Hopp over navigasjon

Serverløs databehandling

Ikke bekymre deg om infrastruktur og utvikle apper raskere

Løftet til serverløs databehandling

Hva om du kunne tilbringe all tid på å utvikle og distribuere fantastiske apper og ingen tid på serveradministrasjon? Serverløs databehandling gir deg mulighet til å gjøre akkurat det, siden infrastrukturen du behøver for å kjøre og skalere appene er administrert for deg. Fokuser din energi på forretningen. Flytt ressurser fra infrastrukturadministrasjon til innovasjon og raskere lansering av appene.

Hva er serverløs databehandling?

Serverløs databehandling er abstraksjon av servere, infrastruktur og operativsystemer. Når du utvikler serverløse apper trenger du ikke klargjøre og administrere noen servere, så du slipper å bekymre deg om infrastruktur. Serverløs databehandling drives av reaksjonen på hendelser og utløsere som skjer i sanntid – i skyen. Som en heladministrert tjeneste er serveradministrasjon og kapasitetsplanlegging usynlig for utvikleren og fakturering baseres bare på ressurser som forbrukes eller den faktiske tiden som koden din kjøres.

Hvorfor bør du utvikle serverløse apper?

Fordelene ved heladministrerte tjenester

Ta bort serveradministrasjonsbelastningen fra teamene dine. Ved å benytte heladministrerte tjenester kan du fokusere på bedriftsloggikken og unngå administrative oppgaver. Med serverløs arkitektur distribuerer du bare koden din, så kjøres den med høy tilgjengelighet.

Fleksibel skalering

Serverløs databehandling skaleres fra ingenting til å behandle titusenvis av samtidige funksjoner nesten umiddelbart (i løpet av sekunder), for å matche enhver arbeidsbelastning uten behov for skaleringskonfigurasjon – den reagerer på hendelser og utløser i nær sanntid.

Du betaler bare for ressursene du bruker

Med serverløs arkitektur betaler du bare for tiden koden din kjører. Serverløs arkitektur er hendelsesdrevet og ressurser allokeres så snart de utløses av en hendelse. Du blir bare belastet for tiden ressursene dine tar for å utføre koden din – igjennom fakturering av sekunddeler.

Bygg med Microsoft serverløs programplattform

Utvikle serverløse apper på Azure. Dra fordel av fullstendig serverløs plattform for å forbedre utviklerproduktivitet, sett fokus på forretningsmål og bygg intelligente apper som du kan lansere raskere.

Øk utviklerproduktivitet

Ta fordel av funksjoner slik som lokal feilsøking i Visual Studio, visuell feilsøkingshistorikk, distribusjonssteder og mer. Microsoft serverløs plattform gå ett steg lengre enn å abstrahere serverinfrastruktur for å levere funksjonalitet som hjelper utviklere med å oppnå maksimal effektivitet.

Skap sømløse koblinger

Utvikle moderne apper ved å sy sammen verdifull og utfyllende funksjonalitet fra forskjellige kilder. Bruk innovative funksjoner slik som utløsere og bindinger i Azure Functions for enkel interaksjon med en rekke Azure- og eksterne tjenester og Logic Apps for å dra fordel av mer enn 100 koblinger til Microsoft- og tredjepartstjenester.

Utvikle intelligente apper

Integrer enkelt intelligens i appene dine. Med Azure er innebygd intelligens oppnåelig for alle app-utviklere. Muliggjør at serverløs kode eller logikk benytter seg av Machine Learning og Cognitive Services.

Se hvordan kunder bruker serverløs databehandling

Eksempler på serverløse programmer

Webprogramarktitektur

Azure Functions kan drifte en app som består av én side. Appen kaller opp funksjoner med webhook-nettadressen, lagrer brukerdata og avgjør hvilke data som skal vises. Alternativt gjør du enkle tilpasninger ved for eksempel å endre annonsemålretting ved å kalle en funksjon og sende brukerprofilinformasjon til den.

IoT-serverdel

Tingenes Internett-enheter (IoT) sender for eksempel meldinger til Stream Analytics, som deretter kaller opp en Azure-funksjon for å transformere meldingen. Denne funksjonen behandler dataene og oppretter en ny oppdatering i Azure Cosmos DB.

SaaS-integrering

Functions støtter utløsere basert på aktivitet i en SaaS-basert app. Du kan for eksempel lagre en fil i OneDrive som utløser en funksjon som bruker Microsoft Graph-API-en til å endre regnearket og opprette ytterligere diagrammer og beregnede data.

Mobil-serverdel

En mobilserverdel kan være et sett HTTP-API-er som kalles opp fra en mobilklient med webhook-nettadressen. En mobilapp kan for eksempel ta et bilde og deretter kalle opp en Azure-funksjon for å få et tilgangstoken for opplasting til bloblagring. En annen funksjon utløses av blobopplastingen og endrer størrelsen på bildet slik at det blir mobilvennlig.

Utforsk Azure for serverløse programmer

Compute

Azure Functions er en hendelsesdrevet databehandlingsopplevelse som gir deg mulighet til å utføre kodene din, som er skrevet på programmeringsspråket du foretrekker, uten å måtte bekymre deg om servere. Dra fordel av behovsbasert skalering og betal aldri for kapasitet som ikke brukes.

Lagring

Azure Storage leverer varig, høyt tilgjengelig og veldig skalerbar skylagring til utviklere for skyprogrammer. Få alternativer for ustrukturerte objektdata, strukturerte datasett, fillagring og kølagring for serverløs kommunikasjon mellom sky-apper.

Database

Azure Cosmos DB leverer en databasepartner for din serverløse app. Denne flermodells databasetjenesten leverer gjennomsiktig skalering og replikering av dataene dine uansett hvor brukerne befinner seg.

Sikkerhet og tilgangskontroll

Azure Active Directory leverer skybasert identitet og tilgangsadministrasjon. Ved å bruke dette kan utviklere sikkert kontrollere tilgang til ressurser og administrere og autentisere brukere av deres serverløse apper.

Skymeldingstjeneste

Event Grid er en heladministrert hendelsesrutingstjeneste som muliggjør rike programscenarier ved å koble serverløs logikk til hendelser fra flere Azure-tjenester eller fra dine egne apper.

Service Bus er en heladministrert meldingsinfrastruktur som gir deg mulighet til å bygge distribuerte og skalerbare skyløsninger med koblinger på tvers av private og offentlige skymiljøer.

Organisering av arbeidsflyt

Logic Apps leverer serverløse arbeidsflyter som gir utviklere mulighet til å enkelt integrere data med appene i stedet for å skrive komplisert limekode mellom adskilte systemer. Logic Apps gir deg også mulighet til å organisere og koble de serverløse funksjonene og API-ene til programmet ditt.

API-administrasjon

API Management er en produksjonsklar løsning for å opprette, administrere, overvåke og sikre API-ene dine i enhver størrelse.

Azure Functions Proxies tillater opprettelse av mikrotjenestearkitekturer ved å dele store API-overflater inn i flere funksjons-apper, samtidig som én enkel API-overflate presenteres til klientene.

Dataanalyse

Azure Stream Analytics er en heladministrert analysetjeneste for sanntids dataflyt. Den gir deg mulighet til å opprette spørringer på enkelt, beskrivende, SQL-liknende språk, og du betaler bare for behandlingen som bruker per jobb.

Event Hubs er en heladministrert tjeneste som forenkler masseinnføring av små datainnmatinger, vanligvis fra enheter og sensorer, for å behandle, rute og lagre dataene.

Forretningsanalyse

Azure Bot Service gir deg mulighet til å utvikle intelligente serverløse boter som samhandler med dine brukere kontekstuelt igjennom flere kanaler som for eksempel tekst/SMS, Skype, Microsoft Teams, Slack, Office 365, Twitter og andre populære tjenester.

Cognitive Services gir deg mulighet til å enkelt legge til intelligente funksjoner som for eksempel registrering av følelse og stemning, gjenkjenning av bilder og tale, språkforståelse, kunnskap og søk – inn i appen din. Bruk av disse tjenestene igjennom serverløs kode eller logiske arbeidsflyter reduserer lærekurver for å utvikle intelligente apper.

Utviklerverktøy

Integrert utviklingsmiljø (IDE)

Visual Studio developer tools for Functions strømlinjeformer serverløs distribusjon ved å muliggjøre en fullstendig lokal opplevelse for utvikling, feilsøking og publisering fra IDE.

Visual Studio developer tools for Logic Apps muliggjør visuelt design, utvikling og distribusjon av dine logiske apper fra Visual Studio.

Kontinuerlig integrering og levering

Med Visual Studio Team Services kan du utvikle en kontinuerlig integrerings- og leveransearbeidsflyt (CI/CD) for serverløse apper.

Overvåkning, logging og diagnostikk

Application Insights et en omfattende administrasjonstjeneste for programytelse for å overvåke dine serverløse programmer, oppdage ytelsesavvik og diagnostisere problemer med dem.

SDK-er

Azure software development kit og verktøy leverer rike API-er for flere plattformer og språk som kan brukes fra dine serverløse funksjoner, i tillegg til kommandolinjeverktøy som hjelper med automasjon og skript.

Strukturer

Serverless Framework er en åpen kilde-programstruktur for å forenkle utviklingen av serverløse arkitekturer. Det støtter et programtillegg for Azure Functions.

Analyserapport

Økonomien bak serverløs databehandling i skyen

Les rapporten

Nettseminar

Utvikle hendelsesdrevne programmer ved hjelp av serverløse arkitekturer

Se nettseminaret

E-bok

Få en trinnvis veiledning med Azure Serverless Computing Cookbook

Les e-boken

Dokumentasjon

Finn ut hvordan du bruker Functions med disse hurtigstartveiledningene, opplæringsressursene og eksemplene

Utforsk dokumentasjon

Begynn å utvikle med en serverløs plattform

Få 1 000 000 Azure Functions-forespørsler gratis per måned med kontoen din.