Maskinlæringsstrukturer med åpen kildekode i Azure

Kompiler og distribuer modeller raskere med et åpent økosystem

Kompiler og distribuer maskinlæringsmodeller raskt i Azure ved å bruke dine foretrukne strukturer med åpen kildekode. Azure gir deg et åpent og interoperabelt økosystem slik at du kan bruke dine foretrukne strukturer uten å bli fastbundet, få full effekt av hvert aspekt innen maskinlæring, og kjøre modellene dine fra hvor som helst, fra sky til kant.

Bruk dine foretrukne strukturer med åpen kildekode

Azure støtter alle populære maskinlæringsstrukturer, inkludert PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, MXNet, Chainer og Keras.

Flytt lettvint mellom strukturer

Bruk det rammeverk du selv foretrekker, til utvikling uten å måtte tenke på følgeslutningsimplikasjoner senere. Lær opp modeller i én struktur og overfør dem til en annen for utledning ved hjelp av ONNX, et modellformat med åpen kildekode som Microsoft har utviklet i samarbeid med andre selskaper innen kunstig intelligens.

Kjør modellene dine effektivt på tvers av plattformer

Optimaliser utledninger på et bredt utvalg av maskinvareplattformer gjennom ONNX Runtime med åpen kildekode. Lær opp en modell med hvilken som helst populær struktur, overfør den til ONNX-format, og foreta utledninger opp til ti ganger raskere. ONNX Runtime integrerer det siste innen CPU- og GPU-maskinvareakselerasjon fra partnere som Intel og NVIDIA for å gi best mulig ytelse.

Få mer gjort med maskinlæring

Få fart på produktiviteten din med Azure Machine Learning, som støtter populære rammeverk og verktøy. Bruk automatisert maskinlæring til å identifisere egnede algoritmer og justere hyperparametere raskere. Administrer alt av maskinlæring med MLOps—DevOps for maskinlæring— inkludert enkel distribusjon fra sky til kant. Få tilgang til alle disse funksjonene fra en verktøyagnostisk Python SDK.

Forenkle og få mer gjort med maskinlæring gjennom Azure