Hva er skybasert databehandling?

En veiledning for nybegynnere

Simply put, cloud computing is the delivery of computing services—including servers, storage, databases, networking, software, analytics, and intelligence—over the Internet (“the cloud”) to offer faster innovation, flexible resources, and economies of scale. You typically pay only for cloud services you use, helping you lower your operating costs, run your infrastructure more efficiently, and scale as your business needs change.

De største fordelene ved skydatabehandling

Cloud computing is a big shift from the traditional way businesses think about IT resources. Here are seven common reasons organizations are turning to cloud computing services:

Kostnad

Cloud computing eliminates the capital expense of buying hardware and software and setting up and running on-site datacenters—the racks of servers, the round-the-clock electricity for power and cooling, and the IT experts for managing the infrastructure. It adds up fast.

Hastighet

De fleste skydatabehandlingstjenestene leveres selvbetjente og ved behov, slik at selv enorme databehandlingsressurser kan klargjøres på noen få minutter, vanligvis bare ved noen få museklikk. Dette gir bedrifter stor fleksibilitet og tar bort stresset ved kapasitetsplanlegging.

Global skalering

The benefits of cloud computing services include the ability to scale elastically. In cloud speak, that means delivering the right amount of IT resources—for example, more or less computing power, storage, bandwidth—right when they’re needed, and from the right geographic location.

Produktivitet

Lokale datasentre krever vanligvis mye montering og stabling, klargjøring av maskinvare, programvareoppdatering og andre tidkrevende IT-administrasjonsoppgaver. Skydatabehandling fjerner behovet for mange av disse oppgavene, slik at IT-teamene kan bruke sin tid på å oppnå viktigere forretningsmål.

Ytelse

De største skydatabehandlingstjenestene kjører på et verdensdekkende nettverk av sikre datasentre, som blir regelmessig oppdatert til den nyeste generasjonen av rask og effektiv maskinvare. Dette tilbyr mange fordeler over ett enkelt bedriftsdatasenter, inkludert redusert nettverksforsinkelse for programmene og større skaleringsmuligheter.

Pålitelighet

Skydatabehandling gjør sikkerhetskopiering av data, nødgjenoppretting og forretningskontinuitet rimeligere, da data kan speiles over flere redundante områder på skytjenesteleverandørens nettverk.

Sikkerhet

Mange skyleverandører tilbyr et bredt sett med policyer, teknologier og kontroller som styrker sikkerhetsstillingen generelt, og bidrar til å beskytte data, apper og infrastruktur mot potensielle trusler.

Bruksområder for skydatabehandling

Not all clouds are the same and not one type of cloud computing is right for everyone. Several different models, types, and services have evolved to help offer the right solution for your needs.

First, you need to determine the type of cloud deployment, or cloud computing architecture, that your cloud services will be implemented on. There are three different ways to deploy cloud services: on a public cloud, private cloud, or hybrid cloud.

Offentlig sky

Offentlige skyer eies og drives av tredjeparts skytjenesteleverandører som leverer sine databehandlingsressurser slik som servere og lagring, over Internett. Microsoft Azure er et eksempel på en offentlig sky. I en offentlig sky eies og administreres all maskinvare, programvare og annen tilhørende infrastruktur av skyleverandøren. Du får tilgang til disse tjenestene og administrerer kontoen din igjennom en nettleser.

Privat sky

Med privat sky menes ressurser for skydatabehandling som kun brukes av én enkelt bedrift eller organisasjon. En privat sky kan befinne seg fysisk på bedriftens lokale datasenter. Enkelte bedrifter kan også betale tredjeparts tjenesteleverandører for å drifte deres private sky. En privat sky er en sky hvor tjenestene og infrastrukturen opprettholdes på et privat nettverk.

Hybrid sky

Hybride skyer kombinerer offentlige og private skyer, sammenkoblet av teknologi som tillater deling av data og programmer mellom dem. Ved å tillate at data og programmer beveger seg mellom private og offentlige skyer, gir en hybridsky virksomheten din større fleksibilitet og flere distribusjonsalternativer, samtidig som den bidrar til å optimalisere eksisterende infrastruktur, sikkerhet og overholdelse.

Typer skydatabehandling: IaaS, PaaS, serverløs, og SaaS

De fleste behandlingstjenestene faller innenfor tre brede kategorier: infrastruktur som en tjeneste (IaaS), plattform som en tjeneste (PaaS) og programvare som en tjeneste (SaaS). Disse kalles noen ganger en skydatabehandlingsstakk, siden de bygger på hverandre. Kunnskap om hva de er og hvordan de er forskjellige, gjør det enklere å nå dine forretningsmål.

 • Infrastruktur som en tjeneste (IaaS)

  The most basic category of cloud computing services. With IaaS, you rent IT infrastructure—servers and virtual machines (VMs), storage, networks, operating systems—from a cloud provider on a pay-as-you-go basis

  Learn more about IaaS
 • Plattform som tjeneste, (PaaS)

  Platform as a service refers to cloud computing services that supply an on-demand environment for developing, testing, delivering, and managing software applications. PaaS is designed to make it easier for developers to quickly create web or mobile apps, without worrying about setting up or managing the underlying infrastructure of servers, storage, network, and databases needed for development.

  Learn more about PaaS
 • Serverløs databehandling

  Overlapping with PaaS, serverless computing focuses on building app functionality without spending time continually managing the servers and infrastructure required to do so. The cloud provider handles the setup, capacity planning, and server management for you. Serverless architectures are highly scalable and event-driven, only using resources when a specific function or trigger occurs.

  Learn more about serverless computing
 • Programvare som en tjeneste (SaaS)

  Software as a service is a method for delivering software applications over the Internet, on demand and typically on a subscription basis. With SaaS, cloud providers host and manage the software application and underlying infrastructure, and handle any maintenance, like software upgrades and security patching. Users connect to the application over the Internet, usually with a web browser on their phone, tablet, or PC.

  Learn more about SaaS

Bruksområder for skydatabehandling

You’re probably using cloud computing right now, even if you don’t realize it. If you use an online service to send email, edit documents, watch movies or TV, listen to music, play games, or store pictures and other files, it’s likely that cloud computing is making it all possible behind the scenes. The first cloud computing services are barely a decade old, but already a variety of organizations—from tiny startups to global corporations, government agencies to non-profits—are embracing the technology for all sorts of reasons.

Here are a few examples of what’s possible today with cloud services from a cloud provider:

 • Bygg nye apper og tjenester

  Kompiler, distribuer og skaler programmene – nett, mobil og API – raskt på en hvilken som helst plattform. Få tilgang til ressursene du trenger for å møte kravene til ytelse, sikkerhet og forskriftssamsvar.

 • Test og kompiler programmer

  Reduser programutviklingskostnadene og tidsbruken ved å bruke skyinfrastrukturer som enkelt kan skaleres opp eller ned.

 • Lagre, sikkerhetskopier og gjenopprett data

  Beskytt dataene dine mer kostnadseffektivt – og i stor skala – ved å overføre dataene dine over Internett til et lagringssystem utenfor egne lokaler, som er tilgjengelig fra alle steder og enheter.

 • Analyser data

  Samle dataene dine på tvers av team, avdelinger og plasseringer, i skyen. Bruk deretter skytjenester, for eksempel maskinlæring og kunstig intelligens, for å avdekke innsikt for mer informerte beslutninger.

 • Strøm lyd og video

  Koble til publikum hvor som helst, når som helst og på en hvilken som helst enhet med HD-video og lyd med global distribusjon.

 • Integrer intelligens

  Bruk intelligente modeller for å bidra til at kundene engasjerer seg, og gi verdifull innsikt fra datafangsten.

 • Lever programvare på forespørsel

  Programvare på forespørsel, også kjent som programvare som en tjeneste (SaaS), gjør at du kan tilby de nyeste programvareversjonene og oppdateringene til kundene, når som helst de trenger dem og uansett hvor de er.

Microsoft og skydatabehandling

Microsoft is a leading global provider of cloud computing services for businesses of all sizes. To learn more about the Microsoft cloud platform, our serverless application platform, and how Microsoft Azure compares to other cloud providers, see What is Azure? and Azure vs. AWS.