Priser på Azure Defender

Beskytt arbeidsbelastninger i hybrid sky

Azure Defender gir utvidet gjenkjenning og respons for arbeidsmengder som kjører i Azure, lokalt og i andre skyer. Azure Defender er integrert med Azure Security Center, og beskytter hybriddata, skybasert tjenester og servere fra farer; og integreres med de eksisterende sikkerhetsarbeidsflytene dine, som SIEM-løsninger og Microsofts omfattende trusselinformasjon, for å effektivisere trusselreduksjon.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Når du aktiverer Azure Defender, registrerer vi automatisk alle ressursene dine og begynner å beskytte dem, med mindre du eksplisitt velger bort dette. For alle ressurser som beskyttes av Azure Defender, blir du belastet i henhold til prismodellen nedenfor.

Azure Defender er gratis de første 30 dagene. All bruk ut over 30 dager vil automatisk belastes i henhold til prisskjemaet under.

Funksjoner Gratisnivå av Azure Security Center Azure Defender
Kontinuerlige vurderings- og sikkerhetsanbefalinger Tilgjengelig Tilgjengelig
Azure sikkerhetspoengsum Tilgjengelig Tilgjengelig
Tidsnok virtuell maskin-tilgang ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Adaptive programkontroller og styrking av nettverk ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Instrumentbord for forskriftssamsvar og rapporter ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Trusselbeskyttelse for Azure virtuelle maskiner og ikke-Azure-servere (inkludert Server EDR) ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Trusselbeskyttelse for PaaS-tjenester ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Microsoft Defender til Endpoint (servere) ‐ ‐ Ikke tilgjengelig Tilgjengelig

Priser

Ressurstype Pris
Azure Defender til servere $-
Inkluderte data – 500 MB/dag
Azure Defender til App Service $-
Azure Defender for SQL på Azure $-3
Azure Defender for SQL utenfor Azure $-4
Azure Defender til MySQL (Forhåndsvisning) Gratis1
Azure Defender til PostgreSQL (Forhåndsvisning) Gratis1
Azure Defender til lagring – beskytt alle lagringskontoer i et abonnement2 $-/10K transaksjoner
Azure Defender til Kubernetes $-/vCore/time
Azure Defender for ACR $-/bilde
Azure Defender til Key Vault $-/10K transaksjoner
Azure Defender for ARM (forhåndsversjon) Gratis1
Azure Defender for DNS (forhåndsversjon) Gratis1

1 Prisene som vises er forhåndsversjonspriser. Prisen endres ved generell tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer informasjon om ASC-funksjoner per ressurs, kan du se i den ressursspesifikke dokumentasjonen.

2 Azure Defender beskytter for øyeblikket Azure Blobs-, Azure Files- og Azure Data Lake Storage Gen2-ressurser.

3 Prisen for Azure Defender for SQL på Azure gjelder for SQL-servere på Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance og Azure Virtual Machines.

4 Prisen for Azure Defender for SQL utenfor Azure gjelder for SQL Server med Azure Arc-funksjonalitet, som utvider Azure-tjenester til SQL Server-forekomster som driftes utenfor Azure i kundens datasenter, på kanten eller i et miljø med flere skyer.

Ekstra datakostnader er kun for virtuelle maskiner

Overforbruksmåler Pris
Tilleggsdata lastet opp over de inkluderte daglige dataene For priser på datainntak, se prissiden til Azure Monitor
Ekstra oppbevaring utover én måned For priser på dataoppbevaring, se prissiden til Azure Monitor

Azure Defender for IoT

Azure Defender for IoT leverer forent sikkerhet for IoT/OT-miljøer ved å tilby to ulike sett av kapasiteter avhengig av om du trenger å beskytte eksisterende IoT/OT-miljøer eller skal sikre nye IoT/OT-enheter som er klargjort og administrert gjennom IoT Hub.

Agentfri overvåking

Azure Defender for IoTs agentfrie overvåking-kapasiteter beskytter eksisterende bedrifts-IoT/OT-miljøer, gir automatisk ressursoppdagelse, sårbarhetsadministrasjon og trusseldeteksjon. I dag er Azure Defender for IoTs agentfrie overvåkingskapasiteter tilgjengelig for lokal utrulling med alternativet å koble til skyen for å sende trusselinformasjon til Azure Sentinel.

Azure Defender for IoTs agentløse overvåkingskapasiteter er gratis for de første 1000 påmeldte enhetene de første 30 dagene. Utover det vil kunder automatisk belastet etter prisene nedenfor. Det er ingen kostnader for inntak av varsler og hendelser for Azure Defender for IoT i Azure Sentinel.

Løsning Pris
Azure Defender for IoT agentfri overvåking – lokalt $- per måned per 1000 overvåkede enheter, basert på forpliktelse1

1Hvis en kunder velger å koble seg til skyen for å sende data til Azure Sentinel, må de koble til Azure Defender for IoT-sensoren til en IoT Hub, noe som har en tilleggskostnad. For prising, gå til Azure IoT Hub prisingsside.

Sikkerhet for nye enheter klargjort gjennom IoT Hub

Azure Defender for IoT tilbyr også sikkerhet for nye enheter som blir klargjort og administrert via IoT Hub, som de som har installert sikkerhetsagenten Azure Defender for IoT. Disse sikkerhetskapasitetene er gratis de første 30 dagene. All bruk ut over 30 dager vil automatisk belastes i henhold til prisene nedenfor.

Løsning Pris
Azure Defender til IoT for enheter administrert av IoT Hub – etter enhet $- per måned
Azure Defender til IoT for enheter administrert av IoT Hub – etter meldinger $-/25K transaksjoner

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-prisene. Få en forståelse av prisene for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et tilpasset forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Tilleggsressurser

Mer informasjon om Azure Defender

Les mer om Azure Defender funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for dette produktet.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Azure Defender ressurser.

Vanlige spørsmål

  • En transaksjon er et API-kall med en nyttelast i forespørselen på opptil 1000 datapunkt inkludert i tidsserien. Hvert inkrement av 1000 datapunkt vil telles som en ekstra transaksjon. For eksempel så vil et API-oppkall med nyttelast i forespørselen på 2050 datapunkt være tre transaksjoner. Maksimal nyttelast i forespørselen er 8640 datapunkter. Hvert datapunkt i tidsserie er et par med tidsangivelse/numerisk verdi.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.