Hopp over navigasjon

Bygg på Azure IoT

Forenkle IoT-utvikling for å bygge kraftige programmer—Koble til enheter for å lage kraftige IoT-programmer på den fleksible Azure IoT-plattformen. Bruk ditt foretrukne språk og eksisterende utvikiler-SDK-er for å komme raskt i gang, trekke ut innsikt og forbedre forretningsresultatene.

Muliggjør vanlige IoT-scenarioer med løsningsakseleratorer

Fjernovervåking

Få bedre visibilitet på enheter, aktiva og sensorer uansett hvor de befinner seg. Koble til og analyser enhetsdata i sanntid ved hjelp av en forhåndskonfigurert fjernovervåkingsløsning som automatisk utløser varsler og tiltak, fra fjernfeilsøking til vedlikeholdsanmodninger.

Prediktivt vedlikehold

Forutse potensielle problemer før de skjer ved hjelp av en forhåndskonfigurert vedlikeholdsløsning. Analyser strømmedata fra sensorer og enheter for å forutse feil på utstyr før de skjer og systematisk forhindre feil før dyre reparasjoner blir nødvendig.

Tilkoblet fabrikk

Øk virksomhetens produktivitet og lønnsomhet med en tilkoblet fabrikkløsning. Koble til og overvåk industriutstyr og -enheter i skyen, også utstyr som allerede er i bruk, for å analysere data for innsikt som kan hjelpe deg med å øke ytelsen.

Enhetssimulering

Test IoT-løsningen din med titusenvis av simulerte enheter ved hjelp av enhetssimulatoren. Koble deg til andre akseleratorer eller tilpassede løsninger i løpet av utviklingssyklusen.

Bruk Azure IoT Hub til å opprette, tilpasse og administrere alle aspekter ved ditt IoT-program. Opprett toveiskommunikasjon med milliarder av enheter for å samle inn telemetri og sende kommandoer sikker tilbake og i stor skala. Bruk IoT Hub til å distribuere skyapper på kanten og lage flere intelligente løsninger, enten det er i skyen eller på fysiske lokaliteter.

Utvikle en IoT-løsning som kolber sammen ting, skaper innsikt og informerer handlinger

Subsystems and crosscuttingWe recommend an architecture for IoT applications that's cloud native, microservice, and serverless based. The architecture also supports a hybrid cloud and edge compute strategy as some on-premises data processing is expected. To scale individual subsystems horizontally, we recommend the use of an orchestrator, such as Azure Managed Kubernetes or Service Fabric, or PaaS services that offer built-in horizontal scale capabilities, like Azure App Services.1122222334
  1. Oversikt
  2. Flyt
Vi anbefaler en arkitektur for IoT-baserte programmer som er skyopprinnelige, mikrotjeneste og serverløst baserte. Arkitekturen støtter også en strategi for hybrid sky og kantdatabehandling da det forventes noe lokal databehandling. For å skalere individuelle undersystemer horisontalt, anbefaler vi bruken av en orkestrerer, som for eksempel Azure Managed Kubernetes eller Service Fabric, eller PaaS-tjenester som tilbyr innebygde egenskaper i horisontal skala, som Azure App Services.
  1. 1 Enheter sender telemetriposter eller hendelser til sky-gatewayen.
  2. 2 Følgende trinn foretas parallelt: Dataflytbehandling og regelkontroll utføre for enhetens telemetriposter og hendelser. Enhetens telemetridata transformeres (hvis nødvendig). Enhetens datatelemetri lagres.
  3. 3 Integrasjon av forretningsprosess (som e-post eller CRM) utføres.
  4. 4 Enhetsinformasjon visualiseres og vises i brukergrensesnittet.

Relaterte produkter og tjenester

Azure IoT-oversikt

Opprett fullstendig tilpassbare løsninger med maler for vanlige IoT-scenarioer

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-ressurser

Utvid skyintelligens og analyse til kantenheter

Opplev enkeltheten ved SaaS for IoT, uten behov for skyekspertise

Har du ikke tid til å utvikle et IoT-program fra begynnelsen? Se hvordan vår heladministrerte og bransjespesifikke løsninger kan hjelpe deg.

Prøv en Azure IoT-løsning