Operations Management Suite | Sikkerhet og samsvar

Trusselpåvisning og forebygging gjennom avansert skysikkerhet

Operations Management Suite Security & Compliance tilbyr sikkerhet gjennom datasenter-miljøene, inkludert noder i lokale datasentere og andre skytjenester. Tjenesten er priset per node. En node er en hvilken som helst fysisk server eller virtuell maskin som administreres av tjenesten. Prismodellen for Operations Management Suite Security & Compliance og Azure Security Center er akkurat den samme. Begge prises per node. Bruk av Operations Management Suite Security & Compliance vises på fakturaen som Azure Security Center. Begge tjenestene er kostnadsfrie i de første 60 dagene. Hvis du fortsetter med å bruke tjenesten etter denne perioden, fakturerer vi automatisk for tjenesten til prisene som er oppgitt nedenfor.
Sikkerhet og samsvar
Sikkerhet og revisjon
Antimalware-løsning
Inkluder daglige opplastede data 500 MB
Inkludert dataoppbevaring 1 måned
Pris $15/node/måned
  • Prisen er fordelt per time. Tjenesten faktureres kun for antall timer som en node sender data – omtrent $0.02 per time (i en måned på 31 dager).
  • Den inkluderte tildelingen av opplastede data legges sammen på tvers av noder. Hvis det for eksempel er 10 noder tilkoblet tjenesten, vil den totale fordelingen av opplastede data være 5000 MB per dag. De 5000 MB fordeles på 10 noder, slik at hver node kan laste opp mer enn 500 MB per dag så lenge den totale mengden data i alle nodene ikke overstiger 5000 MB den dagen.
  • Basert på observert bruk vil de fleste noder, med unntak av domenekontrollene, ikke overgå de daglige inkluderte mengdene.
  • Dersom samme node brukes for Security Center og Operations Management Suite Security & Compliance, vil de bli belastet hver for seg.
Tilleggsdata og oppbevaring

Hvis opplastede data overstiger den daglige grensen, eller må lagres i over én måned, blir overforbruket belastet med prisene nedenfor

Overforbruksmåler Pris
Tilleggsdata lastet opp over de inkluderte daglige dataene $2.3 per GB
Ekstra oppbevaring utover én måned $0.1/GB/mnd

Kundestøtte og serviceavtaler

Tilgjengeligheten for Security & Compliance er basert på serviceavtalen for det underliggende Log Analytics-arbeidsområdet og Automation-kontoressursene som brukes. Se serviceavtalen for Log Analytics og serviceavtalen for Automation for mer informasjon.

Vanlige spørsmål

  • Fra arbeidsområdet i Operations Management Suite Log Analytics kan du aktivere Security- eller Antimalware-løsningen, eller velge tilbudet på Operations Management Suite Security & Compliance i Azure Marketplace.

    Operations Management Suite sikkerhet og samsvar kan distribueres på ethvert Log Analytics-arbeidsområde, uavhengig av prisnivået til arbeidsområdet, men vil alltid bli fakturert per node i henhold til prisene som er oppgitt ovenfor.

  • En node er et unikt datamaskinnavn som sender sikkerhetsdata til Log Analytics. Log Analytics beregner antall unike datamaskinnavn og belaster 1/744-del av en node i brukstelleren for Azure Security Center.

    For hver node blir det tildelt 500 MB data per dag. På slutten av hver dag vil antall rapporterte noder beregnes og ganges med 500 MB for å angi fordelingen av sikkerhetsdata for den aktuelle dagen. Mengden sikkerhetsdata som sendes til Log Analytics blir også beregnet, og hvis den overstiger tildelingen av sikkerhetsdata vil overforbruket av data belastes som ytterligere datahastighet.

Ressurser

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Produktdetaljer

Les mer om Sikkerhet og samsvar

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag