Hva er forretningsanalyseverktøy?

Forretningsanalyseverktøy er programvare som henter data fra ett eller flere bedriftssystemer og samler dem i et arkiv, for eksempel et datalager, der de kan gjennomgås og analyseres. De fleste organisasjoner bruker flere ulike analyseverktøy, blant annet regneark med statistikkfunksjoner, statistikkprogramvare, verktøy for avansert datautvinning og verktøy for prediktiv modellering. Samlet gir disse forretningsanalyseverktøyene en fullstendig oversikt over organisasjonen. På den måten kan selskapet få viktig innsikt og forståelse av forretningene og dermed ta bedre avgjørelser om blant annet drift og kundekonverteringer.

Verktøy for forretningsintelligens samler også inn og viser data, men forretningsanalyseverktøy går et skritt lenger. De rapporterer ikke bare resultatene av dataene, men forklarer hvorfor resultatene er som de er. Dette bidrar til å identifisere svakheter, håndtere mulige problemområder, gjøre beslutningstakere oppmerksomme på uforutsette hendelser og til og med forutse fremtidige resultater basert på hvilke avgjørelser selskapet tar. Dette gir organisasjonene en forståelse og trygghet til å oppnå forretningsmålene sine, sikre en konkurransedyktig bedrift og øke den generelle kundetilfredsheten.

Relaterte produkter og tjenester

Data Lake Analytics

Distribuert analysetjeneste som gjør det enklere å håndtere stordata

Azure Stream Analytics

Analyse i sanntid på datastrømmer i høy hastighet fra programmer og enheter

SQL-datalager

Fleksibelt datalager som en tjeneste med funksjoner på virksomhetsnivå