Azure Container Service (AKS) priser

Forenkle distribusjonen, administrasjonen og driften av Kubernetes

Azure Container Service (AKS)

Azure Container Service (AKS) is a free container service that simplifies the deployment, management, and operations of Kubernetes as a fully managed Kubernetes container orchestrator service. Paying for only the virtual machines, and associated storage and networking resources consumed makes AKS the most efficient and cost-effective container service on the market.

Free Cluster Management

There is no charge for cluster management.

Pricing for nodes - only pay for what you use

Only pay for the virtual machines instances, storage and networking resources consumed by your Kubernetes cluster. To estimate the cost of the required resources please see the Container Services calculator.

Alternativer for IP-adresse

Enhver Azure Cloud-tjeneste som inneholder én eller flere Azure Virtual Machines, tilordnes automatisk en ledig dynamisk virtuell IP-adresse (VIP-adresse). For hver ytterligere belastning får du også:

  • Offentlige IP-adresser på instansnivå –En dynamisk offentlig IP-adresse (PIP) som er tilordnet til en virtuell maskin for direkte tilgang.
  • Reserverte IP-adresser– En offentlig IP-adresse som kan reserveres for abonnementet ditt, som kan brukes som en virtuell IP-adresse for alle skytjenestene i området.
  • Belastningsfordelte IP-adresser – Ytterligere belastningsfordelte virtuelle IP-adresser kan tilordnes en Azure Cloud-tjeneste som inneholder én eller flere Azure Virtual Machines.

Se priser for IP-adresser

Kundestøtte og serviceavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte
  • Azure Container Service er en gratistjeneste, den har derfor ikke en økonomisk støttet serviceavtale. Serviceavtalen for Virtual Machines gjelder imidlertid for tilgjengeligheten av underliggende virtuelle maskiner. Se serviceavtalen for Virtual Machines hvis du vil ha mer informasjon.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Container Service (AKS)

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto