage

Pålitelig og rimelig skylagring for data, store og små

Azure har fem typer lagring: blober, filer, disker, tabeller og køer. Se hvordan de fungerer

Totalomkostningene dine avhenger av hvor mye du lagrer, størrelsen på og typen lagringstransaksjoner og utgående dataoverføringer, samt hvilket dataredundansalternativ du velger. Se dem i forhold til hverandre i avsnittet «Alternativer for dataredundans».

Premium uadministrerte disker og sideblober

Premium uadministrerte disker er SSD-basert lagring med høy ytelse som er utformet for å støtte inn/ut- intensive arbeidsbelastninger med svært høy gjennomstrømming og lav forsinkelse. Med premium uadministrerte disker kan du klargjøre en vedvarende disk og konfigurere størrelsen og ytelsesegenskapene.

Totalkostnaden for premium uadministrerte disker avhenger av størrelsen på og antallet disker, og påvirkes av antall utgående dataoverføringer. Disse diskstørrelsene leverer forskjellige inndata-/utdataoperasjoner per sekund (IOPS), gjennomstrømmingsbegrensninger og månedlige priser per GB. Du velger det alternativet som best dekker kravene dine til lagringsstørrelse, IOPS og gjennomstrømming. Knytt flere vedvarende disker til en virtuell maskin, så kan du konfigurere opptil 64 TB lagring per virtuelle maskin og oppnå 80 000 inn-/utdataoperasjoner per sekund og en diskgjennomstrømming per virtuelle maskin på 1600 MB per sekund, med under ett millisekunds forsinkelse på leseoperasjoner. Premium uadministrerte disker støttes av virtuell maskin-størrelser i DS-, DSv2-, FS- og GS-serien som er spesifikt rettet mot premium-disker.

Øyeblikksbilder belastes med $-/GB per måned.

Disktyper P10 P15 P20 P30 P40 P50 P60
Diskstørrelser 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Pris per måned $- $- $- $- $- $- $-
IOP-er per disk 500 1 100 2 300 5 000 7 500 7 500 7 500
Gjennomstrømning per stasjon 100 MB/sekund 125 MB/sekund 150 MB/sekund 200 MB/sekund 250 MB/sekund 250 MB/sekund 250 MB/sekund
Premium-disker har ingen transaksjonskostnader.

* Azure støtter enda ikke det å legge ved P60 som en disk på virtuelle maskiner. P60 vil bare støttes som side-blober gjort tilgjengelig via REST.

Standard uadministrerte disker og sideblober

Standard-disker bruker harddiskbaserte lagringsmedier. De passer best til utvikling, testing og andre arbeidsbelastninger som ikke brukes så ofte, og som er mindre følsomme for variasjoner i ytelsen.

Totalkostnadene for standard uadministrert disklagring avhenger av størrelsen på og antallet disker, antallet transaksjoner samt antallet utgående dataoverføringer.

Lagringskapasitet LRS GRS RA-GRS
Første 1 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 49 TB (1 til 50 TB)/måned $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB (50 til 500 TB)/måned $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 500 TB (500 til 1 000 TB)/måned $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 4 000 TB (1 000 til 5 000 TB)/måned $- per GB $- per GB $- per GB
Mer enn 5 000 TB per måned Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss

Tilgangspriser

Vi belaster $- per 10 000 transaksjoner for Standard-disker og sideblober. Enhver operasjonstype mot lagringen telles som en transaksjon, inkludert lese-, skrive- og sletteoperasjoner.

Import/eksport

Overfør store mengder data til og fra Azure ved bruk av harddisker. Mer informasjon

Alternativer for dataredundans

Lokal redundant lagring Lager flere synkrone kopier av dataene dine innenfor ett enkelt datasenter.
Soneredundant lagring Lagrer tre kopier av data over flere datasentre innenfor eller ut over regionen. Kun for blokkblober.
Georedundant lagring Samme som lokal redundant lagring samt flere asynkrone kopier til et annet datasenter hundrevis av kilometer unna.
Georedundant lagring med lesetilgang Samme som georedundant lagring samt tilgang til det andre datasenteret.

Hvis du vil ha mer informasjon om redundansalternativer og hvordan de kan brukes til å oppnå høy tilgjengelighet, kan du se Azure Storage-replikering. Vær oppmerksom på at ikke alle redundanstyper er tilgjengelige for alle lagringstyper.

Kundestøtte og serviceavtaler

Vanlige spørsmål

Generelt

 • Ja. Lagringskapasiteten faktureres i enheter på gjennomsnittlig daglig mengde lagrede data, i gigabyte (GB), per måned. For eksempel, hvis du regelmessig brukte 10 GB lagring første halvdel av måneden, og så ingenting den andre halvdelen av måneden, faktureres du for gjennomsnittlig bruk av 5 GB lagring.

 • Lagringskontoer er som standard satt opp til å være georedundante. Du kan endre disse innstillingene til georedundant med lesetilgang eller lokalt redundant via den klassiske Microsoft Azure-portalen eller tjenesteadministrasjons-API-en. Du kan også sjekke status på portalen ved bruk av API-et for tjenesteadministrasjon.

 • Storage-kontoer belastes for minst 30 dager fra aktiveringstidspunktet for tjenesten. For eksempel, hvis georedundant lagring med lesetilgang slås på 1. mai og slås av 5. mai, faktureres lagringskontoen for georedundant lagring med lesetilgang til og med 30. mai. Deretter faktureres den med prisen for georedundant lagring.

  Hvis georedundant lagring med lesetilgang slås på 1. mai og slås av 14. juni, faktureres lagringskontoen for georedundant lagring med lesetilgang til og med 15. juni. Fra og med 15. juni faktureres den for georedundant lagring.

Blob-lagring

 • En BLOB-lagringskonto er en spesialisert konto for lagring av data som blober, og den gir brukerne mulighet til å angi et tilgangsnivå basert på frekvensen for tilgang til dataene i den kontoen. Lagringskontoer til generelle formål kan brukes til å lagre blober samt filer, disker, tabeller og køer.

 • Nei. Blokkblob-prisene i generelle lagringskontoer er ikke endret. Se prisene.

 • Hvis du ser «høyfrekvent», «lavfrekvent» eller «arkivering» i ressursnavnet, betyr det at faktureringen er knyttet til Blob-lagringskontoer. Når det for eksempel står «standard inn/ut – lavfrekvent blokkblob (GB)» på fakturaen, betyr det at du bruker og belastes for Blob-lagringskontoer, mens «standard inn/ut – blokkblob (GB)» er måleren knyttet til bruk av blokkblober i lagringskontoer til generelle formål.

 • På Blob-lagringskontoer kan du angi tilgangsnivået til en blob som høyfrekvent, lavfrekvent eller arkivering. Prisene for GB-lagring øker fra nivåene arkivering til lavfrekvent til høyfrekvent, og kostnaden for tilgang til data øker fra nivåene høyfrekvent til lavfrekvent til arkivering. Nivåene arkivering og lavfrekvent skal brukes til data du sjelden eller mindre hyppig trenger tilgang til, med tilsvarende lavere krav til serviceavtale. Hvis du ikke kjenner til tilgangsmønsteret for dataene dine, anbefaler vi at du begynner med høyfrekvensnivået i minst én måned. Deretter avgjør du om du kan spare penger ved å gå over til lavfrekvent lagring og arkiveringslagring basert på den faktiske bruken.

 • Du belastes for datahenting når du bytter fra lavfrekvent til høyfrekvent Blob-lagringskonto. Hvis du for eksempel har 100 GB data i en Blob-lagringskonto og endrer den kontoen fra lavfrekvent til høyfrekvent, belastes du 100 * $0.01 = $1 for datahenting.

 • Nei. Hvis du bytter fra høyfrekvent til lavfrekvent konto, blir du ikke belastet for dataskriving. Du blir bare belastet for dataskriving hvis du skriver data direkte til Blob-lagringskontoen med nivå for lavfrekvent tilgang.

 • Når du skriver data til GRS-kontoer, replikeres disse dataene til et annet Azure-område. Prisen for dataoverføring med georeplikering er båndbreddekostnaden for replikering av dataene til et annet Azure-område.

Disk-lagring

 • Hvis den tomme disken på 100 GB støttes av en Premium Storage-konto, faktureres du for en P0-disk (128 GB). Hvis det brukes en annen type lagringskonto, faktureres du bare for lagringsplassen som brukes til å lagre dataene som skrives til disken, uavhengig av den tildelte størrelsen på disken.

 • Ja. 99,9 % lese- og skrivetilgjengelighet gjelder også for Premium Storage-kontoer.

Fillagring

 • Du blir bare fakturert for lagringsplass du bruker, ikke for den angitte kvoten.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Storage

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto