Hopp over navigasjon

Priser for Cognitive Services – API for visuelt innhold

Bruk intelligens-API-er til å aktivere visuelle funksjoner samt tale-, språk- og kunnskapsfunksjoner

Dette er en høyteknologisk og skybasert API som gir utviklere tilgang til avanserte algoritmer for å hente ut omfattende informasjon fra bilder slik at du kan kategorisere og behandle visuelle data. Egenskapene inkluderer bildeanalyse, koding, kjendisgjenkjenning, tekstutvinning og oppretting av smarte miniatyrbilder.

Prisdetaljer

Nivå Funksjoner Pris
API for visuelt innhold – gratis 5 000 gratis transaksjoner per måned
S1 –Opptil 10 transaksjoner per sekund for disse funksjonene: Kode, ansikt, GetThumbnail, farge og bildetype 0-1M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
1M-5M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
5M+ transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
Optisk tegngjenkjenning, voksen, kjendis og landemerke 0-1M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
1M-5M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
5M+ transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
Beskriv + og gjenkjenn tekst* $- per 1000 transaksjoner

* Forhåndsversjon av produkter

+ Forhåndsversjon av andre språk enn engelsk

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte er inkludert.
 • Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på standardnivået, er tilgjengelig minst 99,9 prosent av tiden. Ingen serviceavtaler er tilgjengelig for gratisnivået. Les servicenivåvilkårene.

Vanlige spørsmål

API for visuelt innhold

 • Les dokumentasjonen for å få mer informasjon om disse operasjonene.

  • Kode – API for visuelt innhold returnerer koder basert på mer enn 2,000 gjenkjennbare objekter, levende vesener, landskap og handlinger. I tilfeller der tagger kan være tvetydige eller ukjente, gir API-svaret «hint» for å klargjøre taggens betydning.
  • Ansikt – Oppdager menneskeansikter i et bilde
  • GetThumbnail – Når et bilde har blitt lastet opp, genererer GetThumbnail et miniatyrbilde med høy kvalitet. API for visuelt innhold-algoritmen analyserer objektene i bildet, og beskjærer deretter bildet slik at det passer til kravene til interesseområdet (ROI).
  • Farge – Algoritmen for visuelt innhold trekker ut farger fra et bilde. Fargene analyseres i tre forskjellige sammenhenger: forgrunn, bakgrunn og helhet. Fargene er gruppert i 12 dominante effektfarger.
  • Bildetype – API for visuelt innhold kan angi et boolsk flagg for å indikere hvorvidt et bilde er sort-hvitt eller i farger, og bruke samme metode for å indikere hvorvidt et bilde er en linjetegning eller ikke. Bildetype indikerer også hvorvidt et bilde er utklipp eller ikke, og kvaliteten på bildet.
  • OCR – Teknologi for optisk tegngjenkjenning oppdager tekstinnhold i et bilde. Den identifiserte teksten hentes ut til en maskinlesbar tegnstrøm for søking og en rekke andre formål, fra medisinske journaler til sikkerhet og bankvesen. Den oppdager språket automatisk. OCR er tidsbesparende og praktisk ved at brukerne kan ta bilde av teksten i stedet for å transkribere den. Les i dokumentasjonen for å finne språk som støttes.
  • Voksen – Bruk innstillingene for voksen/pikant for å aktivere automatiske begrensninger for «voksent» innhold i bilder.
  • Kjendis – Azures modell for gjenkjennelse av kjendiser gjenkjenner 200,000 kjendiser fra forretningslivet, politikk, sport og underholdning fra hele verden.
  • Analyse – Oppkall flere operasjoner samtidig. Spesifiser hvilke funksjoner du vil kjøre så kjører API-en alle disse i sammen. Hver operasjon som er inkludert i «analyse» telles som en separat transaksjon.
 • Hver operasjon du oppkaller (enten individuelt eller gjennom «analyse») blir telt som en transaksjon. Den totale fakturaen blir basert på antallet transaksjoner for hver operasjonstype i løpet av en månedlig faktureringsperiode.

  La oss som et spesifikt eksempel si at du foretar følgende oppkall i en viss månedlig faktureringsperiode:

  • 1,500,000 operasjoner for analyse, hver av dem oppkaller operasjoner for både kode og beskriv
  • 500,000 OCR operations
  • 4,000,000 Recognize Text operations

  Den totale fakturaen blir konstruert som følger:

  Operasjoner Beregninger
  1,500,000 operasjoner for kode: Første 1,000,000 transaksjoner: $-/1000 * 1,000,000 = $-
  Gjenværende 500,000 transaksjoner: $-/1000 * 500,000 = $-
  500,000 OCR operations: $-/1000 * 500,000 = $-
  5,500,000 Describe and Recognize Text operations: $-/1000 * 5,500,000 = $-

Generelt

 • Følelses-API, ansikts-API, API for Language Understanding Intelligent Service, tale til tekst-API fra Bing og tekst til tale-API fra Bing faktureres per 1 000 API-transaksjonskall når et kall til en produksjons-API utføres aktivt. Faktureringen fordeles på antallet transaksjonskall i produksjons-API-en.

  Tjenesten for Bing langdikterings-API faktureres per time med taleanalyse. Faktureringen fordeles per minutt.

  Anbefalings-API-en og tekstanalyse-API-en kan kjøpes til fastpris i enheter på standardnivåene. Hver enhet i et nivå inneholder et gitt antall API-transaksjoner. Hvis brukeren overskrider det inkluderte antallet, belastes overforbruket med prisene som er angitt i pristabellen ovenfor. Overforbruket fordeles, og tjenesten faktureres per måned. Det inkluderte antallet i et nivå nullstilles hver måned.

 • Bruken begrenses hvis transaksjonsgrensen nås i gratisnivået. Kundene kan ikke overskride grensen for gratisnivået.

 • Enhver merknad til et dokument teller som en transaksjon. Batch-poengkall tar også hensyn til antall dokumenter som må beregnes i samme transaksjon. Hvis for eksempel 1 000 dokumenter sendes til sentimentanalyse i ett enkelt API-kall, telles det som 1 000 transaksjoner. Hvis en API støtter mer enn én merknadsoperasjon, så blir det også tatt hensyn til det. Hvis vi sier at et API-kall utfører både sentimentanalyse og uttrekking av nøkkeluttrykk fra 1 000 dokumenter, telles det som 2 000 transaksjoner (2 merknader x 1 000 dokumenter).

 • Hvis bruken overskrides for et standardnivå, blir kontoen belastet for overforbruk. Dette overforbruket faktureres månedlig, og beregnes etter prisen som er angitt for hvert nivå.

 • Du kan når som helst oppgradere til et høyere nivå. Fakturaprisene og det inkluderte antallet som tilsvarer det høyere nivået, trer i kraft umiddelbart.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kognitive tjenester

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto