Priser for Cognitive Services – API for visuelt innhold

Bruk intelligens-API-er til å aktivere visuelle funksjoner samt tale-, språk- og kunnskapsfunksjoner

Dette er en høyteknologisk og skybasert API som gir utviklere tilgang til avanserte algoritmer for å hente ut omfattende informasjon fra bilder slik at du kan kategorisere og behandle visuelle data. Egenskapene inkluderer bildeanalyse, koding, kjendisgjenkjenning, tekstutvinning og oppretting av smarte miniatyrbilder.

Prisdetaljer

Nivå Funksjoner Pris
API for visuelt innhold – gratis 5 000 gratis transaksjoner per måned
S1 –Opptil 10 transaksjoner per sekund for disse funksjonene: Kode, ansikt, GetThumbnail-farge og bildetype 0-1M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
1M-5M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
5M+ transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
Optisk tegngjenkjenning (trykt), voksen, kjendis og landemerke 0-1M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
1M-5M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
5M+ transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
Beskriv en optisk tegngjenkjenning (håndskrift) $- per 1000 transaksjoner

Kundestøtte og serviceavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte er inkludert.
 • Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på standardnivået, er tilgjengelig minst 99,9 % av tiden. Ingen serviceavtaler er tilgjengelig for gratisnivået. Les SLA

Vanlige spørsmål

API for visuelt innhold

 • Les dokumentasjonen for å få mer informasjon om disse operasjonene.

  • Kode – API for visuelt innhold returnerer koder basert på mer enn 2,000 gjenkjennbare objekter, levende vesener, landskap og handlinger. I tilfeller der tagger kan være tvetydige eller ukjente, gir API-svaret «hint» for å klargjøre taggens betydning.
  • Ansikt – Oppdager menneskeansikter i et bilde
  • GetThumbnail – Når et bilde har blitt lastet opp, genererer GetThumbnail et miniatyrbilde med høy kvalitet. API for visuelt innhold-algoritmen analyserer objektene i bildet, og beskjærer deretter bildet slik at det passer til kravene til interesseområdet (ROI).
  • Farge – Algoritmen for visuelt innhold trekker ut farger fra et bilde. Fargene analyseres i tre forskjellige sammenhenger: forgrunn, bakgrunn og helhet. Fargene er gruppert i 12 dominante effektfarger.
  • Bildetype – API for visuelt innhold kan angi et boolsk flagg for å indikere hvorvidt et bilde er sort-hvitt eller i farger, og bruke samme metode for å indikere hvorvidt et bilde er en linjetegning eller ikke. Bildetype indikerer også hvorvidt et bilde er utklipp eller ikke, og kvaliteten på bildet.
  • OCR – Teknologi for optisk tegngjenkjenning oppdager tekstinnhold i et bilde. Den identifiserte teksten hentes ut til en maskinlesbar tegnstrøm for søking og en rekke andre formål, fra medisinske journaler til sikkerhet og bankvesen. Den oppdager språket automatisk. OCR er tidsbesparende og praktisk ved at brukerne kan ta bilde av teksten i stedet for å transkribere den. Les i dokumentasjonen for å finne språk som støttes.
  • Voksen – Bruk innstillingene for voksen/pikant for å aktivere automatiske begrensninger for «voksent» innhold i bilder.
  • Kjendis – Azures modell for gjenkjennelse av kjendiser gjenkjenner 200,000 kjendiser fra forretningslivet, politikk, sport og underholdning fra hele verden.

Generelt

 • The Emotion API, Face API, Language Understanding Intelligent Service API, Bing Speech-to-Text API, and Bing Text-to-Speech API are billed per 1 000 API transaction calls when a production API call is being actively executed. Billing is prorated for production API transaction call quantities.

  The Bing Long Form Speech API service is billed per hour of speech that is analyzed. The billing is prorated on a per-minute basis.

  The Recommendations API and Text Analytics API can be purchased in units of the standard tiers at a fixed price. Each unit of a tier comes with included quantities of API transactions. If the user exceeds the included quantities, overages are charged at the rate specified in the pricing table above. These overages are prorated, and the service is billed on a monthly basis. The included quantities in a tier are reset each month.

 • Bruken begrenses hvis transaksjonsgrensen nås i gratisnivået. Kundene kan ikke overskride grensen i gratisnivået.

 • Any annotation to a document counts as a transaction. Batch scoring calls will also take into consideration the number of documents that need to be scored in that transaction. So for instance, if 1 000 documents are sent for sentiment analysis in a single API call, that will count for 1 000 transactions. If an API supports more than one annotation operation, that will also be considered. Let’s say an API call performs both sentiment analysis and key-phrase extraction on 1 000 documents, that will count for 2 000 transactions (2 annotations * 1 000 documents).

 • Hvis bruken overskrides for et standardnivå, blir kontoen belastet for overforbruk. Dette overforbruket faktureres månedlig, og beregnes etter prisen som er angitt for hvert nivå.

 • Alle API-kall (med unntak av Batch-poengkall) teller som en transaksjon. Batch-poengkall beregnes basert på antall elementer som må beregnes i samme transaksjon.

 • Bruken begrenses hvis transaksjonsgrensen nås i gratisnivået. Kundene kan ikke overskride grensen i gratisnivået. Batch-poengberegning støttes ikke på gratisnivået.

 • Anbefalings-API-en kan kjøpes til fastpris i enheter på standardnivåene. Hver enhet i et nivå inneholder et gitt antall API-transaksjoner. Hvis brukeren overskrider det inkluderte antallet, belastes overforbruket med prisene som er angitt i pristabellen ovenfor. Overforbruket fordeles, og tjenesten faktureres per måned. Det inkluderte antallet i et nivå nullstilles hver måned.

 • Du kan når som helst oppgradere til et høyere nivå. Priser og det inkluderte antallet for det høyere nivået, trer i kraft umiddelbart.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kognitive tjenester

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto