Hopp over navigasjon

Hva er en leverandør av skytjenester?

En leverandør av skytjenester er et tredjepartsselskap som tilbyr en skybasert plattform, infrastruktur, program eller lagringstjenester. På samme måte som en huseier betaler for strøm, behøver bedrifter normalt bare å betale for de mengdene skytjenester de bruker i henhold til bedriftens behov.

Leverandører av skytjenester kan tilby en rekke fordeler til bedrifter i tillegg til en forbruksbasert betalingsmodell. Bedrifter kan dra nytte av skalerbarhet og fleksibilitet (ettersom de ikke er underlagt de fysiske begrensningene til lokale servere), påliteligheten knyttet til flere datasentere med mye redundans, tilpassing ved å konfigurere servere etter ønske samt rask belastningsbalansering som enkelt reagerer på endrede behov. Bedrifter må imidlertid også ta sikkerhetsvurderinger knyttet til det å lagre informasjon i skyen, og sikre at de oppfyller bransjeanbefalte konfigurasjoner og fremgangsmåter for tilgang og forskriftssamsvar.