Priser for Cognitive Services - Bing Custom Search

Et brukervennlig, annonsefritt søkeverktøy på kommersielt nivå som lar deg levere resultatene du ønsker.

Priser for Cognitive Services Bing Custom Search

Få tilgang til gratis Bing Custom Search.

Funksjoner Enhet Kvote
Egendefinerte søkeløsninger (dvs. Egendefinerte søkeforekomster)
Opprett egendefinerte søkforekomster Egendefinert søkeforekomst Ingen grense
Publiser egendefinerte søkeforekomster, dvs. programmatisk kobling til nettsøk-API for Bing med egendefinerte innstillinger Egendefinert søkeforekomst Ingen grense
Definer sektorer av nettet og modifiser resultater
Styrk, degrader, hvitelist og blokker domener, underdomener og nettadresser for hver egendefinert søkeforekomst Egendefinerte konfigurasjoner maks 400
Fest en nettadresse for en gitt spørring til øverste posisjon per egendefinerte søkeforekomst Egendefinerte konfigurasjoner maks 200
Test spørringer for å validere egendefinerte søkeinnstillinger Transaksjoner per sekund 1
Test spørringer for å validere egendefinerte søkeinnstillinger Transaksjoner per minutt 30
Test spørringer for å validere egendefinerte søkeinnstillinger Transaksjoner per time 900
AI-baserte umiddelbare områdeforslag
Umiddelbare områdeanbefalinger Forslag Ingen grense
Programmatisk tilgang til Bing Web Search API v5
Transaksjoner Nettsøk-API for Bing v5 med egendefinerte søkekonfigurasjoner per Azure-abonnementsnøkkel Transaksjoner per måned 1 000
Transaksjoner Nettsøk-API for Bing v5 med egendefinerte søkekonfigurasjoner per Azure-abonnementsnøkkel Transaksjoner per sekund 1

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte
 • Trenger du kundestøtte for testversjonstjenester? Bruk forumene våre
 • Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på Standard-nivået, er tilgjengelig minst 99,9 % av tiden. Ingen tjenestenivåavtale gis for gratisnivået. Les SLA
 • Ingen serviceavtale i testperioden. Les mer

Vanlige spørsmål

 • Følelses-API-en, ansikts-API-en, API-en for Language Understanding Intelligent Service, tale til tekst-API-en fra Bing og tekst til tale-API-en fra Bing faktureres per tusende API-transaksjonskall når et produksjons-API-kall utføres aktivt. Faktureringen fordeles på antallet transaksjonskall i produksjons-API-en.

  Tjenesten for Bing langdikterings-API faktureres per time med taleanalyse. Faktureringen fordeles per minutt.

  Anbefalings-API-en og tekstanalyse-API-en kan kjøpes til fastpris i enheter på standardnivåene. Hver enhet i et nivå inneholder et gitt antall API-transaksjoner. Hvis brukeren overskrider det inkluderte antallet, belastes overforbruket med prisene som er angitt i pristabellen ovenfor. Overforbruket fordeles, og tjenesten faktureres per måned. Det inkluderte antallet i et nivå nullstilles hver måned.

 • Bruken begrenses hvis transaksjonsgrensen nås i gratisnivået. Kundene kan ikke overskride grensen i gratisnivået.

 • Hvis bruken i et standardnivå overskrides, blir kontoen belastet for overforbruk. Dette overforbruket faktureres månedlig til den prisen som er angitt for hvert nivå.

 • Alle API-kall (med unntak av Batch-poengkall) teller som en transaksjon. Batch-poengkall beregnes basert på antall elementer som må beregnes i samme transaksjon.

 • Bruken begrenses hvis transaksjonsgrensen nås i gratisnivået. Kundene kan ikke overskride grensen i gratisnivået. Batch-poengberegning støttes ikke på gratisnivået.

 • Anbefalings-API-en kan kjøpes til fastpris i enheter på standardnivåene. Hver enhet i et nivå inneholder et gitt antall API-transaksjoner. Hvis brukeren overskrider det inkluderte antallet, belastes overforbruket med prisene som er angitt i pristabellen ovenfor. Overforbruket fordeles, og tjenesten faktureres per måned. Det inkluderte antallet i et nivå nullstilles hver måned.

 • Søke-API-ene, søkeforslag-API-en og stavekontroll-API-en for Bing faktureres månedlig. Avhengig av hvilket nivå som er kjøpt, er det inkludert et visst antall transaksjoner, definert som API-kall. Det inkluderte antallet er alltid knyttet til kalendermåneden, uavhengig av når bruken starter. Hvis brukeren overskrider det inkluderte antallet, belastes overforbruket med prisene som er angitt i pristabellen. Overforbruket fordeles ikke, og tjenesten faktureres per måned. Det inkluderte antallet for hvert nivå nullstilles hver måned.

 • Gå til https://www.microsoft.com/cognitive-services/en-US/subscriptions for å be om gratis prøveversjoner.

 • Du kan når som helst oppgradere til et høyere nivå. Priser og det inkluderte antallet for det høyere nivået, trer i kraft umiddelbart.

Ressurser

Kalkulator

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Vanlige spørsmål om kjøp

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Produktdetaljer

Les mer om Kognitive tjenester

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Registrer deg nå, og få $200 i Azure-kreditt

Begynn i dag