Priser for Cognitive Services – tekstanalyse-API

Bruk intelligens-API-er til å aktivere visuelle funksjoner samt språk- og søkefunksjoner.

Tekstanalyse-API er en skybasert tjeneste som leverer avansert naturlig språkbehandling over råtekst og som inkluderer tre hovedfunksjoner: stemningsanalyse, uttrekking av nøkkelsetninger og språkoppdagelse.

Prisdetaljer

Tekstanalyse kan kjøpes i ulike nivåer.

Prisene under for beholder trer i kraft 13. november 2018.

Forekomst Funksjoner Pris
Gratis - Nett/beholder Analyse av stemninger
Trekke ut nøkkelsetninger
Språkgjenkjenning
Gjenkjenning av tegnenhet (ikke tilgjengelig i beholder)
Standard - Nett/beholder Analyse av stemninger
Trekke ut nøkkelsetninger
Språkgjenkjenning
Gjenkjenning av tegnenhet (ikke tilgjengelig i beholder)
0-500 000 tekstenheter — $- per 1 000 tekstenheter
0,5M–2,5M tekstenheter — $- per 1 000 tekstenheter
2,5M–10,0M tekstenheter — $- per 1 000 tekstenheter
10M+ tekstenheter — $- per 1 000 tekstenheter
S0 Analyse av stemninger
Trekke ut nøkkelsetninger
Språkgjenkjenning
Gjenkjenning av tegnenhet
$- per måned
Opptil 25,000 transaksjoner per måned
Overforbruk: $- per 1000 transaksjoner
S1 Analyse av stemninger
Trekke ut nøkkelsetninger
Språkgjenkjenning
Gjenkjenning av tegnenhet
$- per måned
Opptil 100,000 transaksjoner per måned
Overforbruk: $- per 1000 transaksjoner
S2 Analyse av stemninger
Trekke ut nøkkelsetninger
Språkgjenkjenning
Gjenkjenning av tegnenhet
$- per måned
Opptil 500,000 transaksjoner per måned
Overforbruk: $- per 1000 transaksjoner
S3 Analyse av stemninger
Trekke ut nøkkelsetninger
Språkgjenkjenning
Gjenkjenning av tegnenhet
$- per måned
Opptil 2,500,000 transaksjoner per måned
Overforbruk: $- per 1000 transaksjoner
S4 Analyse av stemninger
Trekke ut nøkkelsetninger
Språkgjenkjenning
Gjenkjenning av tegnenhet
$- per måned
Opptil 10,000,000 transaksjoner per måned
Overforbruk: $- per 1000 transaksjoner
Tekstenheter samsvarer med antall 1 000-tegnenheter i et dokument som leveres som input til en tekstanalyse-API-forespørsel.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte er inkludert.
  • Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på standardnivået, er tilgjengelig minst 99,9 prosent av tiden. Ingen tjenestenivåavtale gis for gratis prøveversjon. Les servicenivåvilkårene.

Vanlige spørsmål

  • API-en for tekstanalyse kan kjøpes til i enheter på S0-S4-nivået til faste priser. Hver enhet i et nivå inneholder et gitt antall API-transaksjoner. Hvis brukeren overskrider det inkluderte antallet, belastes overforbruket med prisene som er angitt i pristabellen ovenfor. Overforbruket fordeles, og tjenesten faktureres per måned. Det inkluderte antallet i et nivå nullstilles hver måned. På S-nivået faktureres tjenesten kun for mengden tekstenheter som er sendt til tjenesten.
  • Bruken begrenses hvis transaksjonsgrensen nås i gratisnivået. Kundene kan ikke overskride grensen i gratisnivået.
  • Enhver merknad til et dokument teller som en transaksjon. Batch-poengkall tar også hensyn til antall dokumenter som må beregnes i samme transaksjon. Hvis for eksempel 1 000 dokumenter sendes til sentimentanalyse i ett enkelt API-kall, telles det som 1 000 transaksjoner. Hvis en API støtter mer enn én merknadsoperasjon, så blir det også tatt hensyn til det. Hvis vi sier at et API-kall utfører både sentimentanalyse og uttrekking av nøkkeluttrykk fra 1 000 dokumenter, telles det som 2 000 transaksjoner (2 merknader x 1 000 dokumenter).
  • Hvis bruken overskrides for S0-S4-nivået, blir kontoen belastet for overforbruk. Dette overforbruket faktureres månedlig til den prisen som er angitt for hvert nivå.
  • Du kan når som helst oppgradere til et høyere nivå. Priser og det inkluderte antallet for det høyere nivået, trer i kraft umiddelbart.
  • En tekstenhet på S-nivået inneholder opptil 1 000 tegn målt etter StringInfo.LengthInTextElements. Hvis et inndatadokument i tekstanalyse-API-et er mer enn 1 000 tegn, teller det som en tekstenhet for hver enhet med 1 000 tegn. Hvis et inndatadokument som er sendt til API-et inneholder for eksempel 7 500 tegn, vil det regnes som 8 tekstenheter. Hvis et inndatadokument som er sendt til API-et inneholder 500 tegn, vil det regnes som 1 tekstenhet. Hvis to dokumenter er levert, ett dokument på 500 tegn og ett dokument med 1 200 tegn, vil tjenesten bli fakturert for tre tekstenheter totalt: en enhet for 500 tegn-dokumentet og to tekstenheter for dokumentet med 1 200 tegn.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kognitive tjenester

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis