Azure Information Protection priser

Prisdetaljer

Microsoft Azure Information Protection kan kjøpes enten frittstående eller gjennom en av de følgende Microsoft-lisensseriene:

 • Enterprise Mobility + Security
 • Microsoft 365 Enterprise

Azure Information Protection tilbys som en brukerabonnementlisens. Den er tilgjengelig for direkte kjøp på Internett eller gjennom et av de følgende programmene:

Funksjon Gratis Azure Information Protection for Office 365 Azure Information Protection Premium P1 Azure Information Protection Premium P2
Azure Information Protection-innholdsbruk ved hjelp av arbeids- eller skolekontoer fra AIP-policyklare apper og tjenester Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Beskyttelse for innhold i Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online og Microsoft OneDrive for Business Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Bring Your Own Key (BYOK) for livssyklus med kundeadministrert klargjøring2 Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Tilpassede maler, inkludert avdelingsmaler Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Beskyttelse for lokalt Exchange og SharePoint-innhold via Rights Management-kobling Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Azure Information Protection-programutviklersett for beskyttelse for alle plattformer – Windows, Windows Mobile, iOS, Mac OSX og Android Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Beskyttelse for filer som ikke er i Microsoft Office-format, inkludert PTXT, PJPG og PFILE (generisk beskyttelse) Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Azure Information Protection-innholdsopprettelse ved bruk av arbeids- eller skolekontoer Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Office 365 Message Encryption Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Administrativ kontroll3 Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Manuell, standard og påkrevd dokumentklassifisering Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Azure Information Protection-skanner for innholdsoppdagelse av lokale filer som stemmer overens med enhver sensitive informasjonstype Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Azure Information Protection-skanner for å legge til en etikett til alle filer i en lokal filserver eller et repositorium Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Rights Management-koblingen med lokale Windows Server-fildelinger ved bruk av File Classification Infrastructure-koblingen (FCI) Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Dokumentsporing og -tilbakekalling Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Software development kit for Microsoft Information Protection for å legge til etiketter og beskyttelse i e-poster og filer for alle plattformer – Windows, iOS, Mac OSX, Android og Linux Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Konfigurer betingelser for automatisk og anbefalt klassifisering Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Angi etiketter for å automatisk bruke forhåndskonfigurert S/MIME-beskyttelse i Outlook Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Hold Your Own Key (HYOK) som dekker Azure Information Protection og Active Directory (AD) Rights Management for veldig regulerte scenarier Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Azure Information Protection-skanner for automatisert klassifisering, markering og beskyttelse av lokale filer Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig

1Enkelte Office 365-abonnementer inkluderer også databeskyttelse med Microsoft Azure Information Protection. For mer informasjon om disse Office 365-abonnementene og databeskyttelseegenskapene de inkluderer, kan du se lisensdataarket for Azure Information Protection.

2Azure-abonnement påkrevd for å bruke konfigurert nøkkel for Bring Your Own Key (BYOK).

3Inkluderer aktivering/deaktivering av tjenesten, pålasting av kontroller for en faset distribusjon, brukslogging, superbrukeregenskap for eDiscovery og datagjenoppretting, massebeskyttelse / fjerning av beskyttelse på filer.

Gratis

Selvbetjent abonnement for brukere i en organisasjon som har blitt sendt sensitive filer som har blitt beskyttet av Azure Information Protection, men som ikke kan autentiseres fordi brukerens IT-avdeling ikke administrere en konto for dem i Azure – for eksempel hvis IT-avdelingen ikke har Office 365 eller ikke bruke Azure-tjenester.

Pris: Gratis

Azure Information Protection for Office 365

Microsoft Azure Information Protection er inkludert i abonnementer fra Office 365 Enterprise E3 og høyere.

Azure Information Protection Premium P1

Gir ekstra rettigheter for bruken av lokale koblinger, spor og tilbakekall delte dokumenter og gi brukere mulighet til å manuelt de-klassifisere og merke dokumenter.

Pris: $2

Note: Also part of Microsoft Enterprise Mobility + Security E3, Microsoft 365 E3 and Microsoft 365 Business.

Azure Information Protection Premium P2

Bygger på Azure Information Protection Premium P1 med automatisert og anbefalt klassifisering, markering og beskyttelse, men policy-baserte regler og Hold Your Own Key-konfigurasjoner (HYOK) som omfatter Azure Rights Management og Active Directory Rights Management.

Pris: $5

Merk: Også del av Enterprise Mobility + Security E5 og Microsoft 365 E5.

Vanlige Spørsmål om Lisensering

Forbruk av beskyttet innhold - åpning, visning og modifisering av beskyttede filer

 • Nei, Arbeideren trenger ikke en Azure Information Protection-lisens for å åpne og se en fil som har blitt merket og/eller beskyttet.

 • Ja. For å se merkelappen trenger brukeren Azure Information Protection-klienten for Office-apper installert, noe som krever en Azure Information Protection-lisens.

 • Ja. Enhver endring av klassifisering, merkelapp eller beskyttelse krever en Azure Information Protection P1 (dersom merkelappen endres manuelt) eller en P2-lisens (dersom klassifiseringsreglene og merkingen skjer automatisk).

 • Brukeren får ikke se merkingen siden det krever Azure Information Protection-klienten for Office-apper og derfor en Azure Information Protection-lisens. Brukeren kommer til å se de visuelle merkene som vannmerker, topplinjer og bunnlinjer som er anført dokumentet.

Azure Information Protection P2

 • En Azure Information Protection-lisens (enten P1 eller P2) er nødvendig for alle interne brukere som har skapt innhold som fins i en scannet filsamling. Slik standard er med Azure Information Protection-lisensiering,er ikke ytterligere lisensiering påkrevd for eksterne brukere som åpner beskyttede filer eller for brukere som tidligere beskyttet filer, men ikke lenger er brukere i klienten, slik som brukere som har forlatt organisasjonen.

 • Kjøring av Azure Information Protection-scanneren i denne typen “discover”-modus krever at brukeren har skapt innhold som fins i den scannede filsamlingen eller i det minste har en Azure Information Protection P1-lisens.

 • Brukere som har skapt innhold som er å finne i den scannede filsamlingen må ha minst en Azure Information Protection P1-lisens.

 • Brukere som har skapt innhold som er å finne i den scannede filsamlingen må ha en Azure Information Protection P2-lisens.

 • En Azure Information Protection-lisens er påkrevd for alle interne brukere som har skapt innhold som fins i en scannet filsamling. Slik standard er med Azure Information Protection-lisensiering,er ikke ytterligere lisensiering påkrevd for eksterne brukere som åpner beskyttede filer eller for brukere som tidligere beskyttet filer, men ikke lenger er brukere i klienten, slik som brukere som har forlatt organisasjonen.

  I eksempelet gitt ovenfor, å bruke Azure Information Protection-scanneren i “discover”-modus krever ingen ytterligere lisensiering, siden alle brukere er lisensiert med minst Azure Information Protection P1. Bruk a scanneren for å påføre klassifisering, merking og/eller beskyttelse krever at alle 50 000 interne brukere har en Azure Information Protection P2-lisens.

 • En lisens er nødvendig for hver av brukerne som har skapt innhold som fins i de scannede filsamlingene (i dette scenariet krever ikke slette brukerkonti noen lisens.

Microsoft Information Protection SDK

 • Hver bruker må ha minst en Azure Information Protection P1-lisens.

Enhetlig merking og Sikkerhets- og Samsvarssenter

 • Brukerne trenger minst Azure Information Protection P1-lisens dersom selskapet overfører merkelapper for bruk i Azure Information Protection, eller minst en Office 365 E3-lisens dersom de overføre merkelapper for bruk i Office 365.

 • Det har ikke blir gjennomført noen lisensendringer så langt, noe som betyr at du fremdeles trenger Azure Information Protection P1/P2 for alle omstendigheter inkludert i Azure Information Protection før de enhetlige erfaringene ble sluppet. Dersom du ønsker å klassifisere, merke og beskytte filer i Office 365-tjenestene (SharePoint Online, OneDrive for Business, Exchange Online), trenger du Office 365 E3/E5-lisenser.

 • Å merke noe manuelt ved bruk av opprinnelig merking bygget inn i Office-apper, trenger brukere enten Azure Information Protection P1/P2-lisenser ELLER Office 365 E3/E5-lisenser (brukere trenger ikke begge).

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Les serviceavtale for Azure Information

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Information Protection

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Vis hurtigstartveiledningen