Hopp over navigasjon

Hva er elastisk databehandling eller skyelastisitet?

Elastisk databehandling er muligheten til raskt å utvide eller redusere databehandlings-, minne- og lagringsressurser i henhold til skiftende behov, uten å måtte tenke på kapasitetsplanlegging og tekniske løsninger for bruk ved topper i etterspørselen. Elastisk databehandling styres vanligvis av systemovervåkingsverktøy og sørger for at mengden tildelte ressurser svarer til mengden ressurser som faktisk kreves, uten driftsavbrudd. Med skyelastisitet unngår bedrifter å betale for ubrukt kapasitet eller inaktive ressurser, og de behøver ikke tenke på å måtte investere i kjøp eller vedlikehold av ytterligere ressurser og utstyr.

Selv om det er viktig å tenke på sikkerhet og begrenset kontroll når du vurderer elastisk databehandling, har en slik løsning mange fordeler. Elastisk databehandling er mer effektiv enn alminnelig IT-infrastruktur, den er vanligvis automatisert og dermed ikke avhengig av menneskelige administratorer døgnet rundt, og den tilbyr kontinuerlig tjenestetilgjengelighet ved å unngå unødvendige forsinkelser eller tjenesteavbrudd.

Relaterte produkter og tjenester

Azure SQL Database

Behandlet relasjonell SQL-database som en tjeneste

Lastbalansering

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til dine applikasjoner

Traffic Manager

Distribuer innkommende trafikk etter høy ytelse og tilgjengelighet