Priser for Azure Block Blobs Storage

Blokkblober

Blokkbloblagring brukes til strømming og lagring av dokumenter, videoer, bilder, sikkerhetskopier og andre ustrukturerte tekst- eller binærdata. Tilføyingsblober måles også som blokkblober.

Nedenfor finner du prisene på blokkblober i lagringskontoer til generelle formål. Hvis du vil se prisene på blokkblober i bloblagringskontoer med nivåer for høy- og lavfrekvent tilgang, klikker du her.

Mer informasjon

Storage-priser

Lagringskapasitet LRS ZRS GRS RA-GRS
Første 1 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 49 TB (1–50 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB (50–500 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 500 TB (500–1 000 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 4 000 TB (1 000–5 000 TB) per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Mer enn 5 000 TB per måned Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss

Tilgangspriser

Vi fakturerer $- per 10 000 transaksjoner for blokkblober. Enhver operasjonstype på Storage-kontoen telles som en transaksjon, inkludert lesninger, skrivinger og slettelser.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Storage

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto