Hopp over navigasjon

Azure Active Directory priser

Identitets- og tilgangsadministrasjon for skyen

Azure Active Directory er en omfattende skyløsning for identitets- og tilgangsadministrasjon som har høy tilgjengelighet og kombinerer sentrale katalogtjenester, avansert identitetsstyring og administrasjon av programtilgang. Azure Active Directory tilbyr også en avansert, standardbasert plattform som gir utviklere mulighet til å levere tilgangskontroll til appene sine basert på sentraliserte policyer og regler.

Prisdetaljer

Azure Active Directory er tilgjengelig i fire utgaver – Gratis, Basic, Premium P1 og Premium P2. Gratisutgaven følger med et Azure-abonnement. Basic- og Premium-utgavene er tilgjengelige via en Microsoft-foretaksavtale, Open Volume License-programmet og Cloud Solution Provider-programmet. Azure- og Office 365-abonnenter kan også kjøpe Azure Active Directory Basic og Premium P1 og P2 på nettet. Logg deg på her for å kjøpe.

Gratis Basic Premium P1 Premium P2 Office 365-apper
Vanlige funksjoner
Katalogobjekter1 Grense på 500 000 objekter Ingen objektgrense Ingen objektgrense Ingen objektgrense Ingen objektgrense
Bruker-/gruppeadministrasjon (legge til/oppdatere/slette) / brukerbasert fremhenting, enhetsregistrering Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Enkel pålogging (SSO) 10 apper per bruker2 (forhåndsintegrert SaaS og utviklerintegrerte apper) 10 apper per bruker2 (gratisnivå + proxy-apper for programmer) Ingen grense (gratis, Basic-nivåer + maler for selvbetjent app-integrering4) Ingen grense (gratis, Basic-nivåer + maler for selvbetjent app-integrering4) 10 apper per bruker2 (forhåndsintegrert SaaS og utviklerintegrerte apper)
B2B-samarbeid6 Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Selvbetjent endring av passord for skybrukere Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Connect (synkroniseringsmotor som utvider lokale kataloger til Azure Active Directory) Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Sikkerhet-/bruksrapporter Basic-rapporter Basic-rapporter Avanserte rapporter Avanserte rapporter Basic-rapporter
Funksjoner i Premium + Basic
Gruppebasert tilgangsadministrasjon/klargjøring Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Selvbetjent tilbakestilling av passord for skybrukere Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Firmamerking (tilpasning av logosider/tilgangspanel) Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Program-proxy Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
SLA Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Premium-funksjoner
Avanserte gruppefunksjoner7 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Selvbetjent tilbakestilling, endring og opplåsing av passord med lokal tilbakeskriving Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Toveis synkronisering mellom lokale kataloger og Azure AD (tilbakeskriving til enhet) Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Multi-Factor Authentication (sky og lokalt (MFA Server)) Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Bruker-CAL for Microsoft Identity Manager3 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Appregistrering i skyen8 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Tilkoblingstilstand5 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Automatisk overføring av passord for gruppekontoer Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Betinget tilgang basert på gruppe og plassering Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Betinget tilgang basert på enhetsstatus (tillat tilgang fra administrerte enheter) Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Integrering med tredjepartspartnere for identitetsstyring Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Vilkår for bruk Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
SharePoint Limited Access Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
OneDrive for Business Limited Access Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Identitetsbeskyttelse Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Privileged Identity Management Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Integrering med tredjeparts MFA-partnere Testversjon Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Åpne anmeldelser Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Integrering av Microsoft Cloud App Security Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Azure Active Directory Join – kun Windows 10-funksjoner
Knytt en enhet til Azure AD, Desktop SSO, Microsoft Hello for Azure AD, Administrator Bitlocker-gjenoppretting Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Automatisk MDM-registrering, selvbetjent Bitlocker-gjenoppretting, ytterligere lokale administratorer for Windows 10-enheter via Azure AD Join, Enterprise State Roaming Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Ikke tilgjengelig

1 Standard brukskvote er 150,000 objekter. Et objekt er en oppføring i katalogtjenesten som er representert med et unikt navn. Et eksempel på et objekt er en brukeroppføring som brukes til godkjenningsformål. Hvis du har behov for å overskride denne standardkvoten, kan du kontakte kundestøtte. Grensen på 500 000 objekter gjelder ikke for Office 365, Microsoft Intune og andre betalte nettbaserte tjenester fra Microsoft som bruker Azure Active Directory til katalogtjenester.

2 I Azure AD Free og Azure AD Basic kan sluttbrukere med tilgang til SaaS-apper få tilgang med enkel pålogging til opptil ti apper. Administratorer kan konfigurere enkel pålogging og endre brukertilgangen til ulike SaaS-apper, men tilgang med enkel pålogging er kun tillatt for ti apper per bruker om gangen. Alle Office 365-apper telles som én app.

3 Serverprogramvarerettigheter for Microsoft Identity Manager leveres med Windows Server-lisenser (alle utgaver). Microsoft Identity Manager kjører på Windows Server-operativsystemer og kan derfor installeres og brukes på alle servere som har en gyldig, lisensiert utgave av Windows Server. Det kreves ikke en egen lisens for Microsoft Identity Manager-serveren.

4 Selvbetjent integrering av et hvilket som helst program som støtter SAML-, SCIM- eller skjemabasert autentisering ved bruk av maler som finnes i programgallerimenyen. For flere detaljer kan du lese denne artikkelen.

5 Den første overvåkingsagenten krever minst én lisens. Hver tilleggsagent krever ytterligere 25 inkrementelle lisenser. Agenter som overvåker AD FS, AD Connect og AD DS, regnes som separate agenter.

6 Azure AD gir mulighet for B2B-samarbeid ved at det blir mulig for navngitte gjestebrukere å bruke et utvalgt sett med Azure AD-funksjoner. En gjestebruker er en utenfor organisasjonen som er invitert inn i din Azure AD-tenant. Gjestebrukere er ikke ansatte, leverandører eller lokale forhandlere for deg eller dine partnere. Noen funksjoner er gratis, men for alle betalte Azure AD-funksjoner må gjestebrukerne være lisensiert på følgende måte: Du kan invitere opptil fem navngitte gjestebrukere til leieren for hver Azure AD-utgavelisens du eier for en ansatt eller en bruker som ikke er gjest i leieren. Funksjonene du kan utvide til å gjelde disse navngitte gjestebrukerne vil avhenge av typen Azure AD-utgave du kjøper. Det er ingen avgift for å invitere en navngitt gjestebruker og tilordne vedkommende til et program i Azure AD, for opptil ti apper per navngitte gjestebruker. Andre funksjoner i gratisutgaven av Azure AD, for eksempel tre grunnleggende rapporter, er også gratis for navngitte gjestebrukere. For betalte Azure AD-funksjoner som navngitte gjestebrukere har fått tilgang til, må leieren som inviterer, ha riktig antall Basic- eller Premium P1- eller Premium P2-lisenser til å dekke navngitte gjestebrukere. Som beskrevet ovenfor kreves det én lisens for fem navngitte gjestebrukere. Én Azure AD Basic-lisens gir for eksempel mulighet for å konfigurere opptil fem navngitte gjestebrukere for gruppebasert tilgangsadministrasjon og klargjøring. For en sjette navngitt gjestebruker, må du ha en ytterligere Azure AD Basic-lisens. På samme måte gir én Azure AD Premium P1-lisens mulighet for at opptil fem navngitte gjestebrukere kan bruke funksjonen for Multi-Factor Authentication (i tillegg til Azure AD Basic-funksjoner). For en sjette navngitt gjestebruker som bruker MFA, må du ha en ytterligere Azure AD Premium P1-lisens.

7 Avanserte gruppefunksjoner inkluderer dynamiske grupper, delegering av tillatelser ved gruppeopprettelse, policy for gruppenavngivning, gruppeutløp, retningslinjer for bruk, og standard klassifisering.

8 For å få tilgang til funksjonene for skyappoppdagelse kan du gå til https://portal.cloudappsecurity.com/ og logge deg på med legitimasjonen din for Azure AD P1. Azure AD P2-kunder trenger ikke angi legitimasjon og blir automatisk videresendt.

Basic

Denne utgaven er beregnet på oppgavearbeidere med skyløsninger som primærbehov, og gir skysentrert tilgang til programmer og selvbetjeningsløsninger for identitetsbehandling. Med Basic-utgaven av Azure Active Directory får du produktivitetsforbedrende og kostnadsreduserende funksjoner som gruppebasert tilgangsadministrering, selvbetjent tilbakestilling av passord for apper i skyen og Azure Active Directory Application Proxy (for å publisere lokale nettapper ved bruk av Azure Active Directory) som støttes av en serviceavtale på bedriftsnivå med 99,9 prosent oppetid.

Foretaksavtale Nettbasert
Pris Kontakt Foretaksavtale-representanten din $1 bruker per måned*

*Ett års bindingstid

Premium P1

Azure Active Directory er utformet for å styrke organisasjoner med mer krevende behov for identitets- og tilgangsadministrasjon, og legger til et bredt spekter av funksjoner for identitetsbehandling på bedriftsnivå som gir hybridbrukere sømløs tilgang til funksjoner lokalt og i skyen. Denne utgaven inkluderer alt du trenger for administratorer av informasjonsarbeidere og identiteter i hybridmiljøer på tvers av programvaretilgang, selvbetjent identitets- og tilgangsadministrasjon (IAM) samt sikkerhet i skyen.

Foretaksavtale Nettbasert
Pris Kontakt Foretaksavtale-representanten din $6 bruker per måned*

*Ett års bindingstid

Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 inneholder alle funksjonene i alle de andre Azure Active Directory-utgavene samt avansert funksjonalitet for avansert identitetsbeskyttelse og administrasjon av privilegerte identiteter.

Foretaksavtale Nettbasert
Pris Kontakt Foretaksavtale-representanten din $9 bruker per måned*

*Ett års bindingstid

Azure AD B2B-samarbeid

Azure AD gir mulighet for B2B-samarbeid ved at gjestebrukere som er invitert inn i Azure AD-leieren, får bruke utvalgte Azure AD-funksjoner. Noen funksjoner er gratis, men for alle betalte Azure AD-funksjoner må gjestebrukerne være lisensiert på følgende måte – Du kan invitere opptil fem gjestebrukere til leieren for hver Azure AD-utgavelisens du eier for en ansatt eller en bruker som ikke er gjest i leieren. Hvilke funksjoner disse gjestebrukerne kan benytte seg av, avhenger av hvilken type Azure AD-utgave du har kjøpt.

  • Det koster ingenting å invitere en gjestebruker og tilordne vedkommende til et program i Azure AD. Hver gjestebruker kan tilordnes til opptil ti programmer. Andre funksjoner i gratisutgaven av Azure AD, for eksempel tre grunnleggende rapporter, er også gratis for gjestebrukere.
  • For betalte Azure AD-funksjoner som gjestebrukere har fått tilgang til, må leieren som inviterer, ha riktig antall Basic- eller Premium P1- eller Premium P2-lisenser til å dekke gjestebrukere. Som beskrevet ovenfor kreves det én lisens for fem brukere. For eksempel gir én Azure AD Basic-lisens mulighet for å konfigurere opptil fem gjestebrukere for gruppebasert tilgangsadministrasjon og klargjøring. For en sjette gjestebruker må du ha ytterligere en Azure AD Basic-lisens. På samme måte gir én Azure AD Premium P1-lisens mulighet for at opptil fem gjestebrukere kan bruke funksjonen for Multi-Factor Authentication (i tillegg til Azure AD Basic-funksjoner). For en sjette gjestebruker som bruker MFA, må du ha ytterligere en Azure AD Premium P1-lisens.

Azure AD Access Control

Azure AD Access Control er gratis.

Har du allerede Azure Active Directory Premium? Administrer lisensene dine her.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Teknisk kundestøtte for Azure Active Directory Free, Basic og Premium er tilgjengelig via kundestøtte for Azure, fra $29 per måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er uten kostnad.
  • Serviceavtale (SLA): Basic- og Premium-utgavene av Azure Active Directory garanterer en månedlig tilgjengelighet på 99,9 %. Gratistjenester, blant annet Azure Active Directory Free og Access Control, har ikke serviceavtaler. Gå til Azure-siden for serviceavtaler hvis du vil ha mer informasjon.

Vanlige spørsmål

  • Du må ha et abonnement på Azure eller Office 365. Du kan bruke et eksisterende abonnement eller konfigurere et nytt og deretter logge deg på Office 365-portalen med legitimasjonen din for å kjøpe Azure AD-lisenser. Denne videoen forklarer hvordan du gjør det.

  • Hvis du vil administrere lisensene dine for Azure Active Directory Basic, Premium P1 eller P2 eller Enterprise Mobility & Security, logger du deg på her med legitimasjonen din.

  • Enterprise Mobility & Security E3-lisenser inkluderer Azure Active Directory Premium P1, og Enterprise Mobility & Security E5-lisenser inkluderer Azure Active Directory Premium P2.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Active Directory

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Beskytt virksomheten med Azure Active Directory Premium