Hopp over navigasjon

Azure Container Service (AKS) priser

Forenkle distribusjonen, administrasjonen og driften av Kubernetes

Azure Container Service (AKS)

AKS (Azure Container Service) er en gratis beholdertjeneste som forenkler distribusjon, administrasjon og drift av Kubernetes som en totaladministrert Kubernetes-tjeneste for iverksetting av beholdere. Ved at man bare trenger å betale for virtuelle maskiner og tilknyttede, brukte lagrings- og nettverksressurser, blir AKS den mest effektive og kostnadseffektive beholdertjenesten på markedet.

Gratis klyngeadministrasjon

Det tas ikke betalt for klyngeadministrasjon.

Prising for noder - bare betal for det du bruker

Bare betal for de virtuelle maskinforekomstene, lagringen og nettverksressursene som brukes av din Kubernetes-klynge. Hvis du vil beregne kostnaden for de påkrevde ressursene, kan du se kalkulatoren for beholdertjenester.

Alternativer for IP-adresse

Enhver Azure Cloud-tjeneste som inneholder én eller flere Azure Virtual Machines, tilordnes automatisk en ledig dynamisk virtuell IP-adresse (VIP-adresse). For hver ytterligere belastning får du også:

  • Offentlige IP-adresser på instansnivå –En dynamisk offentlig IP-adresse (PIP) som er tilordnet til en virtuell maskin for direkte tilgang.
  • Reserverte IP-adresser– En offentlig IP-adresse som kan reserveres for abonnementet ditt, som kan brukes som en virtuell IP-adresse for alle skytjenestene i området.
  • Belastningsfordelte IP-adresser – Ytterligere belastningsfordelte virtuelle IP-adresser kan tilordnes en Azure Cloud-tjeneste som inneholder én eller flere Azure Virtual Machines.

Se priser for IP-adresser

Kundestøtte og serviceavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte
  • Azure Container Service er en gratistjeneste, den har derfor ikke en økonomisk støttet serviceavtale. Serviceavtalen for Virtual Machines gjelder imidlertid for tilgjengeligheten av underliggende virtuelle maskiner. Se serviceavtalen for Virtual Machines hvis du vil ha mer informasjon.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Container Service (AKS)

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto