Hopp over navigasjon

Hva er skybasert databehandling?

En veiledning for nybegynnere

Enkelt sagt er skydatabehandling levering av datatjenester – herunder servere, lagring, databaser, nettverk, programvare, analyse og intelligens – over Internett («skyen») for å tilby raskere innovasjon, fleksible ressurser og stordriftsfordeler. Du betaler vanligvis kun for skytjenestene du bruker, noe som bidrar til at driftskostnadene kan reduseres, at infrastrukturen kan kjøres mer effektivt og at du kan skalere etter hvert som bedriftens behov endres.

De største fordelene ved skydatabehandling

Skydatabehandling er en stor overgang fra den tradisjonelle måten bedrifter tenker på IT-ressurser. Her har du sju vanlige grunner til at organisasjoner går over til skydatabehandlingstjenester:

Kostnad

Skydatabehandling tar bort kapitalkostnaden ved å kjøpe maskinvare og programvare samt konfigurasjonen og driften av lokale datasentre, serverhyllene, strømforbruket døgnet rundt for maskiner og avkjøling, og IT-ekspertene for administreringen av infrastrukturen. Det påløper seg raskt.

Hastighet

De fleste skydatabehandlingstjenestene leveres selvbetjente og ved behov, slik at selv enorme databehandlingsressurser kan klargjøres på noen få minutter, vanligvis bare ved noen få museklikk. Dette gir bedrifter stor fleksibilitet og tar bort stresset ved kapasitetsplanlegging.

Global skalering

Fordelene ved skydatabehandlingstjenester inkluderer muligheten for fleksibel skalering. På sky-språket betyr dette egenskapen til å levere rett mengde IT-ressurser, for eksempel mer eller mindre datakraft, lagring og båndbredde, akkurat når det behøves og fra rett geografisk plassering.

Produktivitet

Lokale datasentre krever vanligvis mye montering og stabling, klargjøring av maskinvare, programvareoppdatering og andre tidkrevende IT-administrasjonsoppgaver. Skydatabehandling fjerner behovet for mange av disse oppgavene, slik at IT-teamene kan bruke sin tid på å oppnå viktigere forretningsmål.

Ytelse

De største skydatabehandlingstjenestene kjører på et verdensdekkende nettverk av sikre datasentre, som blir regelmessig oppdatert til den nyeste generasjonen av rask og effektiv maskinvare. Dette tilbyr mange fordeler over ett enkelt bedriftsdatasenter, inkludert redusert nettverksforsinkelse for programmene og større skaleringsmuligheter.

Pålitelighet

Skydatabehandling gjør sikkerhetskopiering av data, nødgjenoppretting og forretningskontinuitet rimeligere, da data kan speiles over flere redundante områder på skytjenesteleverandørens nettverk.

Sikkerhet

Mange skyleverandører tilbyr et bredt sett med policyer, teknologier og kontroller som styrker sikkerhetsstillingen generelt, og bidrar til å beskytte data, apper og infrastruktur mot potensielle trusler.

Bruksområder for skydatabehandling

Ikke alle skyene er de samme, og én type skydatabehandling passer nødvendigvis ikke for alle. Flere forskjellige modeller, typer og tjenester har utviklet seg for å tilby den rette løsningen for dine behov.

Først må du avgjøre hvilken type skydistribusjon, eller skydatabehandlingsarkitektur, skytjenestene dine skal implementeres på. Det finnes tre forskjellige måter for å distribuere skytjenester på: offentlig sky, privat sky og hybrid sky. Les mer om offentlige, private og hybride skyer.

Offentlig sky

Offentlige skyer eies og drives av tredjeparts skytjenesteleverandører som leverer sine databehandlingsressurser slik som servere og lagring, over Internett. Microsoft Azure er et eksempel på en offentlig sky. I en offentlig sky eies og administreres all maskinvare, programvare og annen tilhørende infrastruktur av skyleverandøren. Du får tilgang til disse tjenestene og administrerer kontoen din igjennom en nettleser. Les mer om offentlig sky.

Privat sky

Med privat sky menes ressurser for skydatabehandling som kun brukes av én enkelt bedrift eller organisasjon. En privat sky kan befinne seg fysisk på bedriftens lokale datasenter. Enkelte bedrifter kan også betale tredjeparts tjenesteleverandører for å drifte deres private sky. En privat sky er en sky hvor tjenestene og infrastrukturen opprettholdes på et privat nettverk. Les mer om privat sky.

Hybrid sky

Hybride skyer kombinerer offentlige og private skyer, sammenkoblet av teknologi som tillater deling av data og programmer mellom dem. Ved å tillate at data og programmer beveger seg mellom private og offentlige skyer, gir en hybridsky virksomheten din større fleksibilitet og flere distribusjonsalternativer, samtidig som den bidrar til å optimalisere eksisterende infrastruktur, sikkerhet og overholdelse. Les mer om hybrid sky.

Typer skydatabehandling: IaaS, PaaS, serverløs, og SaaS

De fleste behandlingstjenestene faller innenfor tre brede kategorier: infrastruktur som en tjeneste (IaaS), plattform som en tjeneste (PaaS) og programvare som en tjeneste (SaaS). Disse kalles noen ganger en skydatabehandlingsstakk, siden de bygger på hverandre. Kunnskap om hva de er og hvordan de er forskjellige, gjør det enklere å nå dine forretningsmål.

 • Infrastruktur som en tjeneste (IaaS)

  Den mest grunnleggende kategorien av skydatabehandlingstjenester. Med IaaS kan du leie IT-infrastruktur – servere og virtuelle maskiner, lagring, nettverk og operativsystemer – fra en skyleverandør på et forbruksbasert grunnlag.

  Finn ut mer om IaaS
 • Plattform som tjeneste, (PaaS)

  Plattform som tjeneste (PaaS) referer til skydatabehandlingstjenester som leverer et miljø for utvikling, testing og levering på forespørsel, og som administrerer programvare. PaaS er lagd for å gjøre det enklere for utviklere å raskt bygge webprogrammer eller mobilapper uten å måtte bekymre seg om konfigurasjon eller administrasjon av den underliggende infrastrukturen av servere, lagring, nettverk og databaser som er nødvendige for utviklingen.

  Finn ut mer om PaaS
 • Serverløs databehandling

  Serverløs databehandling overlapper med PaaS og fokuserer på å bygge appfunksjonalitet uten å bruke tid på å kontinuerlig administrere serverne og infrastrukturen som kreves for å gjøre dette. Skyleverandøren håndterer konfigureringen, kapasitetsplanleggingen og serveradministrasjonen for deg. Serverløse arkitekturer er svært skalerbare og bruker bare ressursene når en bestemt funksjon eller hendelse oppstår.

  Finn ut mer om serverløs databehandling
 • Programvare som en tjeneste (SaaS)

  Programvare som en tjeneste er en metode for å levere programvare over Internett, ved behov og vanligvis på grunnlag av et abonnement. Med SaaS vil skyleverandører drive og administrere programvare og den underliggende infrastrukturen, og ta hånd om eventuelt vedlikehold, slik som programvareoppdateringer og sikkerhetsoppgraderinger. Brukere kobler seg til programmet over Internett, vanligvis med en nettleser på en telefon, et nettbrett eller en PC.

  Finn ut mer om SaaS

Bruksområder for skydatabehandling

Du bruker antakeligvis skydatabehandling akkurat nå, selv om du ikke er klar over det. Hvis du bruker en nettjeneste for å sende e-post, redigere dokumenter, se på film eller TV, lytte til musikk, spille spill eller lagre bilder og andre filer, er det sannsynlig at skydatabehandling gjør alt dette mulig bak kulissene. De første skydatabehandlingstjenestene er knapt et år gamle, men en rekke forskjellige organisasjoner, fra små oppstartsbedrifter til globale selskaper, offentlige etater og veldedighetsorganisasjoner, omfavner allerede teknologien av alle slags forskjellige grunner.

Her er noen eksempler på hva som er mulig i dag med skytjenester fra en skyleverandør:

 • Opprett skyopprinnelige programmer

  Kompiler, distribuer og skaler programmene – nett, mobil og API. Dra fordel av skyopprinnelige teknologier og tilnærminger, som beholdere, Kubernetes, mikrotjenestearkitektur, API-dreven kommunikasjon og DevOps.

 • Test og kompiler programmer

  Reduser programutviklingskostnadene og tidsbruken ved å bruke skyinfrastrukturer som enkelt kan skaleres opp eller ned.

 • Lagre, sikkerhetskopier og gjenopprett data

  Beskytt dataene dine mer kostnadseffektivt – og i stor skala – ved å overføre dataene dine over Internett til et lagringssystem utenfor egne lokaler, som er tilgjengelig fra alle steder og enheter.

 • Analyser data

  Samle dataene dine på tvers av team, avdelinger og plasseringer, i skyen. Bruk deretter skytjenester, for eksempel maskinlæring og kunstig intelligens, for å avdekke innsikt for mer informerte beslutninger.

 • Strøm lyd og video

  Koble til publikum hvor som helst, når som helst og på en hvilken som helst enhet med HD-video og lyd med global distribusjon.

 • Integrer intelligens

  Bruk intelligente modeller for å bidra til at kundene engasjerer seg, og gi verdifull innsikt fra datafangsten.

 • Lever programvare på forespørsel

  Programvare på forespørsel, også kjent som programvare som en tjeneste (SaaS), gjør at du kan tilby de nyeste programvareversjonene og oppdateringene til kundene, når som helst de trenger dem og uansett hvor de er.

Microsoft og skydatabehandling

Microsoft er en ledende global leverandør av skydatabehandlingstjenester for bedrifter av alle størrelser. Hvis du vil lære mer om Microsofts skyplattform, vårt Kubernetes på Azure-tilbud, vår plattform for serverløse programmer og sammenligne Microsoft Azure med andre skyleverandører, kan du se Hva er Azure? og Azure kontra AWS.

Kan vi hjelpe deg?