Operations Management Suite | Insight & Analytics

Administrer IT-ressurser med en enkel og enhetlig administrasjonsopplevelse på alle plattformer og i hele skyen

Insight and Analytics-priser per node. En node er hvilken som helst fysisk server eller virtuell maskin som administreres av tjenesten Insight and Analytics.

Insight & Analytics
Log Analytics
Tjenestekart
Overvåking av nettverksytelse
Inkluder daglige opplastede data 500 MB
Inkludert dataoppbevaring 1 måned
Pris $15 / node / måned
 • Prisen er fordelt per time. Tjenesten faktureres altså kun for antall timer som en node sender data – omtrent $0.02 per time (i en måned på 31 dager).
 • Den inkluderte tildelingen av opplastede data legges sammen på tvers av noder. Hvis det for eksempel er 10 noder tilkoblet tjenesten, vil den totale fordelingen av opplastede data altså være 5000 MB per dag. De 5000 MB fordeles på 10 noder, slik at hver node kan laste opp mer enn 500 MB per dag så lenge den totale mengden data i alle nodene ikke overstiger 5000 MB den dagen.
 • Basert på observert bruk vil de fleste noder ikke gå over den daglige opplastningsgrensen.

Tilleggsdata og oppbevaring

Hvis opplastede data overstiger den daglige grensen, eller må lagres i over én måned, blir overforbruket belastet med prisene nedenfor

Overforbruksmåler
Tilleggsdata lastet opp over de inkluderte daglige dataene $2.3 per GB
Ekstra oppbevaring utover én måned $0.1/GB/måned

Kundestøtte og serviceavtaler

Vanlige spørsmål

 • I Operations Management Suite-prisnivået vil du bli belastet for antall noder. En node er et unikt datamaskinnavn som sender data til Log Analytics. Log Analytics vil beregne antall unike datamaskinnavn per time, og belaster 1/744 av en node. Tjenesten teller som en node på alle enheter med et navn som er plassert i datamaskinområdet når:

  • Dataene legges inn via API-en for datainnsamling via HTTP
  • Les fra Azure-diagnostikk eller Azure Storage

  For hver node blir det tildelt 500 MB data per dag. På slutten av hver dag vil antall noder beregnes og ganges med 500 MB for å angi fordelingen av data for den aktuelle dagen. Dersom den daglige grensen overskrides, vil resten bli belastet etter prisen for ekstra data.

 • Insight and Analytics bygger på den underliggende Log Analytics-plattformen. Du kan velge å bruke rålogganalyser og betale per GB som brukes i forbindelse med tjenesten, eller endre arbeidsområde til Insight & Analytics-nivået og betale per node som betjenes av tjenesten. Insight & Analytics tilbyr et supersett av funksjonalitetene som tilbys i Log Analytics.
 • Ja, du kan endre prisklassen for Operations Management Suite for å oppgradere til Insight & Analytics. Når du oppgraderer til Insight & Analytics, kan du ikke gå tilbake til Standard eller Premium-nivåene.

Ressurser

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Produktdetaljer

Les mer om Insight & Analytics

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag