Hopp over navigasjon

Priser for Cognitive Services – API for visuelt innhold

Bruk intelligens-API-er til å aktivere visuelle funksjoner samt tale-, språk- og kunnskapsfunksjoner

Dette er en høyteknologisk og skybasert API som gir utviklere tilgang til avanserte algoritmer for å hente ut omfattende informasjon fra bilder slik at du kan kategorisere og behandle visuelle data. Egenskapene inkluderer bildeanalyse, koding, kjendisgjenkjenning, tekstutvinning og oppretting av smarte miniatyrbilder.

Prisdetaljer

Prisene under for beholder (tekstgjenkjenning) trer i kraft 13. november 2018.

Forekomst Transaksjoner per sekund (TPS)** Funksjoner Pris
Gratis - Nett/beholder 20 per minutt
S1 - Nett/beholder 10 TPS Kode
Ansikt
GetThumbnail
Farge
Bildetype
GetAreaOfInterest
0-1M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
1M-5M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
5M-10M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
10M-100M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
100M+ transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
OCR
Voksen
Kjendis
Landemerke
Gjenkjenn, objekter
0-1M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
1M-5M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
5M-10M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
10M-100M transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
100M+ transaksjoner — $- per 1000 transaksjoner
Beskriv+
Tekstgjenkjenning *
$- per 1000 transaksjoner

Kunder blir belastet per transaksjon, ikke per API-oppkall. Les mer under om hva transaksjoner er.

* Forhåndsversjon av produkter

+ Forhåndsversjon av andre språk enn engelsk

** TPS gjelder kun for nettendepunkt

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte er inkludert.
 • Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på standardnivået, er tilgjengelig minst 99,9 prosent av tiden. Ingen tjenestenivåavtale gis for gratis prøveversjon. Les servicenivåvilkårene.

Vanlige spørsmål

API for visuelt innhold

 • Les dokumentasjonen for å få mer informasjon om disse operasjonene.

  • Kode – API for visuelt innhold returnerer koder basert på mer enn 2,000 gjenkjennbare objekter, levende vesener, landskap og handlinger. I tilfeller der tagger kan være tvetydige eller ukjente, gir API-svaret «hint» for å klargjøre taggens betydning.
  • Ansikt – Oppdager menneskeansikter i et bilde
  • GetThumbnail – Når et bilde har blitt lastet opp, genererer GetThumbnail et miniatyrbilde med høy kvalitet. API for visuelt innhold-algoritmen analyserer objektene i bildet, og beskjærer deretter bildet slik at det passer til kravene til interesseområdet (ROI).
  • Farge – Algoritmen for visuelt innhold trekker ut farger fra et bilde. Fargene analyseres i tre forskjellige sammenhenger: forgrunn, bakgrunn og helhet. Fargene er gruppert i 12 dominante effektfarger.
  • Bildetype – API for visuelt innhold kan angi et boolsk flagg for å indikere hvorvidt et bilde er sort-hvitt eller i farger, og bruke samme metode for å indikere hvorvidt et bilde er en linjetegning eller ikke. Bildetype indikerer også hvorvidt et bilde er utklipp eller ikke, og kvaliteten på bildet.
  • OCR – Teknologi for optisk tegngjenkjenning oppdager tekstinnhold i et bilde. Den identifiserte teksten hentes ut til en maskinlesbar tegnstrøm for søking og en rekke andre formål, fra medisinske journaler til sikkerhet og bankvesen. Den oppdager språket automatisk. OCR er tidsbesparende og praktisk ved at brukerne kan ta bilde av teksten i stedet for å transkribere den. Les i dokumentasjonen for å finne språk som støttes.
  • Voksen – Bruk innstillingene for voksen/pikant for å aktivere automatiske begrensninger for «voksent» innhold i bilder.
  • Kjendis – Azures modell for gjenkjennelse av kjendiser gjenkjenner 200,000 kjendiser fra forretningslivet, politikk, sport og underholdning fra hele verden.
  • Analyse – Oppkall flere operasjoner samtidig. Spesifiser hvilke funksjoner du vil kjøre så kjører API-en alle disse i sammen. Hver operasjon som er inkludert i «analyse» telles som en separat transaksjon.
 • I forbindelse med Gjenkjenn tekst teller hver POST-oppkalling som en transaksjon. Alle GET-oppkall for å se resultatene av asynkrontjenesten telles som transaksjoner, men er gratis. For alle andre operasjoner, teller hver funksjonsoppkalling som en transaksjon enten den ble kalt opp alene eller gruppert via Analyze-oppkallingen. Analyze-oppkallinger brukes til å kalle opp API-er lettere, men hver funksjon som brukes, telles som en transaksjon. For eksempel vil en Analyze-oppkalling som inneholder Kode, Ansikt og Voksen telle som tre transaksjoner.

  Se dokumentasjonen for en fullstendig liste over og detaljert beskrivelse av operasjoner.

 • Hver operasjon du oppkaller (enten individuelt eller gjennom «analyse») blir telt som en transaksjon. Den totale fakturaen blir basert på antallet transaksjoner for hver operasjonstype i løpet av en månedlig faktureringsperiode.

  La oss som et spesifikt eksempel si at du foretar følgende oppkall i en viss månedlig faktureringsperiode:

  • 1,500,000 operasjoner for analyse, hver av dem oppkaller operasjoner for både kode og beskriv
  • 500,000 OCR-operasjoner
  • 4,000,000 Gjenkjenn tekstoperasjoner

  Den totale fakturaen blir konstruert som følger:

  Operasjoner Beregninger
  1,500,000 Kode- og 1,500,000 Ansikt-operasjoner: Første 1,000,000 transaksjoner: $-/1000 * 1,000,000 = $-
  Gjenværende 2,000,000 transaksjoner: $-/1000 * 2,000,000 = $-
  500,000 OCR-operasjoner: $-/1000 * 500,000 = $-
  1,500,000 Beskriv- og 4,000,000 gjenkjenn tekst-operasjoner: $-/1000 * 5,500,000 = $-
  Totalt $-

Generelt

 • API-er for Bing-søkeforslag faktureres basert på antallet transaksjoner (også kalt API-oppkall). Dette er forbruksbetalte abonnementer som ikke blir belastet ekstrakostnader for omfattende spørringer og mer enn 10 resultater (opptil 50 resultater i de fleste tilfeller).

 • Hvis du overskrider det angitte antallet transaksjoner per sekund (TPS), blir bruken begrenset til den angitte grensen. Hvis programmet ditt behøver en høyere TPS enn den som er angitt på denne siden, kan du ta kontakt med Azure-kundestøtte.

 • For faktureringsformål, er en transaksjon en vellykket Bing API-oppkallsforespørsel (men det finnes begrensninger for DoS-angrep). For loggings- og rapporteringsformål som Bing Statistics-tilleggsprogrammet, er det alle Bing API-oppkall, enten de er vellykkede eller ikke.

 • Du kan endre tjenestenivået når som helst. Påse at du bruker de riktige nøklene i API-oppkallene. Hvis du har en foretaksavtale med Microsoft, kan du ta kontakt med kontoansvarlig for avtalen.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kognitive tjenester

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis