Priser på Azure Data Lake Store Gen1

En ubegrenset Data Lake gir kraft til intelligent handling

Lås opp maksimal verdi fra alle dine ustrukturerte, halvstrukturerte og strukturerte data ved hjelp av den første skybaserte datasjøen bygd for virksomheter – uten begrensninger på mengden data. Azure Data Lake Storage Gen1 er sikret, massivt skalerbar, og bygd etter den åpne HDFS-standarden, slik at du kan kjøre massive parallelle analyser.

Prisdetaljer

Totalkostnadene for Azure Data Lake Storage Gen1 avhenger av hvor mye du lagrer, i tillegg til volumet og størrelsen på transaksjonene og utgående dataoverføringer.

Lagringspriser

Lagring er tilgjengelig med forbruksbasert betaling og månedlige forpliktelsespakker.

Betal for forbruk

Bruk Pris/måned
Første 100 TB $- per GB
Neste 100 TB til 1 000 TB $- per GB
Neste 1 000 TB til 5 000 TB $- per GB
Over 5 000 TB Kontakt oss
1 GB = 1024^3 bytes

Månedlige forpliktelsespakker

Månedlige forpliktelsespakker gir deg en betydelig rabatt (inntil 33 %) sammenlignet med forbruksbasert betaling.

Forpliktet kapasitet Pris/måned Besparelser gjennom forbruksbasert betaling
1 TB $-
10 TB $-
100 TB $-
500 TB $-
1 000 TB $-
Over 1 000 TB Kontakt oss
1 GB = 1024^3 bytes

Overforbruk ut over den inkluderte lagringsmengden vil bli fakturert med $-/GB/måned.

Transaksjonspriser

Følgende priser gjelder for transaksjoner utført mot dataene dine. De samme transaksjonsprisene gjelder både for forbruksbasert betaling og månedlige forpliktelsespakker.

Bruk Pris
Lagringer (per 10 000) $-
Avlesninger (per 10 000) $-
Slett operasjoner Gratis
Grense for transaksjonsstørrelse Ingen grense

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

 • Hver operasjon til Azure Data Lake Storage Gen1 blir fakturert som en enkel transaksjon. Dette inkluderer HTTP-operasjoner og operasjoner gjort av Azure Data Lake Analytics-jobber.

 • Azure Data Lake Storage Gen1-transaksjoner påløper hver gang du leser og skriver data til tjenesten. Hver gang en bruker, et program eller en annen Azure-tjeneste leser eller skriver en datamengde på opptil 4 MB, faktureres det som én transaksjon. Hvis for eksempel én skrivehandling plasserer 128 KB data på Data Lake Storage Gen1, blir den fakturert som én transaksjon. Transaksjoner faktureres i trinn på opptil 4 MB. Hvis derfor et element er større enn 4 MB, vil det faktureres i flere trinn. Hvis for eksempel én skrivehandling får 9 MB data fra Data Lake Storage Gen1, blir den fakturert som tre transaksjoner (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  La oss se hvordan transaksjonene vises på fakturaen basert på lese- og skrivehandlinger. Se for deg et scenario hvor programmet skriver data inn til Data Lake Storage Gen1 ved en hastighet på 10 elementer per sekund, hvor hvert element er 8 MB. La oss i tillegg si at du mottar data ved å bruke Azure IoT Hub inn i Data Lake Storage Gen1 ved en hastighet på 5 elementer per sekund, hvor hvert element er mindre enn 4 MB. La oss også se for oss at du har en Data Lake Analytics-jobb som kjører i fire timer per dag og du leser 1000 elementer per sekund når jobben kjører, hvor hvert element er mindre enn 4 MB. I scenariet ovenfor vil Data Lake Storage Gen1 belaste for skrivetransaksjoner for programmet ditt og data skrives av Azure IoT Hub, og lesetransaksjoner for Data Lake Analytics som leser data fra Data Lake Storage Gen1. Du blir fakturert følgende:

  Element Bruksvolum per måned Pris per måned Månedlig kostnad
  Skrivetransaksjoner fra kundeprogram 2 * (10 elementer per sekund * 3600 *730) $0.05 per 10 000 transaksjoner $262.8
  Skrivetransaksjoner fra Azure IoT Hub 5 elementer per sekund * 3600 * 730 $0.05 per 10 000 transaksjoner $65.7
  Lesetransaksjoner fra Data Lake Analytics 1000 elementer per sekund * 3600 * 4 * 31 $0.004 per 10 000 transaksjoner $178.56
  Totale transaksjonskostnader $507.06

  Lese- og skriveoperasjonene som genereres fra alle programmer og tjenester, inkludert Azure Data Lake Analytics, er avhengig av mange forskjellige faktorer. Det finnes ingen enkel metode for å forutsi hvor mange handlinger som genereres av hvert program. For å estimere transaksjonskostnadene bør du kjøre en representerende arbeidsbelastning over en kontrollert varighet og observere antallet lese- og skriveoperasjoner og de resulterende transaksjonene som blir fakturert.

 • Ja. Lagringskapasiteten faktureres i enheter på gjennomsnittlig daglig mengde lagrede data, i gigabyte (GB), per måned. For eksempel, hvis du regelmessig brukte 10 GB lagring første halvdel av måneden, og så ingenting den andre halvdelen av måneden, faktureres du for gjennomsnittlig bruk av 5 GB lagring.

 • Eksempel – Du lagrer 120 TB data i Azure Data Lake Storage Gen1 gjennom hele måneden. I løpet av denne måneden utfører du 100 millioner handlinger på disse dataene. La oss si at 20 % av disse operasjonene er skriveoperasjoner og de resterende 80 % er leseoperasjoner. Slik beregnes totalkostnadene med forbruksbasert betaling:

  Måleenhet Bruksvolum Pris Månedlig kostnad
  GB per måned 120 * 1024= 122 800 $0.039 for de første 100 TB, $0.038 for de neste 20 TB 100 * 1024 * $0.039 + 20 * 1024 * $0.038 = $4771.84
  Lagringer 20 % * 100 millioner = 20 millioner $0.05 per 10 000 transaksjoner 2000 * $0.05 = $100
  Avlesninger 80 % * 100 millioner = 80 millioner $0.004 per 10 000 transaksjoner 8000 * $0.004 = $32
  Totalt $4903.84
 • Fakturering for månedlige forpliktelsespakker fungerer som følger:

  • En faktureringsperiode er innrettet til en kalendermåned. Derfor starter den alltid på den første dagen i måneden og slutter på den siste dagen i måneden.
  • Første gang du forplikter deg til en pakke, fordeles prisen etter hvor mange dager som gjenstår i den måneden. Hvis du for eksempel har forpliktet deg til pakken på 100 TB og det er 10 dager igjen i den måneden, vil du umiddelbart få 100 TB til en pris på $935.484 ($2900 / 31 dager i måneden * 10 gjenstående dager). Vi fordeler prisen over 31 dager for å sikre at fordelingen alltid er i din favør.
  • Du kan velge en ny pakke når som helst i løpet av en måned. Endringen vil tre i kraft på den første dagen av neste kalendermåned. Hvis du for eksempel har en pakke på 10 TB, og bestemmer deg for å forplikte deg til 100 TB, vil denne endringen tre i kraft den første dagen i neste kalendermåned. For resten av den nåværende måneden fortsetter du med pakken på 10 TB.
  • Når lagringsforbruket overskrider pakkegrensen, belastes du for overforbruk med en sats på $0.039/GB per måned fordelt daglig. Hvis du for eksempel overskrider pakkegrensen med 100 GB i 10 dager, faktureres du med 100 * $0.039/31 * 10 = $1.259
  • Den månedlige forpliktelsespakken legges til en Azure Data Lake Storage Gen1-konto. For øyeblikket tillater vi ikke bruk av flere månedlige forpliktelsespakker kjøpt per konto. Hvis du for eksempel trenger å lagre 200 TB data, så kan du ikke kjøpe to månedlige forpliktelsespakker på 100 TB for samme konto. Det beste alternativet ville være å kjøpe en månedlig forpliktelsespakke på 100 TB og betale overforbruk for de ekstra 100 TB.
 • Eksempel – Du starter en måned med en 100 TB-pakke, og lagrer 100 TB de første 15 dagene, og lagrer deretter 120 TB for de neste 16 dagene i Data Lake Storage Gen1-kontoen din. I løpet av denne måneden utfører du 100 millioner handlinger på disse dataene. La oss si at 20 % av disse operasjonene er skriveoperasjoner og de resterende 80 % er leseoperasjoner. Slik beregnes totalkostnadene med en månedlig forpliktelsespakke:

  Måleenhet Bruksvolum Pris Månedlig kostnad
  100 TB-pakke I/T $2900 $2900
  Overforbruk i GB 20 * 1024 = 20 480 GB $0.039 per måned fordeles daglig 20 480 * $0.039 * 16 / 31 = $412.243
  Lagringer 20 % * 100 M = 20 M $0.05 per 10 000 transaksjoner 2000 * $0.05 = $100
  Avlesninger 80 % * 100 M = 80 M $0.004 per 10 000 transaksjoner 8000 * $0.004 = $32
  Totalt $3444.243
 • Ja. Metadata for filer og mapper akkumuleres i lagringskapasiteten for fakturering. Azure Data Lake Storage Gen1 har en minimumstørrelse for fakturering på filer og mapper på 256 kB. Mindre filer kan lagres, men mengden data som faktureres vil bli den største av enten (a) totalt mengde data lagret på kontoen (b) 256 kB * (antall filer og mapper).

  Den følgende tabellen illustrerer noen eksempler på hvordan dette beregnes.

  Mengde data lagret på kontoen Antall filer og mapper på kontoen Lagringsmengde for metadata Lagrede data (for fakturaberegning)
  A B C = 256 kB * B MAKS (A, C)
  100 byte 1 256 kB 256 kB
  300 kB 2 512 kB 512 kB
  100 MB 10 2 560 kB 100 MB
  1 GB 100 25 600 kB 1 GB

  Som illustrert av eksemplene over, anbefaler vi å lagre data i større filer for å minske kostnadene for lagring av metadata.

Ressurser

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Data Lake Store Gen1

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.