Priser for Data Factory V2

Gjør data om til klarert informasjon

Du kan opprette, planlegge, overvåke og administrere datasamlebånd ved å bruke Azure Data Factory. Et datasamlebånd består av aktiviteter som kan flytte data mellom lokale og skybaserte datalagre. Det transformerer data å produsere informasjon man kan stole på.

Prisdetaljer

Prisen for bruk av Data Factory blir beregnet ut fra følgende faktorer:

Med Data Factory V2 betaler du for iverksettelse av datasamlebånd (etter aktivitetskjøring) og per time for beregningsressursene som brukes til dataflytting og transformering (se delene under om dataflytting og SSIS). Alle datafabrikkfunksjoner (iverksetting, dataflytting oo andre) utføres på en Data Factory-sky eller egendriftet integrasjonskjøretid.

Iverksetting

Runs Price Examples
Aktiviteten kjører (Azure integrasjonskjøretid) Første 50 000 aktivitetskjøringer – $- per 1000 kjøringer
Utover 50 000 aktivitetskjøringer - $- per 1000 kjøringer
copy activity moving data from an Azure blob to an Azure SQL database; Hive activity running Hive script on an Azure HDInsight cluster.
Aktivitetskjøringer (selvdreven integrasjonskjøretid) $- per 1000 kjøringer copy activity moving data from an on-premises SQL Server database to Azure blob; stored procedure activity running a stored procedure in an on-premises SQL Server database.

Flytting av data

Azure Data Factory kan kopiere data mellom forskjellige datalagre på en sikker, pålitelig, ytelsesbasert og skalerbar måte. Ettersom datavolum eller gjennomstrømming av data øker, kan Azure Data Factory skaleres opp for å imøtekomme de økte behovene. Finn ut hvordan du bruker dataflyttingsenheter for å øke ytelsen i flyttingen av dataene dine.

Merk:
Du kan belastes for dataoverføringer, noe som vil vises som et separat linjeelement for utgående dataoverføring på fakturaen. Du blir belastet for utgående dataoverføring når data går ut av datasentre for Azure. Se mer informasjon.

Dataflytting (Azure integrasjonskjøretid) $- per time
Dataflytting (selvdreven integrasjonskjøretid) $- per time

SQL Server Integration Services beregner ressurs via Azure-SSIS integrasjonskjøretid

Data Factory integrasjonskjøretid (bare skybasert) støtter kjøring av SSIS-pakker. SSIS-bruk belastes per time og støtter SSIS-standardfunksjonalitetene ved hjelp av virtuelle maskiner i A- og D-serien. Få mer informasjon om virtuelle maskiner i A- og D-serien.

SSIS standard virtuell maskin i A-serien V2

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris for testversjon
SSIS A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $-
SSIS A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $-

SSIS standard virtuell maskin i D-serien V2

Forekomst Kjerner RAM Midlertidig lagring Pris for testversjon
SSIS D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $-
SSIS D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $-
SSIS D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $-
SSIS D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $-

Inaktive datasamlebånd

Datasamlebånd som ikke er knyttet til en utløser og ikke har hatt noen kjøringer på en uke, anses som inaktive. Et inaktivt datasamlebånd belastes med $- per måned.

Vanlige spørsmål

 • En aktivitet er et trinn i et datasamlebånd. Utførelsen av hver aktivitet kalles en kjøring.

  Du kan for eksempel bruke en kopiaktivitet til å kopiere data fra en lokal SQL Server til et Azure Blob Storage. Deretter bruker du en Hive-aktivitet som kjører et Hive-skript på en Azure HDInsight-klynge for å behandle/transformere data fra blob-lageret og produsere utdata.

 • Datasamlebånd som ikke er knyttet til en utløser og ikke har hatt noen kjøringer på en uke, anses som inaktive.

 • Integrasjonskjøretid er infrastrukturen for dataintegrasjon ved utførelse av dataflytting og -transformasjon.

  For dataflytting vil integrasjonskjøretid flytte dataene mellom kildelageret og mållageret, samtidig som det støtter innebygde koblinger, formatkonvertering, kolonnekartlegging samt ytelsesbasert og skalerbar dataoverføring.

  For transformasjon leverer integrasjonskjøretid egenskaper for opprinnelig kjøring av SSIS-pakker. Integrasjonskjøretid støtter også utsending og overvåkning av transformasjonsaktiviteter som kjører på forskjellige databehandlingstjenester slik som blant andre Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database og SQL Server.

  Kunder kan distribuere én eller flere instanser av integrasjonskjøretid etter behov for å flytte og transformere data. Integrasjonskjøretid kan kjøre i offentlige Azure-nettverk eller i et privat nettverk (lokalt, virtuelt Azure-nettverk eller Amazon Web Services VPC).

 • Ja. Hvis aktiviteten bruker Azure-tjenester, som for eksempel HDInsight, faktureres disse tjenestene separat etter sine priser per tjeneste.

 • Ja. Du må betale for SQL Azure-instansen for å drifte SSIS-katalogen på Azure. Du kan enten bruke en eksisterende SQL Azure Database-server eller opprette en ny for dette under abonnementet.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Data Factory

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto