Tjeneste for administrert buffer priser

Managed Cache Service vil opphøre den 30. november 2016, som per denne kunngjøringen. Vi anbefaler kunder å flytte til Azure Redis Cache.

Hvis du er eksisterende Managed Cache Service-kunde, bør du migrere til Azure Redis Cache før Managed Cache Service opphører.

Azure Managed Cache Service gir deg et verktøy du kan bruke til å utføre hurtigbufring som hjelper deg med å bygge raske, skalerbare programmer i Microsoft Azure ved hjelp av en sikker, dedikert buffer.

Managed Cache Service

Managed Cache Service tilbys på tre nivåer basert på klargjort bufferstørrelse: Basic, Standard og Premium.

Basic Standard Premium
Pris per enhet $18 per måned
(fordelt per time)
$72 per måned
(fordelt per time)
$290 per måned
(fordelt per time)
Bufferstørrelse per enhet 128 MB 1 GB 5 GB
Skaler Opptil 8 enheter Opptil 10 enheter Opptil 30 enheter
Navngitte buffere 1 10 10
Høy tilgjengelighet 1
Varslinger2
1Høy tilgjengelighet gir replikering av bufrede objekter for motstandsdyktighet mot maskinvarefeil.
2Varslinger er tilgjengelig på Standard- og Premium-nivå. Programmene dine kan motta asynkrone varslinger når ulike bufferoperasjoner skjer i bufferklyngen.

Kontakt oss for Cache Service-størrelser over 150 GB.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Vi tilbyr teknisk kundestøtte for alle Azure-tjenester som er generelt tilgjengelige, inkludert Azure Redis Cache og Managed Cache Service, via kundestøtte for Azure. Prisene starter på $29 per måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er gratis.
 • Serviceavtale (SLA – Service Level Agreement): Azure Redis Cache garanterer at en Standard- / Premium-buffer vil være tilgjengelig minst 99,9 % av tiden. Gå til SLA-siden hvis du vil ha mer informasjon om tjenestenivåavtalen vår. SLA dekker bare tilkobling til Cache-endepunktene. SLA dekker ikke beskyttelse mot tap av data. Vi anbefaler at du bruker funksjonen for bevaring av Redis-data på Premium-nivået for å sikre deg bedre mot tap av data.
 • Ingen SLA for tjenester i testversjonen.

Vanlige spørsmål

Azure Redis Cache

 • Nei. Azure Redis Cache-enheter er frittstående og tilgjengelige i de annonserte størrelsene, enten som en enkeltnode i Basic eller som en primær-/sekundær-kombinasjon i Standard.

Managed Cache Service

 • Konseptet «skalere» refererer til antallet en kunde kan kjøpe av en bestemt type enheter. Det fastsetter den maksimale hurtigbufferstørrelsen for hvert nivå. Basic kan for eksempel levere opptil 1 GB, Standard opptil 10 GB og Premium opptil 150 GB.

 • Før du når skaleringsgrensen, har du mulighet til å kjøpe et høyere nivå som passer bedre til hurtigbufferbehovene dine. Når du for eksempel har nådd grensen på 1 GB på Basic-nivået, vil du måtte kjøpe Standard-nivået.

 • Samme pris gjelder for ekstra enheter på samme nivå.

 • Vi støtter ikke muligheten til å opprette en administrert hurtigbuffer i portalen på nåværende tidspunkt. Du må bruke Azure Powershell SDK til å opprette en hurtigbuffer. (Du finner instruksjonene her.) Når du har opprettet hurtigbufferen, får du tilgang til alle funksjoner i portalen slik at du kan administrere den. Vi evaluerer for øyeblikket ulike alternativer slik at vi kan innføre denne funksjonaliteten igjen på best mulig måte.

Bufring i rolle

 • Nei. Rolleintern buffer kan distribueres som en tjeneste sammen med annen programkode i web- eller arbeiderrollene dine. Du kan imidlertid velge å ha arbeiderroller som er spesifikt dedikert til hurtigbufferen, og betale vanlig pris for Cloud Services. Disse varierer etter rolletype og -størrelse.

Alle Cache-tjenester

 • Dataoverføringer til og fra hurtigbufferen belastes til vanlig pris.

 • Vi anbefaler at du bruker Azure Redis Cache for nyutviklinger, på grunn av fleksibiliteten den tilbyr. Den er basert på den åpne Redis-standardprotokollen som støttes av mange programmeringsspråk (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby og mer enn 29 andre språk). Dermed kan den brukes av nær sagt enhver arbeidsbelastning som du utvikler i Azure.

 • For å støtte kunder som har investert i en Velocity-buffer og har apper som avhenger av denne, og for å gi dem den tiden de trenger på å bytte til Redis Cache.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Tjeneste for administrert buffer

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto