Priser for Data Factory V1

Gjør data om til klarert informasjon

Du kan opprette, planlegge, overvåke og administrere datasamlebånd ved å bruke Azure Data Factory. Et datasamlebånd består av aktiviteter som kan flytte data mellom lokale lagre og skydatalagre og transformere data for å produsere klarert informasjon.

Prisdetaljer

Prisen for bruk av Data Factory blir beregnet ut fra følgende faktorer:

 • Aktivitetsfrekvensen (høy eller lav). En aktivitet med lav frekvens kjøres ikke mer enn én gang per dag (for eksempel daglig, ukentlig eller månedlig). En aktivitet med høy frekvens kjøres mer enn én gang per dag (for eksempel hver time, hvert kvarter). Se delen Orkestrering av aktiviteter nedenfor for detaljer.
 • Plasseringen aktivitetene kjører i (sky eller lokalt). Se delen Flytting av data nedenfor.
 • Er datasamlebåndet aktivt eller ikke? Se delen Inaktive datasamlebånd nedenfor.
 • Kjører du aktiviteten på nytt? Se delen Kjøre aktiviteter på nytt nedenfor.

Orkestrering av aktiviteter

Lav frekvens Høy frekvens
Aktiviteter som kjører i skyen

(eksempler: kopieringsaktivitet for flytting av data fra en Azure-Blob til en Azure SQL-database; hive-aktivitet kjører hive-skript på en Azure HDInsight-klynge).
$- per aktivitet per måned $- per aktivitet per måned
Aktiviteter kjører lokalt og involverer en lokal integrasjonskjøretid med egen vert

(eksempler: kopieringsaktivitet for flytting av data fra en lokal SQL Server-database til en Azure-Blob; lagret prosedyreaktivitet som kjører en lagret prosedyre i en lokal SQL Server database).
$- per aktivitet per måned $- per aktivitet per måned

Merknader:

 • Bruk utover 100 aktiviteter per måned gir 20 % rabatt for scenarioer med både lav og høy frekvens.
 • De første 5 lavfrekvensaktivitetene i en måned er gratis for både skybaserte og lokale varianter.

Flytting av data

Azure Data Factory kan kopiere data mellom forskjellige datalagre på en sikker, pålitelig, ytelsesbasert og skalerbar måte. Ettersom datavolum eller gjennomstrømming av data øker, kan Azure Data Factory skaleres opp for å imøtekomme de økte behovene. Se Ytelsesveiledning for kopieringsaktivitet for å få mer informasjon om hvordan du kan dra nytte av enheter for flytting av data for å bedre ytelse når du flytter data.

Flytting av data mellom datalagre i skyen $- per time
Flytting av data når et lokalt lager er involvert $- per time
Merk:
Du kan belastes for dataoverføringer, noe som vil vises som et separat linjeelement for utgående dataoverføring på fakturaen. Du blir belastet for utgående dataoverføring når data går ut av datasentre for Azure. Se Prisdetaljer for dataoverføringer for mer informasjon.

Inaktive datasamlebånd

Du må angi en aktiv databehandlingsperiode ved å bruke et dato-/klokkeslettområde (start- og sluttider) for hvert datasamlebånd du distribuerer til Azure Data Factory. Datasamlebåndet regnes som aktivt under den angitte perioden, selv om dets aktiviteter ikke faktisk kjører. Det regnes ellers som inaktivt.

Et inaktivt datasamlebånd blir belastet $- per måned.

Pipeliner som er inaktive i en hel måned, faktureres etter den aktuelle satsen for inaktive pipeliner for måneden. Pipeliner som er inaktive i en del av en måned, faktureres for de inaktive periodene etter en fordelt basis for antallet timer de er inaktive i den aktuelle måneden. Hvis for eksempel et datasamlebånd starter 01.01.2016 kl. 12:00, og slutter 01.20.2016 kl. 12:00, regnes samlebåndet som aktivt i disse 20 dagene, og inaktivt de resterende elleve dagene. Prisen for inaktivt datasamlebånd ($-) fordeles på elleve dager.

Hvis et datasamlebånd ikke har en aktiv databehandlingsperiode (start- og sluttid) angitt, regnes det som inaktivt.

Kjøre aktiviteter på nytt

Aktiviteter kan kjøres på nytt om nødvendig (for eksempel hvis datakilden var utilgjengelig under den planlagte kjøringen). Kostnaden for å kjøre aktiviteter på nytt varierer basert på plasseringen der aktiviteten kjøres. Kostnaden for å kjøre aktiviteter på nytt i skyen er $- per 1 000 kjøring. Kostnaden for å kjøre aktiviteter på nytt lokalt er $- per 1 000 kjøring.

Eksempel

La oss si at du har et datasamlebånd med følgende to aktiviteter som kjører én gang daglig (lavfrekvens):

 1. En kopieringsaktivitet som kopierer data fra en lokal SQL Server-database til en Azure-Blob.
 2. En Hive-aktivitet som kjører et hive-skript på en Azure HDInsight-klynge.

Anta at det tar 2 timer per dagen å flytte data fra en lokal SQL Server-database til et Azure Blob-lager. Den følgende tabellen viser kostnadene tilknyttet dette datasamlebåndet:

Første aktivitet (kopiere lokale data til Azure)
Kostnad for flytting av data (per måned) 30 dager per måned
2 timer per dag
$-
$-
Kostnad for orkestrering av aktiviteter (per måned) $-
Delsum (per måned) $-
Andre aktivitet (et Hive-skript som kjører på Azure HDInsight)
Kostnad for flytting av data (per måned) $-
Kostnad for orkestrering av aktiviteter (per måned) $-
Delsum (per måned) $-
Total for aktiviteter (per måned) $-

Du kan også bruke kostnadskalkulatoren for Data Factory til å regne ut prisen for dette scenarioet.

Merknader:

 • Det er ingen kostnader for de første fem aktivitetene på skyen og lokalt. Kostnadene nevnt ovenfor antar at du allerede har brukt fem aktiviteter på både skyen og lokalt per måned (i andre datasamlebånd).
 • Tjenester fra Azure Storage and HDInsight faktureres separat med deres tjenestepriser.

Kundestøtte og serviceavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
 • Fleksible støtteplaner fra $29 per måned. Kjøp en plan
 • Vi garanterer at vi i minst 99,9 % av tilfellene behandler forespørsler om å utføre operasjoner mot Data Factory-ressurser.
 • Vi garanterer at alle aktivitetskjøringer vil starte innen 4 minutter etter den planlagte kjøretiden, i minst 99,9 % av tilfellene.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om serviceavtalen, kan du gå til SLA-siden.

Vanlige spørsmål

 • Aktiviteter definerer handlingene som skal utføres på dataene dine. Hver aktivitet bruker null eller flere datasett som inndata og produserer ett eller flere datasett som utdata. En aktivitet er en orkestreringsenhet i Azure Data Factory.

  Du kan for eksempel bruke en kopieringsaktivitet for å orkestrere kopiering av data fra ett datasett til et annet. På samme måte kan du bruke en Hive-aktivitet til å kjøre en Hive-spørring på en Azure HDInsight-klynge for å transformere eller analysere dataene dine. Azure Data Factory har et stort utvalg aktiviteter for datatransformering og flytting av data. Du kan også velge å opprette en egendefinert .NET-aktivitet for å kjøre din egen kode.

 • Et datasamlebånd er en lokal gruppering av aktiviteter. Datasamlebånd kan være aktive i løpet av en tidsperiode angitt av brukeren (start- og sluttider). Datasamlebånd er ellers inaktive.
 • Ja. Hvis aktiviteten bruker Azure-tjenester, som for eksempel HDInsight, faktureres disse tjenestene separat etter deres priser per tjeneste.
 • To sett kostnader påløper når du kopierer data. For det første representeres databehandlingsressursene som brukes til å utføre kopien, av måleren for flytting av data. Det finnes to typer målere for flytting av data: i skyen og lokalt. Flytting av data lokalt er rimeligere, fordi noe av databehandlingen knyttet til kopieringen utføres av dine egne lokale ressurser. Prisen for flytting av data fordeles ved antall minutter og blir rundet opp. (Hvis for eksempel en datakopiering bruker en operasjonstid på 41 minutter og 23 sekunder, vil du bli belastet for 42 minutter).

  For det andre kan du belastes for dataoverføringer, noe som vil vises som et separat linjeelement for utgående dataoverføring på fakturaen. Du blir belastet for utgående dataoverføring når data går ut av datasentre for Azure. Se Prisdetaljer for dataoverføringer for mer informasjon.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Data Factory

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto